onsdag 30 juni 2010

Om "rätten" till att skaffa barn

Är det verkligen rimligt att kunna kräva vad som helst av sin omvärld? Om man till exempel vill byta kön från kvinna till man, borde man då inte inse att man också ger upp möjligheten till att skaffa barn? Om personen i fråga är gift eller ogift bekommer mig inte nämnvärt. Två vuxna personer, likväl som en, bör rimligen kunna komma fram till ett sådant beslut på egen hand.

Sen kan man ifrågasätta om könsbyte är ett ingrepp som ska bekostas av det allmänna (det borde rimligtvis vara ett personligt beslut och en personlig kostnad) men jag lämnar den debatten därhän i dag.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Återupprätta skolans kunskapsförmedlande roll

Återigen så har en rapport presenterats där den svenska skolans misslyckande hamnat i fokus. Den här gången är det en internationell studie om barn och ungdomars samhällskunskaper som visar att barn från studieovana hem klarar sig sämre samt har lägre kunskap än barn från mer studievana hem. Svensk skola klarar såldes inte sitt mest grundläggande uppdrag, att förmedla kunskap till alla barn på ett likvärdigt sätt.

Citat från en av artiklarna:
-Inte i något annat land har elevernas sociala bakgrund så stor betydelse för resultatet, säger enhetschef Sverker Härd. Han syftade på att de elever vars föräldrar är högutbildade presterade bättre än lågutbildades barn.

Det är inte första gången som studier visar att barn från studieovana hem hamnar efter i svensk skola. Redan högpresterande barn klarar sig så gott som alltid men flumskolan har visat sig förödande för visa barn. Socialdemokraternas strävan efter att göra alla lika, samt undanröja alla eventuella hinder som kan verka jobbiga (som till exempel betyg och kunskapstester) har ofelbart gjort att de som hamnar efter stannar efter, genom hela sin skolgång och därmed också ofta genom hela livet.

Skolan måste återupprätta sin kunskapsförmedlande roll. Egen kunskapsinhämtning fungerar för vissa men de flesta behöver undervisning för att lära sig något. Och man behöver testa kunskaperna emellanåt för att kontrollera att alla uppnått de mål som skolplanerna stadgar. Genom kontinuerligt uppföljelsearbete med alla barn kan man också försäkra sig om att ingen hamnar efter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 29 juni 2010

Vapenrättigheter fastslås av Högsta domstolen i USA

Svenskan och SVT rapporterar att vapenrättigheterna i USA utvidgas av Högsta domstolens beslut i går (SR väljer att kalla det en framgång för vapenlobbyn). Jag skulle snarare vilja hävda att vapenrättigheterna fastslås, så som de en gång är skrivna i andra tilläget till The Bill of Rights. Där står det klart och tydligt att rätten att bära vapen inte kan inskränkas av någon... Det förbud mot handeldvapen som staden Chicago har haft i 28 år är således olagligt.

Jag håller dock med en av mina kollegor i hans tveksamhet till att Högsta domstolen nu agerar policymakare för hela USA. USA är trots allt en federation av stater och varje enskild stat ska också ha rätt att besluta om sina egna angelägenheter. The Bill of Rights måste ju dock gälla för alla eller ingen så jag har svårt att se hur Högsta domstolen skulle ha gått till väga om de inte fattat det beslut de gjorde.

För er som är intresserade av sambanden mellan vapeninnehav, vapen per capita, dödsskjutningar och det totala antalet vapen per capita (inklusive militära vapen) så kan ni läsa dessa länkar. Militära vapen, privata vapen, dödsskjutningar.

Som ni ser så är antalet militära vapen per capita fler i Sverige än i USA, antalet privata vapen (jaktgevär, handeldvapen etc) är dock fler i USA än i Sverige. Trots det är antalet dödsskjutningar långt många fler i till exempel Brasilien och Estland. Länder som har långt färre vapen per capita än både USA och Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 28 juni 2010

Valoddsen är med Alliansen

Jag brukar inte direkt spela om pengar i någon större utsträckning, men så här i valtider så kan det vara lite roligt att följa vad som händer med valoddsen. På Unibet kan man spela på flera olika saker som har med politik att göra. Gå in på https://se.unibet.com/betting/ , klicka på non-sport i vänsterkanten och klicka därefter på Sweden - elections.

Det roligaste av allt är att oddsen ser mycket bättre ut för Alliansen än för oppositionen. Vilket de har gjort under ganska lång tid. Och oddsen har en historia av att vara duktigare på att förutsäga valresultat än vad opinionsundersökningar har.

Skillnaden mellan odds och opinionsundersökningar är att vid spel på odds så gissar människor på vad de faktiskt tror ska vinna, inte vad de nödvändigtvis själva vill. Därför blir också träffsäkerheten bättre.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Fel slutsatser från (S)

1. Det finns få eller inga studier som visar att resultaten blir bättre enkom av mer resurser. I de flesta fall så handlar det om hushållning, planering och organisation. Till exempel så har Stefan Fölster visat att det knappt finns några samband mellan mer resurser och bättre resultat i skolan.

2. Jag vill se (S) förklara sin heltidsmiljard för dem som får sparken på grund av att deras tjänster behövs för att fylla upp tjänstegraden för dem som vill gå upp i arbetstid. (S) borde snarare ta ett snack med kommunal som historiskt sett varit de som förhandlat om villkoren för sina medlemmar (ofta med socialdemokratiska arbetsgivare).

3. Nej, fritt vårdval handlar inte om att företag väljer kunder. Oavsett vad (S) försöker säga så har vårdbesöken i Stockholm ökat mest bland människor i de lägre inkomstskikten. Det hade knappst skett om producenterna valde "bort medborgare". Den fria etableringsrätten har även lett till att vårdcentralen i Sorunda (där jag bor) som stängdes under förra mandatperioden nu öppnas igen.

lördag 26 juni 2010

Kungligheter har inga efternamn

TT har verkligen lyckats med sin notis om att Prins Daniel numera finns registrerad i folkbokföringen som Olof Daniel Westling Bernadotte.

De skriver dock inte ett ord om det faktum att kungligheter formellt inte har några efternamn. Kungahuset tillhör ätten Bernadotte. Bernadotte är således inte ett efternamn.

Att Prins Daniel registreras så i folkbokföringen torde vara en formalitet eftersom vi lever i ett byråkratiskt land. Jag menar, hur skulle det se ut om inte alla fanns registrerade med för- och efternamn?

Richterskala för bakfylla

Om det fanns en Richterskala för den kollektiva bakfyllan i ett land... tror ni att mätning i Sverige i dag skulle få den att slå i taket?

fredag 25 juni 2010

Socialliberala statsråd

Även om jag inte tycker om att klaga på allianssamarbetspartners så måste jag ändå tillstå att jag har lite svårt för EU-minister Birgitta Ohlsson. I mina ögon så representerar hon allt det som är mindre positivt inom Folkpartiet (det vill säga socialliberalism och kvoteringsiver).

Folkpartiet under Jan Björklund har i stort gjort upp med vad som kallats för "snällismen" inom partiet, men Birgitta verkar inte ha deltagit i den utvecklingen. Hon är visserligen är varm Israelvän och det är positivt men i övrigt så är hon oftast ute och cyklar.

Hon är för en tvångsdelad föräldraförsäkring, hon är inte främmande för kvotering, hon är republikan, hon hänger upp konstnären Elisabeth Ohlsson Wallins konstverk på sitt arbetsrum... ja, ni förstår. Det är tur att det är, och ska vara, högt till tak inom Alliansen!

Glad midsommar på er!

torsdag 24 juni 2010

Humor och politik

En midsommarhälsning till er alla från min gode vän Mattias Zackrisson:

Claes Borgström hot mot egna val

Om jämställdhet är detsamma som millimeterrättvisa, exakt jämn fördelning i alla lägen och strukturella maktförhållanden, ja då har regeringen misslyckats.

Men nu ser ju inte min världsbild ut som Claes Borgströms... som tur är.

I Sverige har alla samma möjligheter att gå i skolan, utbilda sig och skaffa jobb. Vi är däremot olika och väljer därför olika... vilket leder till olika utfall på en mängd områden.

Vänsterns svar på dessa olika utfall, som de ofta ser som problem, är att vilja reglera människors liv så att de i stället gör "rätt" val.

Jag tror i stället att människor faktiskt är kapabla att göra de val som de själva tycker passar dem. Och det tycker jag att de ska få göra, utan pekpinnar från Claes Borgström och andra.

(Men om allt handlar om ekonomi, som Claes Borgström verkar anse, så är det mycket bättre för jämställdheten att öppna upp för ett större egenföretagande i kvinnodominerade yrken... i stället för att låsa in dem i monopoliserade offentliga institutioner. På så sätt så kan även Sveriges kvinnor få tjäna pengar på sitt företagande.)

Saker USA kan lära av Sverige

Den amerikanska sidan Florida Pundit har gjort ett inslag där de går igenom några saker som USA faktiskt kan lära av Sverige. Och då menar de inte allomfattande välfärdssystem utan snarare saker som skolpeng och avregleringar. Roligt att se att det finns andra saker än socialism som kan exporteras härifrån.

Se inslaget nedan. Andreas Bergh, forskare kopplad till Ratio, medverkar i inslaget.

onsdag 23 juni 2010

Inför skatteavdrag för gåvor till ideella sektorn

Självklart borde Sverige, precis som alla andra utvecklade länder, införa skatteavdrag för gåvor till ideella sektorn. Det skulle framför allt öppna upp för en utveckling där företag och mer välbärgade personer skänker mer pengar än vad de gör i dag.

I USA är det en självklarhet för de flesta, men kanske särskilt för de rikaste, att vilja bidra (utöver skatten) till det samhälle man lever i. Titta bara på Bill Gates. I Sverige däremot, förväntar sig alla att staten ska ta hand om allt.

Jag är övertygad om att den ideella sektorn skulle få en starkare roll i samhället om deras ekonomiska ställning kunde stärkas genom större gåvor. Och jag tror inte, som vänsterpartierna, att det underminerad välfärdsstaten.

Civilsamhället i Sverige behöver förstärkas, och jag tror att skatteavdrag för gåvor till ideella sektorn är en bra början på det förstärkningsarbetet.

Varför DN?

Snacka om att DN:s debattsida måste ha idétorka. Jag menar, varför skulle de annars publicera Ingela Anderssons artikel?

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 22 juni 2010

Privat vs. offentlig sektor

Jag håller med Patrik Engellau och Thomas Gür i deras bakomliggande analys till att något behöver göras för att främja företagande i Sverige. Det är häpnadsväckande att antalet sysselsatta i det privata näringslivet har legat konstant sedan 50-talet, samtidigt som den offentliga sektorn har svält kontinuerligt. Att det på sikt inte är en hållbar utveckling torde stå klart för de flesta.

Tyvärr så måste jag hålla med den socialdemokratiske bloggaren Peter Andersson om att artikelförfattarna inte direkt levererar några förslag på vad som bör göras för att ändra utvecklingen. Det hade varit på sin plats att åtminstone redogöra för några förslag. Men de kanske levereras i boken som de gör reklam för med sin DN-debattartikel?

Om jag gissar på lägre skatter, lägre kapitalskatter, lägre arbetsgivaravgifter och förändrade fåmansbolagsregler så tror jag visserligen inte att jag är helt ute och cyklar.

måndag 21 juni 2010

Det går bra nu...

...kompis, det går bra nu.

Tyvärr så verkar inte Gunnar Wetterbergs essä i dagens DN ligga uppe på nätet än men den redogör i alla fall tydligt för att klyftorna mellan fattiga och rika är mindre i dag än vad de har varit historiskt sett. Och som ni kan se i länkarna ovan så blir svenskarna som helhet bara rikare och rikare.

Trevligt!

Återinför ordensväsendet

I lördags, i samband med vigseln mellan Kronprinsessan Vistoria och Prins Daniel, tilldelades Prins Daniel Serafimerorden. Det innebär att han numera kan titulera sig själv Prins av Sverige, Hertig av Västergötland och Riddare av Serafimerorden.

Tyvärr kan Konungen endast dela ut Serafimerorden till medlemmar av den svenska kungafamiljen samt utländska dignitärer... inte svenska sådana. Något som härör från Torekovkompromissen då alla kungliga ordnar lades i träda (utom Karl XIII:s orden som kan tilldelas medlemmar av Svenska Frimurare Orden).

Det betyder att det enda sätt som Konungen kan uppmärksamma välförtjänta svenskar på är via de Kungliga medaljerna. Vilket säkert också är uppskattat av dem som föräras det, men det är ju inga riddarordnar som till exempel Serafimerorden är.

Varje år delar Drottningen av England ut mängder av riddarordnar (vilket ofta misstas i Sverige för att hon adlar dem) till välförtjänta personer som har gjort något som varit till fromma för landet. I mina ögon är det självklart att även vår Konung borde ha den möjligheten.

Så återinför det Kungliga ordensväsendet nu!

fredag 18 juni 2010

Obligatorisk eller inte?

Det verkar som att SCB har publicerat statistik över vilka som lämnat a-kassan under de senaste åren. Jag kan tyvärr inte hitta den men det verkar som att oppositionens alla farhågor i stort har motbevisats.

Men långt ifrån alla tycks ha tvingats ut i otrygghet. Av de 405.000 som hoppade av 2006-2007, var 41 procent, omkring 165.000 personer, 55 år eller äldre med inte så lång tid kvar till pension. Det innebär att omkring var femte äldre än 55 år lämnade a-kassan.

Många avhoppare tycks också haft marginaler för att klara arbetslöshet. Drygt 110.000 hade en förmögenhet på minst en miljon kronor.

Människor har således gjort en kalkylerad beräkning och kommit fram till att man har råd att stå utanför, inget konstigt med det. Sven-Erik Österberg ser dock fackets ställning som hotad i och med att förbunden får allt färre medlemmar. Men hur rimmar det egentligen med att Arbetslöshetskassornas Samarbetsorganisation (SO) framställer a-kassorna som fristående från fackförbunden? Vems version är den rätta?

Skattemedel bekostar i dagsläget runt 75 procent av kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen. Den siffran var tidigare runt 90 procent. I Sverige har vi alltså ett system där fristående fackföreningar administrerar en statlig försäkring. Det är knappast rimligt och Socialförsäkringsutredningen har ett digert uppdrag i att ta fram ett förslag på hur en eventuell obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle kunna se ut.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen på området. Jag är nämligen inte säker på vad jag själv tycker är en önskvärd utformning. Kanske är Skattebetalarnas socialförsäkringspeng det mest attraktiva förslaget hittills?

torsdag 17 juni 2010

En liberal-konservativ ekonomi för Europa

Fredrik Reinfeldt och David Camerons artikel på DN-debatt i dag är ett tydligt rop på budgetbalans och frihandel. I mina ögon precis vad Europa behöver. Allt för många länder har levt över sina tillgångar, och allt för många flörtar med protektionism.

Om Europa som helhet ska komma på fötter igen så behöver vi mer utbyte länderna emellan, mer utbyte med övriga världen och bättre budgethushållning inom länderna. Sunda ekonomier helt enkelt... lite som Sveriges skulle man kunna säga. Kan man tänka sig att Vänsterpartiet är helt emot?

För det första måste vi få kontroll på dagens ohållbara skuldnivåer. Det står här klart att vissa länder har drabbats hårdare än andra. Sverige är, till följd av en ansvarsfull ekonomisk politik som inte levt över sina tillgångar, ett av de medlemsländer som klarat krisen bäst.
[...]
Svåra beslut kommer att krävas, men det är likafullt nödvändigt att regeringar med stora underskott minskar utgifterna för till exempel olika transfereringar och bidragssystem. I sken av den ekonomiska verkligheten behövs insikt om att det finns saker vi inte längre har råd med.
[...]
Att enbart hantera dagens ekonomiska underskott menar vi vore ett otillräckligt svar på den situation vi nu ser. Länder över hela Europa behöver i grunden förändra hur de hanterar sina offentliga finanser. Detta för att skuldkriser av den omfattning vi nu ser inte ska uppkomma igen. Intentionerna i stabilitets- och tillväxtpakten måste tas på allvar. Bättre säkerhetsmekanismer behövs för att förhindra att medlemsstater spenderar och lånar för mycket.

tisdag 15 juni 2010

Om prinsar och prinsessor

När riksdagen 1981 ändrade den svenska successionsordningen till förmån för full kognatisk tronföljd gjordes även en annan förändring som det sällan talas om.

Tidigare stod det att ättlingar till Carl XIV Johan, tillhörande kungahuset var berättigade arvingar till den svenska tronen. Detta ändrades till ättlingar till Carl XVI Gustaf. Baktanken var, tror jag, att antalet berättigade arvingar på sikt förväntades decimeras till ett minimum varpå republik skulle kunna införas.

Det man inte tänkte på var att även kungahuset kan förändra sina traditioner. Ingen tror väl till exempel att Carl Philip kommer att berövas sin prinstitel om han gifter sig med en kvinna av folket?

Det svenska kungahuset kommer därför, i takt med att våra nuvarande prinsar och prinsessor gifter sig och skaffar barn, fyllas på med långt många fler arvsberättigade personer än vad våra lagstiftare nog hade i åtanke i början av åttiotalet.

Ödets ironi kanske? Eller bara en smart anpassning av Hans Majestät Konungen? "För Sverige i tiden" så att säga.

måndag 14 juni 2010

Mera kärnkraft!

Vad håller egentligen Greenpeace på med? Om de hade någon form av rim och reson i kroppen så skulle de vara för kärnkraft, för en vidareutveckling av processerna som ger oss el och energi genom kärnkraft, samt för en utbyggnad av hela kärnkraftsapparaten.

Men i stället så är man mot. Och visar det genom att bryta sig in på Forsmark. Utklädda till förnyelsebara energikällor...

Energikällor som i dagsläget endast bidrar med en bråkdel i förhållande till kärnkraften. Enerigkällor som inte klarar sig utan statliga subventioner för att över huvudtaget vara livskraftiga.

Men visst ja... Greenpeace (och Miljöpartiet) vill ju att vi ska glömma bort våra liv som vi lever dem i dag, och att i stället "återgå" till ett mer naturligt leverne. Utan bilar, flygplan, världsvida kommunikationer och annat trams.

Hur många tror de egentligen att de ska få med sig på det?

söndag 13 juni 2010

Det blir du och jag som får betala

Skattebetalarnas förening har i en nyligen presenterad rapport stuckit håll på myten att det är de "rika" som har gynnats mest av alliansens politik. De konstaterar till exempel att:

– Bara 1,3 procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med miljoninkomster. Resterande 98,7 procent har gått till resten av löntagarna.

Saken är ju den, att de höginkomsttagare som Socialdemokraterna ständigt talar om, är så få att det i statsbudgeten knappast blir några pengar att tala om.

”Miljonärerna” är till antalet ungefär 1,6 procent av dem som jobbar heltid. De tjänar 4 procent av förvärvsinkomsterna och betalar 8 procent av alla direkta skatter på individer.

Skulle alla ”miljonärernas” förvärvsinkomster rent teoretiskt konfiskeras helt räcker pengarna bara till att driva offentliga sektorn en och en halv vecka extra.

Att som sossarna då hävda att de "rika" ska betala mer till välfärden är således en lögn. Sossarna behöver få in långt mycket mer pengar än vad den tionde decilen kan levera... om de vill bekosta sina förslag vill säga.

Den enda slutsats som kan dras av det är att det är du och jag som kommer få betala för oppositionens bidragslinje om olyckan skulle vara framme den 19 september. Som tur är så verkar det som att opinionsvinden blåser åt rätt håll igen.

lördag 12 juni 2010

Positiv bröllopstrend

Kanske betyder det ingenting, men det känns ändå positivt att Skansens Drop in-bröllop lockade flera hundra par.

Som jag ser det så är det en god sak att par väljer att ingå äktenskap för att på så sätt knyta sig själva närmare varandra, och jag personligen är ganska ointresserad av hur själva akten går till. Huvudsaken är att man på ett eller annat sätt lovar varandra trohet och ömsesidig kärlek.

Skansen är en vacker plats så jag har full förståelse för att man väljer att gifta sig där om man får chansen. En sak undrar jag dock; hade paren som dök upp på Skansen i dag egentligen planerat för en annan typ av bröllop men sen valt Skansen när de såg att möjligheten gavs? Man menar, man var ju ändå tvungen att ha gjort hindersprövning i förväg så det kan ju inte ha varit hur spontant som helst?

Hur som helst så önskar jag alla nygifta par lycka och välgång i sina äktenskap!

fredag 11 juni 2010

Dagens storm i ett vattenglas

Det verkar som att dagens storm i ett vattenglas är nyheten att Tidningen Dagen nekat en annons för ett HBTQ-läger. Och tänk, jag som trodde att man själv avgjorde vad ens tidning ska innehålla?

Självklart har man rätt att neka annonser som man inte tycker passar, det är inget konstigt med det. Det kallas äganderätt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kristen-tidning-stoppade-lagerannons_4851911.svd

Äntligen förbjuds tidelag

Det var väl på tiden!

Eskil Erlandsson går nu ut och säger att det behövs en särskild lag mot tidelag, och jag håller med... det gör det. Det tidigare förbudet avskaffade samtidigt som homosexualitet avkriminaliserades i Sverige men jag tycker verkligen att det är på sin plats att återinföra ett förbud mot tidelag.

Det är inte rimligt att det bara är djurskyddslagen som reglerar den här frågan eftersom det, hur tokigt det än kan låta, kan bli en tolkningsfråga huruvida ett djur har lidit eller ej. Det enda rimliga är ett förbud. So go ahead Eskil.

Uppdatering:
Nu skriver DN om det också:
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/erlandsson-vill-forbjuda-tidelag-1.1120165

Politisk representation

I går rapporterade media om att kandidaterna till länets politiska församlingar har blivit rikare. Och i dag rapporteras det att de har blivit äldre. Betyder det att länets pensionärer har fått mer pengar i plånboken?

- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 10 juni 2010

Positiv psykologi

Bengt Brulde och jag verkar ha en liknande syn på livet. Bortsett från att inte jag nödvändigtvis anser att den moraliska ansatsen behöver vara fullt så vid så håller jag helt med om att människan som individ behöver samband och sammanhang.

Som sagt, jag anser inte att vi har ett direkt moraliskt ansvar för alla människor i hela världen utan främst gentemot människor i vår mer omedelbara närhet... Men artikeln är tänkvärd.

Livet går inte ut på att vara lycklig.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Hemma

Sveriges beredskap är god...

...den ekonomiska alltså.

Sossarna och oppositionen vill inte erkänna att Sverige och dess regering faktiskt har lyckats bäst av alla länder i europa. Vi har inga enorma budgetsunderskott, vi måste inte göra stora saneringar av den offentliga ekonomin, arbetslösheten har inte stuckit iväg så som man befarade.

Trots det svartmålar man Sveriges ekonomi och regeringens arbete. Och rent politiskt så är ju det inte så konstigt.

Man jag hoppas att Sahlin och Östros, åtminstone nån gång ibland, funderar på hur det hade sett ut om de hade fått genomföra allt som de föreslagit när de upprepat sitt mantra "för lite, för sent". Eller om regeringen inte hade gjort sina förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringarna... Var hade vi stått då?

Knappast där vi är i dag.

På Bilprovningen för sista gången?

Sitter just nu och väntar på min tur hos Bilprovningen. Det kan dock bli sista gången som jag åker just hit för att kontrollera om min bil är körduglig. Den första juli öppnas nämligen den här marknaden upp för fler aktörer. Undrar vem/vilka som kommer erbjuda sig att besiktiga mina bilar nästa år?

Skickat från min iPhone

onsdag 9 juni 2010

Regeringen fick rätt: Utanförskapet har minskat

Trots utsagor från oppositionen om att allt skulle vara nattsvart, ekonomin på väg åt fel håll och arbetslösheten i topp... så lyckas ändå regeringen, under pågående ekonomisk världskris, att sänka utanförskapet i Sverige.

Något fler får socialbidrag just nu men det är vanligt i ekonomisk nedgång (men tittar man på till exempel Stockholm så är faktiskt andelen stockholmare som lever på socialbidrag just nu rekordlågt). I övrigt så lever nu färre personer i Sverige på ersättning från sjuk- och/eller arbetslöshetsförsäkringarna i förhållande till 2006.

Kontentan = Utanförskapet har minskat!

God natt

Lars Ohlys dubbelmoral pt. II

Lars Ohly tog tydligen inte till sig av mitt tidigare inlägg om hans dubbelmoral utan vidhåller att det är rimligt att fotbollsspelare får skattesänkningar, men inga andra.

Jag kan verkligen inte förstå hur han tänker när han säger att det är rimligt med särskilda skatteregler för att uppmuntra en elit inom idrotten, samtidigt som han anser att personer som har en mer normal inkomst av tjänst (dvs inte är fotbollsproffs), proportionerligt ska betala mer i skatt ju mer personen i fråga tjänar.

Borde det inte vara mer rimligt att skapa ett skattesystem som uppmuntrar alla till att försöka bli framstående inom sitt område? Ett skattesystem där hårt arbete verkligen lönar sig?

Goda nyheter om sprutbyte och opinionen

Svenskan rapporterar i dag att Moderaterna i Stockholms läns landsting lyckades få till en återremiss av ärendet som skulle öppna för sprutbytesprogram bland narkomaner i Stockholm län. Ett glädjande besked i mina ögon även om det de fakto endast förhalar beslutsfattandet med några veckor. Det är dock viktigt att frågan debatteras så mycket som möjligt och att alla eventuella frågetecken reds ut.

Jag håller helt med Föräldraföreningen mot narkotika när de säger att det länets narkomaner behöver inte är nya sprutor utan vård och avvänjning. För jag har svårt att se hur nya sprutor kan bidra till det. Rent juridiskt borde det även vara tveksamt om det är lagligt att underlätta för missbruk när svensk lagtext är så uppenbart mot all form av narkotikabruk.

En annan god nyhet är att ännu en opinionsanalys där Moderaterna är större än Socialdemokraterna har presenterats. Tyvärr ligger Kd under spärren men det hinner de nog reparera.

tisdag 8 juni 2010

Kapitalismen här för att stanna

PJ Anders Linder slår huvudet på spiken i dag. Han konstaterar att sannolikheten för att ett annat ekonomiskt system ska ta över efter kapitalismen är liten, och att det i så fall kommer ta väldigt lång tid.

Det är ju enkelt att peka på de positiva följdeffekter som marknadsekonomi har fått världen över... och vilka förödande konsekvenser andra ekonomiska system har lett till. I Kina i dag ställer den ökade ekonomiska friheten också större krav på individuell frihet... och dess tu går hand i hand och förutsätter varandra. Endast genom marknadsekonomi kan vi skapa fria samhällen. Socialism, kommunism och andra totalitära läror leder till inskränkningar, ofrihet och i förlängningen förtryck.

I övrigt så måste jag säga att det är mycket märkligt att Kommunal nu ska gå ut och kräva lagstadgad tvångsdelning av föräldrapenningen... trots att deras medlemmar är emot.

måndag 7 juni 2010

Elittyckande och övriga pekpinnar

Kanske inte helt förvånande, men jag anser att Göran Hägglund har många poänger i DN:s porträtt över KD-ledaren. Han säger bland annat:

– Det måste finnas ett utrymme för människor att själva kunna avgöra saker och ting. Annars plockar vi ifrån människor beslutandeförmågan men också ansvaret för de egna besluten.

Något som i mina ögon är helt självklart. Precis lika självklart som att den "starka" staten måste bekämpas. Dessa tu går dock hand i hand och förutsätter dessutom varandra. Om vi vill ge människor större makt över sina egna liv och val så måste också statens makt minska.

Det står dock kulturelit, och alla andra också för den delen, fritt att saluföra sina åsikter helst de vill. Problemet uppstår när offentliga organ och politiska företrädare börjar anamma deras politiska åsikter som gör gällande att individer inte själva skulle vara kapabla att fatta egna beslut.. och i förlängningen dessutom ställer krav på att lagstiftning och liknande anpassas så att människor inte kan välja "fel".

Denna utveckling, som vi tyvärr har sett en hel del av i Sverige, måste på något sätt fås att dras tillbaka. Att ryggmärgsmässigt ropa på reglering och anpassning så fort det statiska utfallet inte faller en i smaken skapar inte fria individer.

Passade nog så har Göran Hägglund en gästkrönika på hemsidan Alliansens Vänner i dag. Den följer samma tema som DN:s artikel.

söndag 6 juni 2010

Kristna ungdomsförbund och diskriminering

Jag måste säga att jag tycker att Ungdomsstyrelsens definition av diskriminering är lite märklig. Om ett påstående om vilken samlevnadsform som är att föredra tolkas som diskriminering så borde väl även, om man ska vara stringent i alla fall, negativa uttalanden om "heteronormen" och den samlevnadsform som den förespråkar också vara diskriminering... men det antar jag att Ungdomsstyrelsen inte kommer att säga.

Nu ska självklart människor inte trakasseras eller utsättas för hot eller liknande. Men att säga att man inte accepterar homosexuell samlevnad, inom sin egen organisation, kan aldrig vara diskriminering. Det står heller inte i motsatsförhållande till att vilja arbeta för likabehandling och alla människors lika värde. Det gäller att skilja på sak och person.

Den stora frågan som väcks är emellertid huruvida ungdomsförbund och andra organisationer överhuvudtaget ska få statsbidrag. I ett system där organisationer sköter sig och sitt på egen hand så behövs inga statliga pekpinnar på hur de ska bedriva sin versamhet... så länge de skriver under på demokratiska värderingar och allas lika värde vill säga. Våld, hot om våld, trakasserier och liknande är alltid olagligt, oavsett vem som utför det.

Min idealsamhälle i just den här bemärkelsen måste nog sägas vara USA. Där kan Amishfolket leva sida vid sida med allehanda andra grupperingar (oavsett om det är andra kyrkor, trosinriktningar eller homosexuella det handlar om). För mig är det självkart att det är ett sådant samhälle vi vill ha.

Live and let live, som de säger over there.

Svenska flaggans dagHoppas att ni får en trevlig nationaldag!

fredag 4 juni 2010

Teknikens under

Det här är ett test för att se vad man kan göra med hjälp av teknik. Även om jag inte tror att alla tekniska framsteg per definition är av godo så kan man onekligen göra mycket med hjälp av en Iphone och sociala medier.

Till exempel verkar det som att man kan nå ut med sitt budskap genom att koppla ihop konton etc.

Bara för att man är konservativ så betyder inte det att man inte kan ta hjälp av de medel som står till buds.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Hemma

Satsa på välfärden genom att minska det offentliga!

Här kommer lite trevlig helgläsning från de småländska skogarna. Läs och begrunda!

http://emilstankar.se/?newsitem=6005

En bra dag för Moderaterna!

Det börjar se allt bättre ut i opinionen. Sossarna rasar och Moderaterna går upp. Alliansen leder med nästan 6 procent i den mätning som presenterats i dag.

Det kan dock vara farligt att läsa opinionsundersökningar och vi ska absolut inte sätta oss till rätta i båten än. Jag hoppas dock, och tror, att den senaste tidens mätningar snarare sporrar till mer kampanjinsatser och ett hårdare jobb från alla som är engagerade i och för alliansen.

Tillsammans ska vi jobba för att få förtroende i fyra år till. Då ska vi göra Sverige ännu lite mer borgerligt, ännu lite mer fritt... och helt enkelt bättre.

torsdag 3 juni 2010

Drömmen om lika utfall leder till att svagare grupper hamnar efter

I både Svenskan och DN finns det i dag ledare som tydligt klargör vad socialdemokraternas strävan efter lika utfall leder till.

I skolan leder det till att svagare grupper hamnar efter, får svårare att klara skolan och därmed också får det svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Inom vården så handlar det om att redan resursstarka personer kan få den hjälp de behöver utan att vänta (genom att kunna systemet, känna läkare etc) medans resurssvaga snällt får vänta i väntrummet.

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna drömmer sig emellertid tillbaka till en tid då ovan nämnda utfall var ännu tydligare. På vårdområdet tar sig drömmandet uttryck i ett motstånd till vårdval och fri etablering och på skolområdet genom ett vurmande för en betygslös flumskola.

Det de inte har förstått är att en ransonerad och centralstyrd vård leder till köer och gräddfiler för dem som kan, och att en betygslös flumskola leder till att de barn och ungdomar som inte kan tillgodagöra sig eller hitta kunskap på egen hand, och dessutom aldrig får veta det genom betyg, hamnar efter och får det svårare senare i llivet.

Drömmen om lika utfall för alla leder således till att svagare grupper hamnar efter...

onsdag 2 juni 2010

Gaza

Bilder på hur israeliska soldater bemöts ombord på ett av Ship to Gazas skepp:
Fredligt motstånd?

Moderatprat, Rickard Wendel, Gunnar Hökmark, Dick Erixon, Elisabeth Svantesson.

Kungar och sånt

De flesta av er följer den säkert redan, men jag vill ändå tipsa om Dick Harrisons Kungablogg på Svd. Harrison är extremt kunnig och mycket informativ i sitt skrivande. Han skriver ofta med glimten i ögat vilket jag bara tycker är trevligt.

Så om ni vill lära er mer om svenska medeltida kungar, eller kinesiska tronpretendenter, så föreslår jag att ni loggar in medans ni kan. Jag tror att tanken är att bloggen ska försvinna när kronprinsessan väl har gift sig.