måndag 7 juni 2010

Elittyckande och övriga pekpinnar

Kanske inte helt förvånande, men jag anser att Göran Hägglund har många poänger i DN:s porträtt över KD-ledaren. Han säger bland annat:

– Det måste finnas ett utrymme för människor att själva kunna avgöra saker och ting. Annars plockar vi ifrån människor beslutandeförmågan men också ansvaret för de egna besluten.

Något som i mina ögon är helt självklart. Precis lika självklart som att den "starka" staten måste bekämpas. Dessa tu går dock hand i hand och förutsätter dessutom varandra. Om vi vill ge människor större makt över sina egna liv och val så måste också statens makt minska.

Det står dock kulturelit, och alla andra också för den delen, fritt att saluföra sina åsikter helst de vill. Problemet uppstår när offentliga organ och politiska företrädare börjar anamma deras politiska åsikter som gör gällande att individer inte själva skulle vara kapabla att fatta egna beslut.. och i förlängningen dessutom ställer krav på att lagstiftning och liknande anpassas så att människor inte kan välja "fel".

Denna utveckling, som vi tyvärr har sett en hel del av i Sverige, måste på något sätt fås att dras tillbaka. Att ryggmärgsmässigt ropa på reglering och anpassning så fort det statiska utfallet inte faller en i smaken skapar inte fria individer.

Passade nog så har Göran Hägglund en gästkrönika på hemsidan Alliansens Vänner i dag. Den följer samma tema som DN:s artikel.

Inga kommentarer: