onsdag 19 december 2007

Uppvärmning och avkylning

Här om dagen presenterade forskare vid Göteborgs universitet rön som visar att den globala uppvärmningen kan ha naturliga orsaker och att uppvärming och avkylning av världen rör sig i cykler över tid. I mina ögon förefaller detta som mycket rimligt. Läs och begrunda.

torsdag 13 december 2007

Heraldik

Det finns tydligen ingen hejd på vilka områden som kan genusteoretiseras.

tisdag 4 december 2007

Göran Rosenberg

Den organiserade religionens ställning har onekligen försvagats, men därmed inte nödvändigtvis människors behov av något att tro på. Sekulariseringens outtalade ”religion” är tron på det materiella framsteget. Sekulariseringens akilleshäl är och förblir det materiella framstegets potentiella bräcklighet som löfte och potentiella otillräcklighet som mening.

Vad Mark Lilla vill visa är att det behov som religion eller tro i någon form har svarat mot i varje mänskligt samhälle svårligen kan avskaffas eller trivialiseras. Och att de passioner och konflikter som detta behov från tid till annan har utlöst inte kan betraktas som slutgiltigt pacificerade eller bemästrade. Och att det slags formella separation mellan religion och politik som vi i dag betraktar som en oundgänglig följd av samhällets modernisering och demokratisering är det högst specifika resultatet av en högst specifik västerländsk erfarenhet och utveckling.

Västvärlden har ingen anledning förvänta sig att andra civilisationer, präglade av en annan historisk relation mellan religion och politik, kommer att hantera problemet på samma sätt, skriver Lilla. Vi måste ständigt påminna oss att vi lever i ett experiment och att det är vi som är undantaget.

Göran Rosenberg - ur en recension av Mark Lillas bok Det västerländska undantaget, publicerad i DN den 2 dec (dock ej på nätet).


När ska lilla Sverige inse att det är vi som är undantaget, och inte normen i världen? Vi vill så gärna att vår upplysta tillvaro ska vara rättesnöret även för resten av världen att vi inte ser att så inte är fallet. Det är synd... eftersom det lätt leder till en nedvärderande syn på dem som inte tycker eller tror som vi.

måndag 3 december 2007

Folkomröstning

Hugo förlorade!!!

Man skulle nästan kunna säga att lyckan är total.
Grattis Venezuela, rösta nu bort dåren nästa gång ni får möjlighet.