torsdag 10 juni 2010

Sveriges beredskap är god...

...den ekonomiska alltså.

Sossarna och oppositionen vill inte erkänna att Sverige och dess regering faktiskt har lyckats bäst av alla länder i europa. Vi har inga enorma budgetsunderskott, vi måste inte göra stora saneringar av den offentliga ekonomin, arbetslösheten har inte stuckit iväg så som man befarade.

Trots det svartmålar man Sveriges ekonomi och regeringens arbete. Och rent politiskt så är ju det inte så konstigt.

Man jag hoppas att Sahlin och Östros, åtminstone nån gång ibland, funderar på hur det hade sett ut om de hade fått genomföra allt som de föreslagit när de upprepat sitt mantra "för lite, för sent". Eller om regeringen inte hade gjort sina förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringarna... Var hade vi stått då?

Knappast där vi är i dag.

Inga kommentarer: