måndag 28 juni 2010

Fel slutsatser från (S)

1. Det finns få eller inga studier som visar att resultaten blir bättre enkom av mer resurser. I de flesta fall så handlar det om hushållning, planering och organisation. Till exempel så har Stefan Fölster visat att det knappt finns några samband mellan mer resurser och bättre resultat i skolan.

2. Jag vill se (S) förklara sin heltidsmiljard för dem som får sparken på grund av att deras tjänster behövs för att fylla upp tjänstegraden för dem som vill gå upp i arbetstid. (S) borde snarare ta ett snack med kommunal som historiskt sett varit de som förhandlat om villkoren för sina medlemmar (ofta med socialdemokratiska arbetsgivare).

3. Nej, fritt vårdval handlar inte om att företag väljer kunder. Oavsett vad (S) försöker säga så har vårdbesöken i Stockholm ökat mest bland människor i de lägre inkomstskikten. Det hade knappst skett om producenterna valde "bort medborgare". Den fria etableringsrätten har även lett till att vårdcentralen i Sorunda (där jag bor) som stängdes under förra mandatperioden nu öppnas igen.

Inga kommentarer: