torsdag 10 juni 2010

Positiv psykologi

Bengt Brulde och jag verkar ha en liknande syn på livet. Bortsett från att inte jag nödvändigtvis anser att den moraliska ansatsen behöver vara fullt så vid så håller jag helt med om att människan som individ behöver samband och sammanhang.

Som sagt, jag anser inte att vi har ett direkt moraliskt ansvar för alla människor i hela världen utan främst gentemot människor i vår mer omedelbara närhet... Men artikeln är tänkvärd.

Livet går inte ut på att vara lycklig.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Hemma

Inga kommentarer: