torsdag 31 mars 2011

Vem äger historiska föremål?

Föremål av både stort och litet värde har genom århundradena bytt ägare. I bland har privatpersoner ägt föremålen men ganska ofta står en stat för ägandet. Detta rör så klart främst sådant som bytt ägare i krigstid men föremål och artefakter har även bytt ägare i fredstid. Kanske genom handel, kanske som gåva.

Historiskt sätt har har man i väldigt liten utsträckning återlämnat eller bytt föremål mellan länder. Trots att proveniensen talar för att den/det hör hemma i ett visst land. Detta motiveras bland annat med att själva ägarbytet i sig är en viktig del av historien kring föremålet i fråga. Var det kommer ifrån spelar således liten roll. Det är var det är nu som är avgörande.

Nu har emellertid Sverige och Danmark bytt lite föremål med varandra. Danmark får tillbaka Jydkse Lov (Jyllandslagen) från 1200-talet och Sverige får tillbaka Södermannalagen från 1300-talet. Formellt sätt kommer lagböckerna dock inte byta ägare. De kommer bara deponeras i det andra respektive landet.

Ett fiffigt sätt att komma runt problemet med återlämnande av föremål kan tyckas. Lite fånigt tycker jag.

SR1, SR2, SR3, P.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Elias Granqvist resonerar kring allemansrätten och vad den egentligen reglerar.

Charlie Sheen kan tydligen lära Washington en del om hur man handskas med pengar.

I går var det 30 år sedan Ronald Reagan utsattes för mordförsök.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

På vänsterfronten intet nytt

Det är verkligen en ny och spännande ekonomisk politik som Juholt och Waidelich målar upp på DN-debatt i dag.

Utbildningsinsatser som arbetsmarknadspolitik, fler anställda i offentlig sektor och en "översyn" av skattesystemet.

Fast vänta nu... jag tycker att jag känner igen det där. Kan det vara så att det är samma gamla upprapningar som vanligt?

Det verkar inte bättre.

Två "nyheter" står dock att finna i artikeln, som jag kan se i alla fall. Den ena är ett faktiskt erkännande av tjänstesektorn och dess roll på arbetsmarknaden. Det andra är ett försök till triangulering genom att använda sig av begreppet utanförskap.

Om man ska tolka dessa nyheter på något särskilt sätt är oklart. Jag väljer dock att se positivt på det hela. Tjänstesektorn har tidigare varit en blind fläck för socialdemokratin. All uppmärksamhet den kan få är därför av godo.

Användandet av utanförskapsbegreppet är också viktigt eftersom det på sätt och vis är ett tecken på att det är Alliansen som har problemformuleringsinitiativ i frågan.

I övrigt verkar dock Socialdemokraternas ny ledarduo stå för ungefär samma saker som sina föregångare.

På vänsterfronten intet nytt så att säga.

DN1, DN2, SvD, SR, DI, TB, TM, RN, PA, JM.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

onsdag 30 mars 2011

Grön populism att vänta

Nu har valberedningen i Miljöpartiet sagt sitt. Det blev inte, som många trodde, Fridolin och Valtersson, utan Fridolin och Romson. Mina tankar från här om dagen kvarstår dock.

Fridolin är en grön populist som står långt ut till vänsterkanten i Miljöpartiet. Han tycker dessutom om att synas och höras. Romson kommer nog få det lite lättare att synas vid hans sida än vad Valtersson hade haft. Romson i sin tur är emellertid även hon ganska vänstervriden i sin syn på politiska problem och lösningar.

Jag är inte helt säker på att det som väljarna efterfrågar, även om det är det som Miljöpartiet internt vill ha (jämför Juholt inom (S); han tilltalar kvarvarande medlemmar men det återstår att övertyga omvärlden).

De flesta svenskar vill vara miljövänliga, men de vill inte vara det till priset av bekvämlighet eller via uppoffringar. Därför krävs det en miljöpolitik som fokuserar på tekniska framsteg, utveckling och ekonomiska drivkrafter.

Fridolin och Romson tillhör inte den falang inom MP som faktiskt förstår detta.

De är mer intresserade av att hålla ett högt tonläge, hota med jordens undergång samt ge människor dåligt samvete. Om det är ett vinnande politiskt koncept återstår att se.

D, SvD, Exp1, Exp2, DN, R&D, PB.
AW, JI1, JI2, JM.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Hans Wallmark skriver bra om den onyanserade sjukförsäkringsdebatten.

Värnamopräst befrias från sin vigselrätt.

Till och med Miljöpartiet ställer sig bakom Sveriges föreslagna insats i Libyen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 29 mars 2011

Sverige går från ord till handling

Regeringen har nu föreslagit att högst åtta JAS-plan ska skickas till Libyen för att bistå i den internationella insats som pågår.

Efterfrågat, och efterlängtat.

DN1, DN2, SvD, Exp.
Regeringen, AE.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

PKU, integritet och det mänskliga

Läser i dagens DN att en statlig utredning (Biobanksutredningen) kommit fram till att forskare ska kunna få tillgång till PKU-registret utan att fråga om lov först.

Argumentationslinjen är tydligen att det bör bli ok med hänvisning till att människor i allmänhet gillar forskning. DN citerar utredningen:

Det finns goda skäl att utgå från att provgivarna i allmänhet är positivt inställda till att låta proverna användas för såväl vård och behandling som forskning, men inga skäl att förutsätta att alla provgivare skulle ha den inställningen.

Och trots den sista brasklappen så väljer man alltså att föreslå att den som är intresserad av informationen som finns i PKU-registret inte ska behöva fråga. Mycket märkligt.

Jag är visserligen inte helt hundra på vad jag tycker om PKU-registret. Jag är ju allmänt skeptisk till register och forskning som syftar till att på något sätt "förbättra" det mänskliga.

Den främsta anledningen är att jag är orolig för det sluttande plan som riskerar att uppstå när forskare tror sig ha hittat sätt för att förändra människan, alternativt eliminera sådant som man inte längre tycker passar in i det mänskliga.

Om registret bara syftar till att upptäcka en viss sjukdom hos barn (sjukdomen fenylketonuri) kanske det kan vara önskvärt (även om jag inte är helt förtjust i screening heller). Om det visar sig att det används till annat är jag inte lika övertygad om dess berättigande.

Som med allting som rör det mänskliga så bör utgångspunkten vara försiktighet. Och så länge vi har PKU-registret så ska självklart forskningen fråga om lov innan de använder informationen.

DN.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

måndag 28 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Tänk att två länder kan ha så olika politik för invandring och integration.

Har socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkligen tänkt igenom sitt förslag om att sexköp utomlands bör kriminaliseras? Det skulle nämligen kunna få väldigt märkliga följder.

Varför är det tabu med hemskolning i Sverige.

Kommer Romney vinna det republikanska partiets nomineringsprocess?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Socialdemokraterna classic

Som de flesta kanske förstår så tillhör inte jag direkt mittfåran inom Moderaterna. Jag är det till trots fullt medveten om att många av de omprövningar som moderaterna som parti gjort har varit nödvändiga för att vinna väljarnas förtroende.

Efter valnederlaget 2002 vände man verkligen på alla stenar och lyckades därefter vända opinionsvindarna till sin fördel. Väljarna insåg att partiet hade förändrats och man gillade vad man såg.

Socialdemokraterna däremot, har snarare gjort precis omvänt. I alla fall om man ser till vad Håkan Juholt nu har uttalat sig om.

Och jag har full förståelse för att de kvarvarande medlemmarna blir eld och lågor över Juholts besked om påregleringar och social ingenjörskonst.

Det säger dock ingenting om hur väljarna kommer ta emot budskapet. Jag tror dessutom att de inte är lika intresserade.

Moderaterna lyckades förändra sitt budskap, med bibehållet högt till tak inom partiet.

Socialdemokraterna lyckades inte, utan blev i stället Socialdemokraterna classic full ut (för att travestera Carl Bildt), utan möjlighet till avvikelser - vilket Mona Sahlins tal om att det inte finns vare sig höger- eller vänstersossar inom socialdemokratin signalerar.

Vem tycker ni gjorde hemläxan bäst?

DN1, DN2, AB, SyD, SvD1, SvD2, SvD3, Exp.
MLÅ, PA, TB, AT, T&F, AN.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

söndag 27 mars 2011

Lena Anderssons tråkiga syn på livet

I Lena Anderssons värld verkar det finnas en motsättning mellan äktenskap och kärlek.

Hon verkar heller inte anse att ett äktenskap är något att kämpa för. Känns det inte bra så är det bara att bryta upp.

Hur eventuella barn ser på den saken förtäljer inte historien då hon inte nämner barn en enda gång i artikeln.

Det som emellertid gjorde mig mest konfys när jag läste hennes text var att hon så kapitalt lyckats misstolka den konservativa synen på äktenskap och samlevnad.

Lena personligen anser att Victoria Milans otrohetstjänst är ett exempel på en konservativ äktenskapsyn där det är ok att vara otrogen i smyg så länge man inte ifrågasätter äktenskapet som konstitution.

Om någon konservativ någonsin har ventilerat den typen av åsikter låter jag vara osagt - men jag har väldigt svårt att tro det.

I min värld vore otrohet det ultimata sveket mot min fru. Otrohet går inte att kombinera med en syn på äktenskapet som någonting heligt.

Det vore spännande att få reda på vad Lena egentligen baserar sin analys på.

- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 25 mars 2011

Skitstövel!

I dag avslutar vi arbetsveckan med musik, och lite humor.

Dagens länkar från Konservativa tankar

Tänk om fler hade samma syn på politik som Anders Borg.

Maria Eriksson bemöter diverse avregleringsmotståndare på ett förtjänstfullt sätt.

Elisabeth Sandlund skriver mycket bra om farorna med det utsorteringssamhälle som vi verkar vara på väg mot.

- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 24 mars 2011

Dagens länkar från Konservativa tankar

Reason tycker att USA ska sluta understödja amerikanska företag.

Nytt Evert Taubepris instiftas.

Palestinsk raket slog ner nära Tel Aviv.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Akademi vs. intellekt

Som jag nämnde i går så fortsätter newsmilldebatten om konservatism. Det är oerhört glädjande att se att det är så många som vill delta och merparten av inläggen har varit tänkvärda och initierade.

I förrgår skrev Daniel Bergström en artikel som jag håller med om det mesta i. Han nämner emellertid min artikel och mitt varnande finger gentemot en överakademisering av konservatismen och kontrar med att det måste till en livaktig intellektuell diskussion för att tankegodset ska överleva.

Och jag håller med honom. Jag tror dock att det är viktigt att hålla isär akademisk debatt från en intellektuell dito. För det är inte nödvändigtvis samma sak.

Att sitta inom universitetens väggar och diskutera premisser, utgångspunkter och analyser berör knappast gemene man.

Att diskutera och debattera frågor på ett intelligent, men mer offentligt sätt, torde vara mer konstruktivt om man faktiskt vill övertyga någon om att det man säger är relevant för vår tid.

Så Daniel har stora poänger när han säger att det krävs en spännstig debatt. Jag tror dock att det är farligt om det debatten enbart förs inom akademins väggar.

Politik eller människor?

Bara var tionde medlem instämmer helt och hållet i att politiken kan lösa vardagsproblem och bidra till ökad individuell frihet. Bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på.

Det skriver Wanja Lundby-Wedin på DN-debatt i dag. Hon gör även gällande att det skulle vara ett problem att människor inte längre ser den politiska arenan som ensamt saliggörade verktyg för välstånd, lycka och framgång.

Man undrar om Wanja någonsin reflekterat över att de intervjuade LO-medlemmarna faktiskt inte gör samma analys av svaren som hon. För kanske kan det vara så att även LO-medlemmar hellre vill bestämma över sina egna liv i större utsträckning.

Att som Wanja hävda att "Borgerligheten har vunnit val trots ett folkligt motstånd mot ökade klyftor och försämrade resurser till välfärden" visar även på ett ganska stort förakt för sina egna medlemmar och deras egen insikt i vad de vill med livet och politiken.

Det är inte konstigt att LO-förbunden inte längre verkar vara det självklara valet för personer som arbetar i traditionella LO-yrken. Kan det kanske vara så att ledningen går i otakt med sina potentiella medlemmar och att endast de som delar visionen om mer facklig-politisk samverkan blir kvar?

Kan man i så fall verkligen hävda att man företräder arbetarnas intressen?

Och just det ja, en sak till. I LO:s värld är det alltid marknaden som vinner mark på bekostnad av politiken. Att det snarare är enskilda individer som ensamma eller tillsammans med andra får större möjligheter att själva bestämma över sina liv tycks aldrig passa in i analysen.

DI, TB.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

onsdag 23 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Debatten om konservatism fortsätter på Newsmill. Daniel Bergström nämner mig i sitt inlägg. Vi får så om jag skriver ett svar till bloggen.

Johan Ingerö konstaterar att vi inte behöver fler socialliberala partier.

Och Johan Lundberg konstaterar att i princip alla nu är vad som för åtta år sedan kallades för bombhöger.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Det enkla inte alltid det bästa

"Valet är enkelt" skriver ett antal miljöpartister på DN-debatt i dag. Valet som avses är Miljöpartiets kommande beslut om vilka som ska ta över som språkrör efter Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Debattartikelförfattarna förespråkar Mikaela Valtersson och Gustav Fridolin.

Inte helt oväntat att just detta par förespråkas. De har båda varit favoritkandidater länge. Om jag får drista mig till att göra en analys av de tu så tror jag emellertid att de inte kommer få det helt lätt om de väljs.

Den nya Peter Eriksson kommer självklart bli Valtersson. Hon kommer få stå i skuggan av Fridolin och kommer med stor sannolikhet framstå som den tråkiga. Vilket är synd för Mikaela har åtminstone tidigare visat sig vara en ganska pragmatisk och skarpsynt politiker.

Gustav Fridolin däremot är nog närmast att betrakta som en grön populist. Han kommer dessutom göra allt för att synas och höras. Något som kanske uppskattas av yngre väljare men jag tror inte att stödet är fullt så stabilt hos den äldre väljarkåren.

Väljs Valtersson och Fridolin kommer Miljöpartiet således att ledas av en pragmatisk person utan utrymme och en populist med ambition att synas och höras över allt.

Om det är bra för Miljöpartiet återstår att se.

Och till sist, med anledning av att det är SM i ordvitsar i dag:

Varför är Gustav miljöpartist?
-För att han gillar frid & lin.

SvD, SR, PB, TM.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

tisdag 22 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Diakonias medarbetare angripna av Hamas.

I morgon kommer Camerons budgetförslag för Storbritannien.

Det går inget vidare för DO.

Använda mobilen i bilen? Inte om Anna Wallén (S) får bestämma.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Syns det inte så finns det inte

Det verkar i alla fall vara devisen bakom Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag om dold cigarettförsäljning. Att det troligtvis är verkningslöst spelar ingen roll, här är det symbolpolitik som gäller (som så ofta annars).

Vare sig regeringen eller cigarettindustrin säger sig ha hittat någon statistik som talar för att dold försäljning verkligen leder till lägre försäljning. En dylikt åtgärd skulle därför bli ett kraftig slag i luften då de flesta rökare kommer att köpa sina cigaretter ändå.

Och så länge det är lagligt att röka utomhus så kommer ungdomar se andra människor röka, och därmed lockas av fenomenet. Och de kommer hitta sätt att få tag i rökdon, oavsett om det ligger dolt i butiken eller ej.

Missförstå mig dock inte. Jag tycker att rökning är precis lika dåligt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag är dock, till skillnad fram dem, medveten om att skrämselpropaganda fungerar dåligt. För att inte säga inte alls.

Jag föredrar att konstatera att rökare luktar illa.

Ekot, P1, DN.

måndag 21 mars 2011

World Downs Syndrome Day

Att det i dag är World Downds Syndrome Day verkar vara en väl förborgad hemlighet för den svenska pressen. Kanelbullar och diverse andra dagar skriver man gärna om men att uppmärksamma människor med Downs Syndrom är tydligen inte lika spännande. Tråkigt tycker jag.

Jag väljer dock att se det som ovetskap och inte ett medvetet val.

Läs även andra bloggares åsikter om .

Varför ok i Libyen men inte i Irak?

För ca åtta år sedan invaderade USA tillsammans med ett antal andra länder Irak. Målet var att störta den sittande regimen under diktatorn Saddam Hussein.

Operationen lyckades så småningom och Irak tar för närvarande sina första demokratiskt stapplande steg. USA närvarar fortfarande med trupp för att säkerställa säkerhet men ansvaret ligger i dag främst på irakierna själva.

Sagda operation möttes dock av stort motstånd och runt om i världen, inte minst i Sverige, demonstrerade människor mot invasionen. På Norra Bantorget målade man upp en stor kopia av Picassos målning Guernica, som ett sätt att signalera vad man tyckte att den planerade invasionen påminde om.

I dag, åtta år senare, pågår emellertid inga demonstrationer mot väpnad hjälp till Libyens folk. Snarare tvärtom. Det finns en bred politisk enighet om att Sverige ska ställa upp med människor och materiel. Till och med ledarsidorna i merparten av svensk press är för.

Så vad är skillnaden mot för åtta år sedan? Varför stod inte folk på barrikaderna för Iraks folk då? Och kom inte och säg att den bara stavas FN. Det måste finnas nåt mer. Kan det kanske vara USA:s roll i det hela. Vad tror du?

DN1, DN2, Exp1, Exp2, AB, SvD1, SvD2.
S, GP.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

söndag 20 mars 2011

Tala ur skägget!

Om det fanns en tävling som gick ut på att kritisera marknadslösningar i allmänhet, och moderaterna i synnerhet - utan att säga det rakt ut - så skulle Jesper Meijling och Sverker Sörlin tveklöst vara mästare.

Är det så säkert att värdegrundade partier som KD, FP och C i längden kommer att kunna stödja marknadsexperiment när deras egna kärnvärderingar om etik, kunskap och ett levande Sverige far illa?

Vore det inte enklare att skriva att Moderaterna är onda, deras marknadslösningar experiment och att KD, FP och C borde driva den goda politiken framåt tillsammans med Socialdemokraterna?

Det vore åtminstone ärligare eftersom det uppenbarligen är det som är budskapet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

fredag 18 mars 2011

Roadtrip

Nu kommer det bli lite lugnare här på bloggen i en dag eller två, för jag kommer strax sätta mig i en bil för att åka till Oslo. Jag kommer dock inte titta på Lars Anders Johansson som spelar där i kväll utan på något helt annat.

Avgör själva vad ni helst hade gått på.

Lars Anders Johansson,


eller Youth of Today


Och ja, jag har inte riktigt samma musiksmak som ni andra :)

Läs även andra bloggares åsikter om .

torsdag 17 mars 2011

Debatten på Newsmill fortsätter

Politik handlar inte bara om kronor och ören, inte bara om offentliga reformer och effektiv förvaltning. Politik är tillämpad etik - att gemensamt bygga och bevara ett samhälle som ger förutsättningar för var och en att försöka förverkliga ett verkligt meningsfullt liv tillsammans med andra. Och tro det eller ej, men detta är faktiskt en genuint konservativ samhällsvision.

Charlotta Levay på Newsmill i dag.

Charlotta och jag ligger nog ganska nära varandra rent åsiktsmässigt. Vilket känns näst intill hedrade eftersom hon har fört fram många kloka tankar under de senaste åren.

Det ska i alla fall bli spännande att se hur länge debatten på Newsmill fortsätter. Hur många konservativa opinionsbildare har vi i Sverige egentligen?

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Ensidig Israelbild på Armémuseet.

Att aldrig någonsin, aldrig någonstans ge SD inflytande var tydligen inte så viktigt.

Vem gav RFSU ensamrätt på sexualiteten?

Glenn Beck hävdade Guds straff, andra hävdar valarnas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Publicerad på Newsmill

Mitt inlägg om konservatism från här om dagen har nu även publicerats på Newsmill. För den som vill läsa det en gång till.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Kärnkraftsdebatten fortsätter

Det känns bra när man har expertisen på sin sida. Miljöprofessor Per Kågeson skriver i dag på DN-debatt att kontrollerad utveckling av kärnkraften är mer önskvärt än avveckling. Jag sa ju det :)

Tänkte även passa på att tacka för alla länkar som kommit in till mitt kärnkraftsinlägg; Lena Sommestad, In your face, Johan Westerholm, Resilienta reflexioner.

TB, T&F.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

onsdag 16 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Expressens ledarredaktion går på samma linje som jag angående kärnkraften; utveckla, inte avveckla.

Självklart bör vi införa avdragsrätt för gåvor.

Roland Poirier Martinsson skriver bra på Newsmill om konservatismen.

Hur man kan så kapitalt misstolka kyrkans uppgift?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

tisdag 15 mars 2011

Längtan efter att bara få vara

Med anledning av att Johan Lundberg skrivit på Newsmill om nykonservatismen bland unga så har jag skrivit ett lite längre inlägg, som inlaga i debatten. Jag övervägde att skicka in den till Newsmill jag också men jag orkade helt enkelt inte. Så ni får hålla till godo här.


Längtan efter att bara få vara

Måste konservatism alltid åtföljas och framhävas genom akademisk ekvilibrism, eller kan konservatism bara få vara en vilja och längtan efter att acceptera att vissa saker är som de är och att de också kan få vara det?

Allt som oftast i konservativa sammanhang står det akademiska i fokus. Vem som tyckte si och vem som tyckte så överskuggar det mänskliga levernet här och nu. Trots att man säger sig utgå från individen och det lilla sammanhanget (familjen, församlingen eller föreningen) antar debatten lätt metakaraktär och svävar över allt som kan räknas in bland livets mer omedelbara frågor.

Vem är jag och varför är jag här frågar sig de flesta människor. Att svaren oftast inte behöver vara mer komplicerade än ”jag är jag” och ”jag är här för mina nära och kära” föresvävar sällan den akademiska högern (eller vänstern heller för den delen). Det leder tyvärr till att man allt som oftast för en debatt som en icke-akademiskt skolad individ inte är särskilt intresserad av att delta i. Eller över huvud taget lyssna på.

Så hur ska vi som anser oss vara konservativa göra för att få gehör för våra frågor bland bredare folklager än bland redan intresserade och insatta? Kan vi fortsätta på det akademiska spåret eller ska vi försöka oss på att bredda anslaget? Vågar vi det?

Jag tror att det finns många som skriver under på att familjen är det viktigaste man har här i livet, att samhället ska underlätta och uppmuntra till familjebilding, att traditioner och moral är viktigt och att staten inte ska lägga sig i hur man väljer att leva sitt liv. Kanske tycker man till och med att det är rimligt att Sverige har ett starkt försvar, att det finns poliser på gatorna och att människor själva ska få bestämma vad de vill lägger sina surt förvärvade slantar på.

Om mitt antagande stämmer, vilket jag så klart tror att det gör, så finns det en stor potential för konservativa idéer och därmed även för konservativa politiker. Tricket torde vara att inte krångla till det så förbannat. Göran Hägglund var något på spåren när han myntade uttrycket ”verklighetens folk” (eller var det kanske hans talskrivare Fredrik Haage som var något på spåren?). Gemene man torde nämligen vara tämligen ointresserad av akademiska spetsfundigheter och döda tänkare. Man vill leva sitt liv och man vill göra det på sitt sätt, utan pekpinnar uppifrån.

Vänstermänniskor och (social)liberaler gör emellertid sitt bästa för att försöka styra människors livsval, ibland genom lagstiftning och ibland genom skuldbeläggande av vad de anser våra dåliga livsval. Att låta människor själva få bestämma bör därför vara det främsta konservativa anslaget.

Historien visar oss nämligen att de flesta faktiskt vill leva tillsammans med en annan individ, man vill bilda familj och man vill föra sina traditioner vidare till nästa generation. Och vad kan vara mer konservativt (eller radikalt) än att göra just det i dagens samhälle?

Den moral och det patos som jag anser att ett samhälle bör föras fram av – baserad på västerländsk kristen tradition, rättssäkerhet och likhet inför lagen – torde vara samma moral och patos som de flesta svenskar bekänner sig till, oavsett om de ser sig som kristna eller inte, eller om de ser sig som socialister eller som konservativa. Vi kommer således inte hamna i kaos och anarki om vi låter människor bestämma över sina egna liv. Våra uppbygga traditioner kring livets institutioner är allt för starka för det.

Att socialister och diverse liberaler kommer bli försträckta över de val som vissa människor gör är däremot deras problem och det står även dem fritt att utforma sina liv efter eget huvud. Och det är här som skillnaden mellan de politiska lägren ska visa sig. Vem som vill reglera och lägga till ”rätta”, och vem som vill låta människor vara som de är.

Så för att återkomma till där jag började. Det behöver kanske inte vara så svårt. Kanske är fler än vad vi tror konservativa innerst inne. För antagligen så tycker de flesta att de val som de har gjort är ganska bra – eftersom de har gjort dem – och kanske kan vi låta dem få tycka det? Man måste inte analysera bara för att man kan.

Kan det få vara konservatismens budskap?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Johan Lundberg skriver på Newsmill om varför konservatismen är starkt bland unga.

Malin Siwe gillar RUT-avdrag.

Senator Jim DeMint vill att amerikanska barn ska ha rätt att välja skola.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Utveckla i stället för avveckla

Med anledning av den senaste veckans händelser i Japan så vädrar nu Sveriges kärnkraftsmotståndare morgonluft. Man drar sig inte för att dra paralleller till både Harrisburg och Tjernobyl, trots att det inte finns mycket som påminner om varandra från de respektive olyckorna. Man drar sig inte heller för att dra ganska stora växlar på att detta skulle kunna hända även här.

Att vare sig jordbävningar eller tsunamis är särskilt vanliga i Sverige verkar inte spela någon roll. Inte heller att svenska kärnkraftverk ser helt annorlunda ut än till exempel Tjernobyl.

Jag säger dock inte att man inte ska föra diskussioner kring var man placerar kärnkraftverk eller kring hur ofta eller noggrant man säkerställer att alla eventuella säkerhetssystem fungerar. Det förutsätter jag nämligen att alla länder och aktörer redan gör.

Kärnkraft är fortfarande den mest effektiva energikällan vi har. Det betyder inte att den är riskfri, men det är fullt möjligt att vidta åtgärder för att eventuella risker ska minimeras.

DN skriver i dag bra på ledarplats om att det är för tidigt att dra slutsatser av händelserna i Japan, särskilt mot bakgrund av vad vi i Sverige gjort i all hast efter tidigare katastrofer.

Det tankeförbud kring kärnkraftsutveckling som Birgitta Dahl införde torde ha varit ett större hot mot Sveriges befolkning än själva kärnkraften i sig, särskilt då som vi missade 20 år av forskning och utveckling på ett område där vi tidigare var världsledande.

För även kärnkraftsforskningen går framåt. Det radioaktiva avfallet blir mindre och mindre i takt med att man kan ta till vara mer av energin. Förvaringssätten blir bättre och människan lär sig mer om hela processen.

Att sluta utveckla kärnkraften på grund av händelserna i Japan torde lämna oss med ganska omfattande problem, både på förvaringssidan och energiförsörjningssidan.

Bättre då att utveckla den så att den blir bättre och säkrare.

DN1, DN2, SvD1, SvD2, Exp, AB1, AB2, SVT.
PA, RE, HT, JM.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

måndag 14 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

En amerikansk motsvarighet till Påskuppropet? (Jim Wallis deltog dessutom i Svenska Missionskyrkans kyrkomöte i somras, till mångas stora glädje. Nu gör han dock precis det som han då anklagade den amerikanska högern för.)

Axessredaktionen erbjuder sig att utföra en kulturgärning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

En råck nyss vänd

I Januari månad, gutår!
Så köpte jag mig en väst drap d'or;
Sen köpte jag i Stakens gränd
En råck nyss vänd


Fast nu är det ju visserligen mars. I helgen gjorde jag i alla fall ett fynd. Den är inte vänd men ack så prisvärd. Närmare bestämt 135 kronor på Myrornas i Skärholmen.Läs även andra bloggares åsikter om , .

Olika nyanser av blått

Din ledamot, det vill säga moderata riksdagsledamoten Göran Pettersson, har just lanserat två nya radioprojekt som kan bli spännande att följa.

Tillsammans med Maria Abrahamsson kommer Göran - under programnamnet Två nyanser av blått - diskutera allt mellan himmel och jord verkar det som. Och tillsammans med Elisabeth Svantesson kommer han diskutera finanspolitik.

Ganska spännande nyanser av blått om ni frågar mig.Läs även andra bloggares åsikter om , .

söndag 13 mars 2011

Den för vänstern så förhatliga katederundervisningen

Jag insåg när jag tittade efter att jag skrivit ganska mycket om den svenska skolan genom åren (här, här, här, här och här). Mitt fokus har allt som oftast varit att mer pengar inte nödvändigtvis leder till bättre resultat utan att skolan framför allt måste återta sin kunskapsförmedlande roll.

Jag har bland annat skrivit:

Ny skolplan och en ny lärarutbildning, och ett större fokus på kunskap (till skillnad från informationsinhämtning) måste stå i fokus i skolpolitiken framöver.

Men, det jag tänkte fokusera på i dag handlar om meritokrati. Den 1 juli förra året skrev jag följande:

...meritokrati är de underprivilegierades bästa vän. När det finns tydliga mål, mätvärden att använda sig av, ja, då kan alla ta sig fram. I ett system där man frångår formella kriterier för till exempel anställning, där blir det i stället kontakter och familj som avgör var man hamnar.

Ett meritokratiskt system leder till att flera, inte bara de som råkar födas in i rätt familj, får möjlighet att ta sig fram på egna meriter. Det förutsätter dock att vi har en skola som inte glömmer bort dem som inte klarar av eget arbete och ansvar redan från småskoleåldern.

Jan Björklund är således på rätt spår när han försöker återupprätta den för vänstern så förhatliga katederundervisningen.

Det finns många sätt att lära sig på. Att på egen hand söka kunskap är ett sätt. Det är dock få förunnat att bemästra den konsten redan från början. Den förutsätter nämligen att man redan har en förkunskap och en förförståelse för vissa saker.

Förkunskaper som för de flesta enklast uppnås genom att någon på ett pedagogiskt sätt berättar vad man som elev behöver kunna.

En skola som inte har någon traditionell undervisning kommer inte heller ha elever som vet vad de förväntas kunna. Och om man inte vet vad som förväntas av en så kommer all kunskap bli relativ.

I ett sådant system tar den sig fram som vet att bemästra och läsa av systemet. Det säger dock ingenting om kunskapen den personen besitter.

Så om vi vill våra barns bästa. Om vi verkligen vill att de ska lära sig något. Ja då måste våra lärare få möjligheter och verktyg att på bästa sätt lära ut vår samlade kunskap till nästa generation.

Eget arbete i all ära. När det kommer till bred kunskapsförmedling finns det inget som slår katederundervisning.

DN, SvD, Ex, D.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

lördag 12 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

I dag gratulerar vi Kronprinsessan Victoria på namnsdagen.

Vad är värst: att privata företag gör mer för samma pengar, eller att offentliga aktörer gör mindre?

Är ökade inkomstskillnader samma sak som ökad fattigdom? Självklart inte tycker Johnny Munkhammar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Offentligt understödd marknadsekonomi

I dag skriver Isobel Hadley-Kamptz i Expressen att Adam Smith skulle gråta om han såg hur dagens banker agerade. Och det kanske stämmer. Jag har lite för dålig koll på Smith för att uttala mig om hans syn på banker.

Klart är dock att Isobel sätter fingret på en öm punkt när hon skriver att "[d]en postmoderna kapitalismen har kommit väldigt långt från borgerliga dygder som sparsamhet, måtta och flit".

Jag är dock inte så säker på att man kommer runt det problemet med hjälp av politik. Botemedlet torde i stället vara en avsaknad av politik. Att låta bli att ekonomiskt understödja privat verksamhet till att börja med.

Aktörer som hela tiden får njuta av framgångar men aldrig drabbas av motgångar kommer inte förändra sitt beteende. Ett grundläggande problem är därför att vi med offentliga medel går in och "räddar" aktörer som egentligen borde få gå omkull.

Och där tror jag inte att det är själv aktiebolagsformen som är problemet. Med aktiva, privata aktieägare så är aktiebolagsformen överlägsen många andra ägarformer. Att de flesta stora bolag i stället ägs av anonyma institutioner torde i stället vara ett fenomen värt att begrunda.

Kanske kan idéer om att dela ut statens aktieinnehav i statliga bolag delvis återställa ägarförhållandena på marknaden. En ekonomi som tillåter och uppmuntrar människor till sparade och investerande med egna medel torde vara att föredra framför institutionellt ägande. Ju fler fysiska individer som äger aktier desto bättre.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

fredag 11 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Håkan Juholt som föreslaget partiledarnamn tas tacksamt emot av Broderskapsrörelsen eftersom han öppet erkänt att han återinträdde på grund av Svenska kyrkans politisering. Jag gissar att Juholt även är glad för detta.

Samtidigt, i USA:s kongress.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Praoelev

I dag har jag besök av en ung och ambitiös praoelev. Hon har tillbringat måndag till torsdag den här veckan med riksdagsledamot Malin Löfsjögård, och i dag är hon här med oss på finansroteln.

Här kan du läsa om hur hennes vecka har varit.

Seinfeld dömd för brott mot civilkuragelag

Det nygamla förslaget om civilkuragelag får mig osökt att tänka på Seinfeld. I de sista avsnitten av serien ifråga döms nämligen Seinfeld och hans vänner just för att ha brutit mot en sådan lag.DN1, DN2, Exp, S, D.

Gidehag och Juholt

Att socialdemokraternas partiordförande in spe skulle vara intresserad av att ta bort värnskatten och införa platt skatt tror jag är en önskedröm för bra för att vara sann.

Man kan dock inte klandra Robert Gidehag för att han försöker. Precis som många andra så förstår Robert att Socialdemokratin måste förändra sig för att fortsätta vara intressanta och relevanta för svensk politik.

Att partiets valberedning inte förstod det är allt för tydligt i och med valet av Juholt och Jämtin. Båda står för den traditionella socialdemokrati som uppenbart inte fungerar i till exempel Stockholm. Ilija Batljan förstår det, Robert Noord förstår det. Berit Andnor förstår det inte.

men för att återkomma till Robert Gidehags förslag om slopad värnskatt så håller jag spontant med. Och jag tycker att följande citat borde läsas av alla som inte förstår varför en progressiv skatteskala inte behövs:

Den som tjänar 20.000 kronor kommer att betala cirka 11.000 i skatt (kommunalskatt och löneskatter) och den som tjänar 50.000 kommer att betala 30.000 i skatt – även i ett system utan statlig inkomstskatt.

Tjänar man mer betalar man mer i skatt, även utan progressivitet. Och jag har aldrig förstått varför man ska betala en ännu större andel av lönen i skatt bara för att man tjänar mer. Det gör man ju ändå automatiskt om alla har samma skattesats.

DN, SvD, Exp, AB.
AE, AN, KP, S.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

torsdag 10 mars 2011

Vem är Håkan Juholt

Bara för att upplysa människor om vem Socialdemokraterna nu verkar ha föreslagit till ny partiledare ger jag er:

Håkan JuholtUppdatering 13.41. Juholt är nu officiellt föreslagen.

AB, DI, AB, SvD.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, Exp, AB.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Den intoleranta toleransen

I går länkade jag till ett inslag i ett brittiskt tv-program. Debatten i programmet handlade om en kristen familj som inte längre skulle få vara fosterfamilj på grund av sina åsikter om homosexualitet, trots att de genom åren varit fosterfamilj åt ett femtontal barn. Utan problem vad det verkar som.

Min rubrik till länken i går konstaterade att ny moral kan vara precis lika "förtryckande" som den gamla man försöker ersätta. I det här fallet handlar den nya moralen om att man inte får tycka något annat än att homosexualitet är någonting positivt. Personer som inte tycker det utmålas genast som bakåtsträvare, homofoba och allmänt farliga.

Till familjens försvar kommer dock historikern David Starkey, ateist och öppet homosexuell. Han varnar för att Storbritannien går en farlig väg till mötes om man öppnar upp för den typ av beslut som fattats kring fosterhemsfamiljen i fråga.

Sitt uttalande baserar han på den högst rimliga slutsatsen att om vi byter ut en tidigare moral som har hindrat vissa människor från att leva sina liv som de själva vill mot en ny moral som hindrar andra människor från att leva sina liv som de själva vill så har vi inte kommit någonstans. Vi har bara bytt ett åsiktsförtryck mot ett annat.

Den här utvecklingen tycker jag mig tyvärr se i Sverige också. Eller rättare sagt, den här utvecklingen har vi sett även i Sverige. Konsensus kring vad som är "rätt" åsikter i vissa frågor uppstår snabbare än någonsin och de som anser sig ha rätt gör vad de kan för att smutskasta eventuella meningsmotståndare.

Ofta helt utan andra argument än att de som tycker fel gör just det, det vill säga tycker fel.

I Sverige behöver nämligen den som anser sig stå på rätt sida i samhällsdebatten aldrig förklara sina åsikter (jämför mitt inlägg om Pierre Schori). Har man en avvikande åsikt däremot, då är det ofta ingen hejd på kraven på förklarande utläggningar och motiveringar.

Tyvärr kommer anklagelser om "fel" åsikter ofta från människor som själva ser sig som toleranta. Det verkar därför som att steget från tolerans till intolerans är väldigt kort ibland. Men då mot nya meningsmotståndare i stället för mot gamla.

Kanske ska man i stället tala om acceptans? Det är nämligen fullt möjligt att acceptera att någon har en avvikande åsikt. Det behöver dock inte betyda att man tolererar åsikten i fråga.

Vill vi ha ett samhälle där alla får plats måste det rimligtvis finnas en förståelse och en acceptans för att alla inte tycker lika. Gör man inte det så är toleransen inte mycket värd.Läs även andra bloggares åsikter om , .

onsdag 9 mars 2011

En nyårsrevy i sosseland

Jag hade tänkt skriva något om det farsaartade i Socialdemokraternas sökande efter en ny partiledare. Men jag tycker nog att verkligen talar rätt väl för sig själv i den här frågan.

...och jag har trots allt fått lära mig att man inte ska sparka på den som redan ligger ner.

Exp, MH, MA, SvD, PB, AB1, AB2, DN.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

"Svenska kyrkan har anpassat sin teologi". Det menar ni inte?

På samma tema; politiseringen av svenska kyrkan sprider sig till fler biskopar.

Det är 28 år sedan Ronald Reagan kallade Sovjetunionen för den onda imperiet.

En ny moral kan vara minst lika förtryckande som en gammal, vilket ett fall i Storbritannien just nu visar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Vad handlar Konservativa tankar om?

Politometern har man nyligen lagt till en funktion där de utifrån vad som nämns på en blogg kan göra en sammanställning av vad den handlar om.

Nedan kan ni se vad den här bloggen tydligen handlar om. Känns inte helt korrekt men jag böjer mig för statistiken.
Läs även andra bloggares åsikter om , , .

tisdag 8 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Tänk, när Gudrun Schyman ska föreslå "politiska initiativ bortom den vanliga höger- och vänsterskalan" så låter det vansinnigt likt gamla vänsterförslag.

Tokmoderaten skriver fyndigt angående internationella kvinnodagen och vägskyltar.

"Kvoteringstvång gör vägen lång" skriver Josefine Uppling, också med anledning av internationella kvinnodagen.

Eva Cooper gör upp med myten att kvinnor skulle vara mer vänster än män.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Hökmark om den nygamla Tobinskatten

Jag börjar faktiskt bli allt mer och mer skeptisk till EU som institution. Det är inte längre ett fredsprojekt som Europa utan ett byråkratiskt system som med godtrogna politikers hjälp försöker utvidga sin beslutandemakt över allt fler områden.

Skönt då att se att Europaparlamentariker som Gunnar Hökmark försöker mota Olle i grind när nya (nygamla) dumheter kommer upp som förslag.Uppdatering: En majoritet i Europaparlamentet röstade tyvärr för förslaget om skatt på finansiella transaktioner. Som tur är så verkar det ändå inte som att det kommer att genomföras då det krävs enhällighet bland medlemsstaterna.

DN, SvD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Den ökända hästen från Troja

Jag fortsätter på Karl Gerhard-spåret i dag och ger er hans kuplett angående Sveriges eftergiftspolitik under andra världskriget. Karl Gerhard blev förbjuden att sjunga sången i sin revy Gullregn men antipatierna mot Regeringens hanterande av permittenttrafiken och dess allmäna undfallenhet mot Tyskland går inte att ta miste på.

Det är den ökända hästen från Troja,
som sluppit ut ur historiens stall.
I ryttargången sig statsmännen oja -
en del ha socker i fickorna ifall
att hästen skulle va´ möjlig att tämja -
det är en högst neutral politik.
Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.
I vissa tidningar säger man: "Nå ja,
på rätt vi håller - men helst på rätt häst."
Och för den ökända hästen från Troja
står odds i dessa dagar onekligen bäst.


Läs även andra bloggares åsikter om , .

måndag 7 mars 2011

Partiledarkandidat utan förtroende eller mandat

Det kan inte ha undgått någon att Socialdemokratin ska välja ny partiledare om ett par veckor. Inte heller att partisekreteraren Baylan aviserade sin avgång i går kväll.

Vissa tolkar Baylans avsked som ett tecken på att valberedningen börjar bli klar med sitt pussel (och att Baylan troligtvis inte passade in i det). Det måste dock vara märkligt att veta att man snart ska åka på kongress, men inte ha någon aning om vad man ska rösta på.

Valberedningen har inte sagt något och det finns ingen kandidat. Eller som Kent Persson skriver; [Socialdemokraterna är] ett parti där de som vill bli partiledare inte får det och de som får inte vill".

Så oavsett vad valberedningen till slut säger så kan rimligtvis inte kongressen rösta på annat sätt än det föreslagna. För vem vill bli den som startar bråk om personer på en kongress där allt handlar om att enas utåt?

Det betyder dock inte att den som väljs kommer ha vare sig förtroende eller mandat. Bara att den personen råkade vara den som flest medlemmar i valberedningen hade som minsta gemensamma nämnare.

PA, TB, HK, JG, DE, EL.
Exp1, Exp2, SyD, PB, AB, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Ännu en präst i Svenska kyrkan vill avsäga sig vigselrätten, i protest mot godkännandet av vigsel av samkönade par.

Och, som av en händelse, skriver Roland Poirier Martinsson om den politiserade svenska kyrkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

söndag 6 mars 2011

Borgerliga valframgångar i Estland

Det verkar som att Estlands mitten-högerregering går mot omval. Det betyder förhoppningsvis att premiärminister Andrus Ansip kan få fortsätta att modernisera ett Estland som fortfarande inte återhämtat sig från sovjetiskt vanstyre.

Något som torde glädja Gunnar Hökmark som länge var en av de främsta förkämparna för ett fritt Baltikum.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Konservativa tankar på Facebook

Glöm föresten inte bort att "gilla" Konservativa tankar på Facebook. Ett enkelt sätt att inte missa några inlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

I fädrens spår för framtids segrar

I dag, när tusentals människor hasar fram på skidor mellan Sälen och Mora, kan det väl vara på sin plats att påminna om varför de gör det. Det var trots allt en händelse i en rad av händelser som alla ledde fram till att Sverige blev arvsmonarki och sedermera även en stormakt.

Texten är hämtad från orten Sälens hemsida.

Vasaloppets historia stäcker sig så långt som till år 1520, då Gustav Eriksson Vasa kom till Dalarna för att söka hjälp. Han vill genast störta kung Kristian II från tronen. Sverige befann sig vid den här tidpunkten i union med Danmark och missnöjet med den danska kungen var stort. Eftersom Gustav hade opponerat sig hade han tagits som gisslan och fängslats i Danmark.

Den 24-årige frihetskämpen och adelsmannen från Uppsala lyckades fly och påbörjade sin marsch norrut genom Sverige. Tillslut stod hoppet till Dalarna, där folket är känt som hårdfört och sällan fogar sig efter fogdars och kungars beslut. Gustav som företrädde Sturepartiet, jagades genom Dalarna av danska förföljare, men folket skyddade honom från kung Kristian II soldater.

Efter en månad på flykt genom Dalarna stod Gustav utanför Mora kyrka och talade till folket. Veckorna innan hade hans far och bror samt 80 andra stormän blivit halshuggna vid Stockholms blodbad.

Gustav undrade hur länge folket tänkte stå ut med grymheterna och uppmanade dem att ta till vapen. Eftersom reaktionen inte blev som Gustav hade tänkt sig och att hans förföljare närmade sig tvingades han fly västerut mot Norge.

Några dagar senare nåddes Mora av nyheten om kung Kristians brutala framfart i Sverige. Folket ångrade då sitt beslut att man inte hade gett sitt stöd till Gustav Vasa.

Ortens två bästa skidåkare, Lars och Engelbrekt, skickades iväg för att leta reda på den flyende Gustav. I trakten av Sälen blev Gustav Vasa upphunnen. De båda Morakarlarna övertalade Gustav att återvända till Mora och leda kampen mot kung Kristian II.

År 1521 började Gustav sitt anfall med dalkarlar i täten och två och ett halvt år senare var kriget över och Sverige ett fritt land. Vid ett riksmöte i Strängnäs den 6 juni år 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung.


Jag vill även passa på att uppmärksamma Gustaf Ankarcrona. Mannen bakom Vasaloppets devis; I fädrens spår för framtids segrar.

DN, SvD, AB, Exp, GP, SyD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

lördag 5 mars 2011

Stalins dödsdag

Det är för övrigt Stalins dödsdag i dag. Det uppmärksammar vi med Knutna Nävars "Sången om Stalin".

Mer världsfrånvända människor får man leta efter. Som tur är så är de inte fullt så många nu för tiden. Musiken ger en dock ett gott skratt.Läs även andra bloggares åsikter om , .

Att vara Pierre Schori

Att vara Pierre Schori verkar vara att leva ett liv genom pamfletter och slagord utan att känna sig nödgad till att förklara vad man egentligen menar eller hur dessa slagord ska kunna realiseras i praktisk politik.

Kursiverade stycken är Pierre Schoris ord.

Det är för mig obegripligt och huvudlöst att dagens socialdemokrati, från Göran Persson till Urban Ahlin, frivilligt har valt att sända våra soldater till krig under Nato-flagg och amerikanskt befäl i stället för till fredsbevarande insatser under FN:s blåa fana. I dag finns inte en enda svensk soldat under FN-flagg.

Det skulle till exempel kunna bero på att FN är en organisation i kris som aldrig levererar när människor världen över far illa?

Jag är inte orolig för hur den kommande partiledningen (gärna två i topp som Byggnads föreslagit) och de nya medarbetarna på Sveavägen och i riks­dagen kommer att hantera inrikespolitiska spörsmål. Här finns en klar skiljelinje mellan borgerlighetens ideologiskt privat­iserande linje med dess växande socioekonomiska klyftor och den fackliga och politiska tjänstemanna– och arbetarrörelsens uppslutning kring en skattebaserad, rättfärdig samhällsmodell, som kommer att vinna ökat folkligt stöd.

Så praktiskt, den rättfärdiga samhällsmodellen kommer vinna "ökat folkligt stöd". Vad som är en rättfärdig samhällsmodell och hur den ska uppnås verkar dock inte tarva någon förklaring eller beskrivning.

Detta i en tid då vår politik mer än någonsin behöver vägledas av solidaritet, rättvisa och fred.

Har Pierre Schori någonsin stött på någon som sagt sig vara emot "solidaritet, rättvisa och fred"?

Det verkar så praktiskt att vara Socialdemokrat, eller rent allmänt vänster. Man tycker liksom aldrig att man behöver förklara vad man egentligen menar. Klart att det är enkelt att vara politiker då.

DN, JI.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

fredag 4 mars 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Dagens icke-nyhet; svenskar är politiskt korrekta.

Kvotering till bolagsstyrelser i Norge ledde till att få kvinnor delar på många uppdrag.

Republikanerna i Ohio fortsätter kämpa mot kollektivförhandlingar för offentliganställda.

Glöm inte bort att "gilla" Konservativa tankar på Facebook.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Välfärdsstat förutsätter nationalstat

En välfärdsstat förutsätter att det finns en nationalstat, och en nationalstat förutsätter att det finns rättssäkra regler för vem som har rätt att uppehålla sig i nationen i fråga. Det behöver inte vara konstigare än så.

JI1, JI2, MS, NB, TS, AE.
AB, SvD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Ett dagsaktuellt historiskt inlägg i försvarsdebatten

Jag lyssnar i vanliga fall inte på Karl Gerhard. I går kväll föll det sig dock så att jag fick mig en liten Karl Gerhard-soaré till livs. Då sjöngs bland annat nedanstående kuplett, som man lätt skulle kunna tro var skriven här om dagen.

Lite elakt, men ganska underhållande.När hela världen offrar miljon på miljon
på krut och kanon
har Sveriges nation
blott en försvarsminister, men inget försvar.

Den flotta vi har
man indrar och spar.
Försvarskommissionen ett praktverk gett ut
med följande visa beslut:

Vi ska inte tala om Bofors och Krupp.
Nej, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.
Vi var inte med när som krutet fanns upp
och tror inte det kan, tror inte det kan smälla.

Om fienden kommer från luften till oss,
då gömmer vi oss,
och då kan han ej slåss,
och hjälper ej det får vi sjunga förstås
att nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.


Läs även andra bloggares åsikter om , .

Fräscht gäng

Vem behöver fiender med sådana vänner?


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 3 mars 2011

Könsneutrala försäkringar

Snart måste alla försäkringar unisex-anpassas. Försäkringsbolagen förbjuds att sätta premier utifrån kön, enligt en dom i EU:s domstol.

Detta rapporterade TT här om dagen. Det verkar dock inte ha blivit någon stor nyhet då jag bara har hittat den hos SR, SvD och GP. Att jämställdhetsivrandet har fått gå i spinn på EU-nivå (EG-domstolsnivå om man ska vara petig) känns dock angeläget att kommentera.

Som tur är så har Sanna Rayman redan gjort det i dagens SvD så jag kan hålla mig ganska kort. Hennes nedanstående citat är nämligen klockrent:

...försäkringar är inga diskussionsklubbar. Här söker vi inte sanningen om mannen och kvinnan. Här ifrågasätter vi inte könets existens. Här söker vi affärsmässiga och statistiskt säkerställda antaganden, till kollektivets ekonomiska fromma.

För det är skillnad mellan privata försäkringar och offentliga socialförsäkringar. Båda omfördelar risker inom kollektiv, absolut. Dock utifrån olika premisser. Socialförsäkringar är dessutom inte försäkringsmässiga på samma sätt som privata försäkringar (i fråga om pengar in-pengar ut).

Det stora argumentet är dock att privata företaget bör ha rätt att sätta vilka premier de vill utifrån sina bedömningsmodeller. Men jag gissar att även DO skulle kunna tänkas ha synpunkter på det.

ML.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Vad betyder egentligen papperslös?

Sverige ska ha en öppen och generös asyl- och flyktingpolitik. Det är inget konstigt. Människor som flyr hit, eller bara flyttar hit för att de vill bygga sig ett bättre liv ska vara välkomna. Så länge det sker under organiserade och rättssäkra former så här det inte ett problem.

I Moderaternas informationsutskick står det följande:

·Vi har nu kommit överens med Miljöpartiet om att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sin drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden.

·Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas. Särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska fördjupas.

·Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för den samlade svenska asyl- och migrationspolitiken som den i dag är utformad
.

Jättebra!

Jag har bara en fråga. Betyder Regeringens överenskommelse med Miljöpartiet att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige (de som i tidningar brukar omnämnas som papperslösa, det vill säga personer som fått en rättslig prövning, ett avslag och därmed ett avvisningsbeslut men ändå stannar kvar i landet) inte längre uppehåller sig här illegalt? Har lagstiftningen på det området på något sätt förändrats?

DN1, DN2, AB, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD3, Exp, GP.
T&F, ER, KP.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Ainsley Hayes on the Equal Rights Amendment. Bra klipp från West Wing.

Johannes Forssberg skriver bra om Åsa Linderborgs enögdhet.

Göran Pettersson skriver om viktig kritik mot klimatpolitiken.

Gert Fylking skriver om statlig skrämselpropaganda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

onsdag 2 mars 2011

Ångrade mig

Jag ångrade mig och startade en Konservativa tankar-sida på Facebook i stället. Klicka "gilla" och följ mig på det sättet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Nätverkad

Nu kan ni som använder applikationen Networkedblogs på Facebook följa Konservativa tankar där. Enkelt och smidigt, och ni kommer aldrig missa ett inlägg (om ni nu var rädda för det).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Oro och trygghetsnarkomani går hand i hand

Sverige är världens saftveranda, där många lever på solsidan och aldrig behöver se något elände. Vi är inbäddade i trygghet som förmodligen ingen annan befolkning. Svenskar borde inte vara oroliga.

Det skriver Johan Wennström i dagens SvD med anledning av den undersökning som jag refererade till i det här korta inlägget.

Kan vi konstatera att vi står i toppen av Maslows behovstrappa? Vi har generellt sett väldigt få problem av allvarlig karaktär i det här landet. Ändå skapar vi problem, som i våra huvuden blir så stora att vi går runt och oroar oss.

Jag kan inte låta bli att tycka att det känns konstigt men det ligger nog ganska mycket i konstaterandet att den som inte har några problem han skapar sig sina egna.

Grundproblemet torde vara en avsaknad av grundtrygghet. En avsaknad som leder till rotlöshet och ångest inför det man inte känner till (något som jag skrivit lite om här och här), vilket i sin tur leder till oro, vilket i sin tur leder till trygghetsnarkomani och kontrollbehov.

Det blir således en ond spiral, som tyvärr allt för ofta leder till krav på hårdare reglering av vår vardag... som om det var den som var problemet.

Jag tror att det är viktigt att acceptera om att man inte kan styra allt. Och att allt man går och funderar på faktiskt kanske inte är viktigt, egentligen.

Accepterar man det, så slipper man en hel del oro.

DN.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .