tisdag 15 juni 2010

Om prinsar och prinsessor

När riksdagen 1981 ändrade den svenska successionsordningen till förmån för full kognatisk tronföljd gjordes även en annan förändring som det sällan talas om.

Tidigare stod det att ättlingar till Carl XIV Johan, tillhörande kungahuset var berättigade arvingar till den svenska tronen. Detta ändrades till ättlingar till Carl XVI Gustaf. Baktanken var, tror jag, att antalet berättigade arvingar på sikt förväntades decimeras till ett minimum varpå republik skulle kunna införas.

Det man inte tänkte på var att även kungahuset kan förändra sina traditioner. Ingen tror väl till exempel att Carl Philip kommer att berövas sin prinstitel om han gifter sig med en kvinna av folket?

Det svenska kungahuset kommer därför, i takt med att våra nuvarande prinsar och prinsessor gifter sig och skaffar barn, fyllas på med långt många fler arvsberättigade personer än vad våra lagstiftare nog hade i åtanke i början av åttiotalet.

Ödets ironi kanske? Eller bara en smart anpassning av Hans Majestät Konungen? "För Sverige i tiden" så att säga.

Inga kommentarer: