fredag 31 augusti 2007

Elfström

Då jag själv inte orkar lämna en redogörelse för vad som hände på Konservativt Forums sommarkonferens den gånga helgen kan en kort sammanfattning läsas här. Mycket nöje.

torsdag 30 augusti 2007

Mellan arv och utopi

Här om dagen upptäckte jag, till min stora glädje, att min C-uppsats i historia omnämns i Torbjörn Nilssons bok Mellan arv och utopi, Moderata vägval under hundra år, 1904-2004. Min handledare, Niklas Stenlås, ingick i projektet (Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende) och min motivation under uppsatsskrivandet bestod till stor del av möjligheten att uppsatsen i fråga skulle vara användbar för det material som producerades av projektgruppen. Det tog dock ganska lång tid innan det verkligen publicerades någon bok och jag glömde bort att undersöka huruvida jag hade bidragit till forskningen eller ej.

Nu kan jag dock konstatera att Mellan arv och utopi innehåller en fotnot till min uppsats En studie i blått. Jag kom visserligen inte fram till något revolutionerande (uppsatsens slutsats var att det hade skett en professionalisering av politikeryrket inom moderaterna) men ändå, den finns med där som en referens. Och det känns kul.

måndag 27 augusti 2007

Liberalism som ett medel

Konservativt inriktade personer måste i dagsläget stödja en nyliberal politik eftersom det är enda sättet för dem att få sina livsval respekterade. I ett nyliberalt samhälle så kan alla, såväl de med traditionella värderingar som feminister, få leva som de vill. Den enda önskning som de inte kan få uppfylld är den att påtvinga andra sin livsstil. Det senare skrämmer särskilt då feministerna, eftersom de vet att utan statens tvångsapparat kommer få välja att leva deras onaturliga livsstil. - Stefan Karlsson

Läs gärna bloggen http://kulturrevolution.wordpress.com/ för fler intressanta inlägg.

fredag 24 augusti 2007

Söderbaum

"Man tager inte bort det sämre hos mänskligheten genom att beröva människorna möjligheten att bli bättre."

"Värt att påpeka i sammanhanget är också att utveckling av de individuella talangerna sker bäst genom utomstående faktorer som föredömen, förväntningar och krav. Den enskilde kan aldrig växa tillräckligt i sig själv, det krävs också vägledning."

Kloka ord från Jakob E:son Söderbaum. Läs gärna hans blogg under helgen.

KF

I morgon bär det av till Uppsala för Konservativt Forums sommarkonferens. Ser fram emot intressanta föredrag och innehållsrika debatter och diskussioner. En lite resumé över helgen kommer att publiceras i nästa vecka

måndag 20 augusti 2007

Roger Scruton

It is one of the most deeply rooted superstitions of our age that the purpose of education is to benefit those who receive it. What we teach in school, what subjects we encourage in universities and the methods of instruction are all subject to the one overarching test: what do the kids get out of it? And this test soon gives way to another, yet more pernicious in its effect, but no less persuasive in the thinking of educationists: is it relevant? And by “relevant” is invariably meant “relevant to the interests of the kids themselves”.

From these superstitions have arisen all the recipes for failure that have dominated our educational systems: the proliferation of ephemeral subjects, the avoidance of difficulties, methods of teaching that strive to maintain interest at all costs – even at the cost of knowledge. - Roger Scruton

Läs gärna hans blogg för fler intressanta inlägg.

Göran Skytte

Vi svenskar är politiskt lättlurade och utan minne. Det är sossarna som har skapat det dåliga samhället, segregationen, förorterna, arbetslösheten, utanförskapet, bidragsberoendet, skoleländet. Men det räcker med att Sahlin gör ett kort besök i förort och lovar guldregn, så verkar allt annat glömt, förlåtet, bortsopat. -Göran Skytte

Som vanligt skriver Göran Skytte bra i helgens SvD. Jag tycker allt som oftast att hans analyser av världen är sakliga och välgrundade. Även jag har svårt att se hur Alliansens stöd hos det svenska folket kan vara så lågt. Men jag är också plågsamt medveten om att vi inte förvaltar vårt pund på bästa sätt. Framför allt har vi varit extremt dåliga på att förklara varför vi för den politik vi gör.

Men; "bättre en rödgrön topp idag än på valdagen". Blir vi bättre på att kommunicera vår politik tror jag opinionen kommer att se annorlunda ut 2010. Jag hoppas det i alla fall.

torsdag 16 augusti 2007

Shai Hulud


I will serve as an example to man as hope.
By defending those I love with my life.

Gravida kvinnor

"Ingen gravid kvinna ska som första fråga få höra ”vill du göra abort?” utan snarare ”vad kan vi hjälpa till med för att du ska kunna föda ditt barn?”"

Ann-Lis Söderberg slår huvudet på spiken på dagens Brännpunkt.

onsdag 15 augusti 2007

Plattans budskap

På dagens Brännpunkt skriver Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokomminister i s:t Klara kyrka om det tydliga budskap som kan utläsas av de människor som bor och lever på Plattan (Sergels torg i Stockholm). Hans text är en uppmaning till alla att ta familjebildande på allvar, att inte lämna barn vind för våg, att våga leva ett helnyktern liv, samt att beakta de baksidor som finns i porrindustrin.

Jag hållar inte med om alla förslag till åtgärder som Sahlberg lägger fram, men hans text är ett viktigt rop på förändring i ett samhälle som är på väg åt fel håll. Det är i familjen som barn växer upp till ansvarstagande och moraliskt medvetna vuxna. Utan familjens stöd och vägledning är det därför lätt gjort att man hamnar på villovägar. Därför instämmer jag i Sahlbergs uppmaning:

"Stöd åt familjen", i stället för "död åt familjen".

tisdag 14 augusti 2007

Skolpolitik

Äntligen ett steg i rätt riktning mot ett bättre inlärningsklimat i våra svenska skolor. Att läraren ska vara en auktoritet i klassrummet ser jag som en självklarhet. Därför är det också rimligt att man som lärare har rätt att beslagta telefoner och andra störande föremål från elever, inget konstigt i det.

måndag 13 augusti 2007

Miljöhot?

Nu är jag tillbaka från semestern och med mig har jag några tips på hemsidor som är för er som ställer er lite skeptiska till alla larmrapporter om vår utsatta miljö.

http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk/

http://www.junkscience.com/

Det är otroligt skönt att emellanåt faktiskt läsa artiklar och texter som inte följer rådande dogma inom miljödebatten så håll till godo!