tisdag 30 oktober 2007

Kärnämne

Det här är goda nyheter, Tack Jan Björklund!!!

Äntligen blir historia ett kärnämne i svenska skolor. All heder åt läsning och räkning, men om man inte känner till sin plats i historien så förblir man rotlös. Man har heller ingen möjlighet att relatera dagens skeenden till tidigare epoker, något som allt som oftast leder till att man gör om samma misstag som tidigare generationer. Genom vår historia är vi förankrade i framtiden. Låt oss därför använda den kunskap vårt förflutna ger oss för att bygga en bättre morgondag.

tisdag 23 oktober 2007

Uppslagsverk

Besök gärna den konservativa motsvarigheten till Wikipedia:

http://www.conservapedia.com/Main_Page

Mycket roligt.

Yttrandefrihet

Vi menar att det finns goda skäl att bevara äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna – inte minst för barnens skull. Den åsikten delas av många svenskar och måste självklart få uttryckas offentligt i ett land med grundlagsskyddad yttrandefrihet. - Stefan Gustavsson SEA

Och självklart är det så, att alla ska ha rätt att saluföra och göra reklam för sina åsikter, det kallas yttrandefrihet och vi har en lång tradition av det i Sverige. Miljöpartiet och RFSL verkar dock vilja inskränka denna frihet till förmån för de åsikter som deras egna små organisationer hyser. Det glädjer mig dock att Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo) konstaterar att: "det kan inte vara förbjudet att bedriva den här formen av opinionsbildande verksamhet". Skönt att det finns någon som värnar yttrandefriheten i den politiska korrekthetens hemland.

måndag 22 oktober 2007

Klimatalarmister

Återigen får klimatalarmisterna utrymme i dagsmedia. Bo Ekman från Tällberg Foundation skrev igår på svenskans Brännpunkt om att världens ledare inte har förstått allvaret i miljöhotet. Jag föreslår dock att ni i stället går in på bloggen moderna myter och läser om världens verkliga tillstånd. Det är nog inte riktigt så illa som Al Gore vill göra sken av. Hur gärna han än vill det.

torsdag 18 oktober 2007

"Lydnad borde återupprättas"

I en intervju med tidningen Fokus poängterar biskop Caroline Krook att respekten för vuxna, tillsammans med lydnaden för dessa, borde återupprättas i dagens samhälle. Jag kan inte annat än att hålla med. Vuxna måste våga vara vuxna och sätta tydliga gränser för sina barn. Gränser betyder omtanke, och lär barnet hur man ska och bör agera i samhället och gentemot sina medmänniskor.

Earth Crisis pt. I

När jag var yngre så lyssnade jag mycket på ett band som heter Earth Crisis, och även om jag inte riktigt förstod det då så var det deras konservativa språk som främst fångade mig (det och att de förespråkande veganism). Jag har tänkt att publicera en del av deras texter här på sidan framöver, som ett bevis på att man inte måste lyssna på klassisk musik bara för att man är konservativ.

Earth Crisis - Fortress
Encircled. Sodom's children on every side.
Feeding their selfishness with no regard for the pain that theiractions bring.
Forked tounges spill promises of release through submission through carnal thoughts.
Their greed or a druginduced deadened state. Pain awaits the fools who fall prey to the lies.

Time melts their false idols into pools of worthless lead.
Exhume myself from the wreckage to drag my body free.
Crawling through the ashes as their profane creation collapses inupon itself.
Unscatched. I have not partaken.

The X symbolizes my lifetime committment to live free from their poisons.
I've built myself to last. Fortress. Time melts their false idols into pools of worthless lead.

Encircled. Sodom's children on every side.
Feeding their selfishness with no regard for the pain that their actions bring.

tisdag 16 oktober 2007

Klasskamp?

Ett tips om en bra debattartikel som handlar om vänsters förskjutning i fokus. Vad handlar egentligen vänsterns "klasskamp" i dagsläget om? Handlar det om att få tillgång till produktionens frukter, eller handlar det om att kämpa för rätten att bli försörjd av någon annan? Att det är det senare som gäller är nog tyvärr allt för uppenbart för de flesta.

måndag 15 oktober 2007

Monarki

På tidningen Svensk Tidskrifts nätversion skriver Adam Nelvin ett mycket bra inlägg i debatten kring monarkins vara eller inte vara. Som bekant så är jag en varm anhängare av kungahuset och monarki och jag tycker att Adam i sin artikel beskriver kungahusets roll som kulturbärande och sammanhållande kitt på ett mycket föredömligt sätt. Läs hans inlägg!

fredag 12 oktober 2007

Historieförfalskning

Henrik Höjer skrev oerhört bra om historieanakronism i SvD här om dagen. En mycket relevant och bra skriven artikel måste också tilläggas. Historien finns där för att vi ska lära oss av den, inte för att applicera vår tids tankegods på. Historien kan självklart analyseras utifrån moderna teorier, men vi ska inte använda moderna teorier för att misskreditera historiska personer eller skeenden som mindre värda, bara för att de inte tyckte som vi gör i dag.

En självklarhet kan tyckas men det känns som att allt fler av dagens historiker vill anpassa historien till vår tids tankar och idéer, något som per se är omöjligt. Försök i stället att acceptera att tankar och åsikter har förändrats över tid, analysera varför och hur detta har gått till, och använd sedan den kunskapen för att bättre förstå vår tids samhälle.

onsdag 10 oktober 2007

Kärnkraft

Det är inte ofta man håller med socialdemokrater men ibland så händer det. Sören Wibe skriver i dag på DN-debatt om vikten av att bygga ut kärnkraften. Och ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde få till en blocköverskridande överenskommelse om en vidarutveckling av den svenska kärnkraften.

Kärnkraften är fortfarande den säkraste och mest effektiva elproducent vi har i dagsläget. Det vore förödande att bortse i från det, bara för att ett fåtal i Sverige har fått för sig att det är skadligt.

tisdag 9 oktober 2007

Psalm 791

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.

onsdag 3 oktober 2007