fredag 11 juni 2010

Dagens storm i ett vattenglas

Det verkar som att dagens storm i ett vattenglas är nyheten att Tidningen Dagen nekat en annons för ett HBTQ-läger. Och tänk, jag som trodde att man själv avgjorde vad ens tidning ska innehålla?

Självklart har man rätt att neka annonser som man inte tycker passar, det är inget konstigt med det. Det kallas äganderätt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kristen-tidning-stoppade-lagerannons_4851911.svd

5 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Visst har man rätt att välja vad man vill ta in för annonser. Och det man säger Nej till respektive det man accepterar säger sedan en hel del om tidningen.

Krassman sa...

Skillnaden mot till exempel hur SD har behandlats av media i vissa fall är helt avgörande. Dagen hänvisar till vad som skulle uppfattas som stötande av tidningens läsare. Man avgör alltså läsarnas uppfattning redan i förväg med detta som hänvisning. Tidningens hantering av denna fråga riskerar att marginalisera tidningen.

Anonym sa...

Dagens chefredaktör Elisabet Sandlund anger att "En annons om utlevd homosexualitet passar inte i Dagen".

Detta är rätt, helt enkelt för att de som äger tidningen Dagen anser detta.

Om vissa kristna anser att kristendom går att förena med ett hbt-bejakande, får de samla ihop egna pengar, starta en egen tidning, och där framföra sin agenda.
En agenda som ex kan handla om att alla utan hinder ska kunna älska med alla, oavsett faktumet att bibeln blott påbjuder heterosexuella, intima, relationer.

Själv tycker jag att bibeln bör vara ett rättesnöre för alla.

Mvh

Anonym sa...

I föregående inlägg skrev jag: "... Själv tycker jag att bibeln bör vara ett rättesnöre för alla".
Här föll ordet "kristna" bort.

Visserligen tror jag att världen skulle se mycket bättre ut om den enbart byggde på fromma, kristna, värderingar, men jag förväntar mig ju knappast att de som ej är kristna ska vilja följa de värderingar som framhålls i bibeln. Även om de självfallet får göra det :)

Den aktuella meningen ovan, skulle alltså ha formulerats: "... Själv tycker jag att bibeln bör vara ett rättesnöre för alla kristna".

Mvh

Unknown sa...

Sven: Visst är det så, det tror jag att Tidningen Dagen är fullt medveten om, och jag tror inte att de hymlar med det.

Krassman: Jag tror knappast att det kommer att påverka tidningens ställning bland dess läsare och jag tror att redaktionen har en ganska så god uppfattning av vad deras läsare anser om olika frågor. Jag tolkar inte det som att avgöra läsarnas tolkning i förväg.

Tvilling: "Själv tycker jag att bibeln bör vara ett rättesnöre för alla kristna". Kan inte annat än att hålla med.