tisdag 8 juni 2010

Kapitalismen här för att stanna

PJ Anders Linder slår huvudet på spiken i dag. Han konstaterar att sannolikheten för att ett annat ekonomiskt system ska ta över efter kapitalismen är liten, och att det i så fall kommer ta väldigt lång tid.

Det är ju enkelt att peka på de positiva följdeffekter som marknadsekonomi har fått världen över... och vilka förödande konsekvenser andra ekonomiska system har lett till. I Kina i dag ställer den ökade ekonomiska friheten också större krav på individuell frihet... och dess tu går hand i hand och förutsätter varandra. Endast genom marknadsekonomi kan vi skapa fria samhällen. Socialism, kommunism och andra totalitära läror leder till inskränkningar, ofrihet och i förlängningen förtryck.

I övrigt så måste jag säga att det är mycket märkligt att Kommunal nu ska gå ut och kräva lagstadgad tvångsdelning av föräldrapenningen... trots att deras medlemmar är emot.

Inga kommentarer: