tisdag 29 juni 2010

Vapenrättigheter fastslås av Högsta domstolen i USA

Svenskan och SVT rapporterar att vapenrättigheterna i USA utvidgas av Högsta domstolens beslut i går (SR väljer att kalla det en framgång för vapenlobbyn). Jag skulle snarare vilja hävda att vapenrättigheterna fastslås, så som de en gång är skrivna i andra tilläget till The Bill of Rights. Där står det klart och tydligt att rätten att bära vapen inte kan inskränkas av någon... Det förbud mot handeldvapen som staden Chicago har haft i 28 år är således olagligt.

Jag håller dock med en av mina kollegor i hans tveksamhet till att Högsta domstolen nu agerar policymakare för hela USA. USA är trots allt en federation av stater och varje enskild stat ska också ha rätt att besluta om sina egna angelägenheter. The Bill of Rights måste ju dock gälla för alla eller ingen så jag har svårt att se hur Högsta domstolen skulle ha gått till väga om de inte fattat det beslut de gjorde.

För er som är intresserade av sambanden mellan vapeninnehav, vapen per capita, dödsskjutningar och det totala antalet vapen per capita (inklusive militära vapen) så kan ni läsa dessa länkar. Militära vapen, privata vapen, dödsskjutningar.

Som ni ser så är antalet militära vapen per capita fler i Sverige än i USA, antalet privata vapen (jaktgevär, handeldvapen etc) är dock fler i USA än i Sverige. Trots det är antalet dödsskjutningar långt många fler i till exempel Brasilien och Estland. Länder som har långt färre vapen per capita än både USA och Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: