torsdag 28 oktober 2010

Mänskliga reservdelar


I SvD har det under en tid pågått en debatt om huruvida sjukvården bör tillåta livsuppehållande åtgärder i syfte att säkerställa organ till organdonation. Debatten har främst handlat om att ett antal personer och organisationer klagat på Socialminister Göran Hägglunds ställning i frågan.

I går dök dock ordföranden i Svensk Neurokirurgisk förening upp till försvar för socialministerns hållning. Han och hans organisation står inte bakom det önskemål som Svenska läkaresällskapets och det statliga Donationsrådet fört fram på området.

Vilket i mina ögon är glädjande (något jag inte tror att någon blev förvånad över). Like lite som barn ska sättas till världen för att agera reservdelslager åt någon annan, lika lite ska människor hållas vid liv enkom för att deras organ ska kunna tas till vara.

Jag är dock inte motståndare till organdonation per se (jag fyllde i donationskortet för åtminstone 15 år sedan). Det jag är motståndare till är synen på människor som reservdelslager. Jag tycker inte att det är ett värdigt förhållningssätt, för någon av de inblandade parterna. Förhoppningsvis står Göran Hägglund på sig i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Socialförsäkringsspelet

På DN-debatt i dag så försöker de rödgröna (som tydligen inte gett upp allt samarbete ändå) locka till sig borgerliga riksdagsröster för ett par förändringar i sjukförsäkringsreglerna. Att det är några av de mest grundläggande reglerna i rehabkedjan de vill förändra borgar dock för att deras försök inte kommer bli särskilt lyckosamt. Flera socialdemokrater verkar dock hysa visst hopp för att manövern ska lyckas.

Jag föreslår i stället att skribenterna i dagens DN läser Den hälsosamme ekonomisten för en mer rimlig approach till vad som faktiskt kan förändras inom socialförsäkringssystemet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 26 oktober 2010

Sekulärt samhälle eller sekulär stat?

I går skrev en förre detta medlem i Förbundet Humanisterna på Brännpunkt att hon nu lämnar organisationen på grund av deras intoleranta inställning till religiösa människor. Ett förhållningssätt som knappast kan ha gått någon förbi, inte om man hört Christer Sturmark uttala sig någon gång i alla fall.

Styrelsen för förbundet i fråga går dock i svaromål i dagens tidning men som vanligt gör de samma tankefel som vanligt. De verkar nämligen inte förstå skillnaden mellan ett sekulärt samhälle och en sekulär stat.

Så vitt man kan förstå deras ståndpunkter så är det egentligen en sekulär stat de vill ha och efterfrågar. Och det har jag full förståelse för. En stat ska vara, om inte likgiltig, så åtminstone neutral i förhållande till sina medborgares trosuppfattningar.

Ett sekulärt samhälle å andra sidan förutsätter att vi inte längre har några människor som tillsammans kan utgöra ett samhälle. För så länge enskilda individer är religiösa och sluter sig samman i olika trossamfund, eller bara utövar sin tro hemma på kammaren, så kan inte samhället vara sekulärt.

Att därmed säga att människors frihet (eller vad det nu är man anser att religionen hotar) inskränks tycker jag känns väldigt långsökt. Det förutsätter nämligen att människor inte har ett fritt val att själva ta ställning till vad ens medmänniskor tycker och tror.

Läs också Daniel Palma som verkar vara inne på ungefär samma spår som jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

fredag 22 oktober 2010

Hur rättvist är rättvisemärkt?

I princip inte alls visar det sig när Helena Johansson, fil.dr i nationalekonomi och föreståndare för Institutet för Livsmedelsekonomisk analys går igenom fenomenet i rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning? Hennes slutsats är:

Avslutningsvis har märkningen vissa positiva effekter i liten skala, men modellen kan inte skalas upp till större volymer. Det är dessutom viktigt att rättvisemärkning inte förleder människor att tro att vanlig handel är till nackdel för uländerna. Konventionell handel har, på grund av sin omfattning, möjlighet att lyfta många fler människor ur fattigdom än Fairtrade. Skulle rättvisemärkning leda till att konsumenterna avstår från att köpa arbetsintensiva varor som importerats från utvecklingsländerna får det en negativ effekt på fattiga jordbrukares och arbetares inkomster och försörjningsmöjligheter.

Så vilka försöker förespråkarna för rättvisemärkt egentligen lura? Sig själva eller oss andra?

Läs även andra bloggares åsikter om , .

torsdag 21 oktober 2010

kriminella och deras pengar

Ett effektivt sätt att förhindra kriminella är att ge sig på deras inkomstkällor. Något som Skatteverket och polisen nu samarbetar kring. Detta har visat sig framgångsrikt och Skatteverket drar nu in miljarder från bland annat Hells Angels.

Jag hoppas att Skatteverket fortsätter med arbetet så att de kriminella gängens verksamhet kan tryckas tillbaka. Det gagnar alla, samhället i allmänhet men företagen som bedriver en laglig verksamhet i synnerhet. Genom att slå undan fötterna för verksamheten kan de inte längre konkurrera med seriösa företagare. Och det är positivt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

onsdag 20 oktober 2010

Inflytelserik?

Jag upptäckte just att jag ligger på plats 67 bland mest inflytelserika moderatbloggare, allt enligt Politometerns statistik.

Det kändes ganska oväntat, men roligt!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

tisdag 19 oktober 2010

Europarådet och samvetsfrihet kring aborter

I dagarna har Europarådets parlamentariska församling tagit beslut att den samvetsfrihet som vissa länder har kring läkares rätt att inte delta vid aborter bör rekommenderas till rådets alla medlemsländer. Detta har så klart fått mängder av svenskar att gå i taket, men även om jag är positiv till en samvetsfrihetsklausul så är jag ändå väldigt skeptisk till agerandet i Europarådet. En dylik klausul bör nämligen beslutas om på nationell nivå.

Abortlagstiftning bör dessutom, rent generellt, vara en nationell fråga. På grund av att svenska politiker (och ganska många andra också för den delen) inte kan hålla fingrarna i styr så ser vi dock att allt fler beslut, både i EU och Europarådet, får en överstatlig karaktär.

Vi tror så himla hårt på att det är vi som sitter på de rätta svaren, och därför också på att vi bör föra ut dem till resten av Europa. Vi kan inte för våra liv sätta oss in i tanken att det kan finnas frågor som vi inte vill att andra länder ska bestämma över oss i. Men så går det också som det går.

Så låt subsidiaritetsprincipen råda så att Europas enskilda nationer får besluta om det som rör dem. Och låt EU och Europarådet besluta om sådant som verkligen är överstatligt.

Uppdatering 21/10
I dag skriver Christina Doctare med flera (från Claphaminstitutet) på Brännpunkt att Sverige bör följa Europarådets rekommendation.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 13 oktober 2010

LO hjärta SD?

Nej, riktigt så illa är det nog inte. Att LO gillar SD alltså. Men nu finns det svart på vitt att LO och den övriga svenska fackföreningsrörelsen har varit en bidragande orsak till att vi inte haft någon arbetskraftsinvandring till Sverige under de senaste 30 åren (vilket jag skrivit om tidigare).

Zeki Yalcin har i en doktorsavhandling vid Örebro universitet visat att den svenska fackföreningsrörelsen, utifrån strikt egenintresse, motsatt sig arbetskraftsinvandring till Sverige. Av den enkla anledningen att man ansett den hota det egna särintresset.

Främlingsfientligt eller bara korkat? Alliansregeringen har i alla fall gjort något åt det och åter öppnat upp för arbetskraftsinvandring. Facket kan inte längre lägga veto, vilket de tidigare gjorde i så gott som alla fall.

Fredrik Segerfeldt och Johnny Munkhammar har också bloggat om studien i fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

måndag 11 oktober 2010

Sverige + kristendomen = sant

Det faktum att merparten av svensk rättsuppfattning, moraltradition och allmäna känsla för moral och etik bygger på kristen grund verkar vara svårt för många att förstå. Skönt då att ha en utbildningsminister som faktiskt erkänner den roll som kristendomen spelat i svensk historia, och den inverkan den har på våra traditioner.

För oavsett om svenskarna i dagsläget är aktivt troende eller inte, så går det inte att komma ifrån att kristendomen haft och har större påverkan på oss än buddism och hinduism. Det är inte en värdering av världsreligionerna , utan ett konstaterande av gällande läge.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag 7 oktober 2010

Musik och politik

I Sverige har det som bekant blivit, om inte vanligt, så åtminstone vanligare att artister tar ställning för ett politiskt parti. Marit Bergman är socialdemokrat/vänsterpartist och Wille Crafoord är moderat, för att ta två exempel.

Det smäller dock inte fullt så högt som att Velvet Undergrounds gamla trummis Moe Tucker nu gått ut och gett sitt stöd för den amerikanska Tea Party-rörelsen.

Visa mig en svensk artist som gör detsamma och jag köper skivan direkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 2 oktober 2010

Vad är det som är liberalt?

Den här annonsen fanns inför i Nynäshamns Posten i går. Den kommer alltså från ett parti som nu styr tillsammans med Socialdemokraterna, dessutom med indirekt stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag undrar vad deras liberala väljare egentligen tycker om det?
- Posted using BlogPress from my iPhone