onsdag 30 juni 2010

Återupprätta skolans kunskapsförmedlande roll

Återigen så har en rapport presenterats där den svenska skolans misslyckande hamnat i fokus. Den här gången är det en internationell studie om barn och ungdomars samhällskunskaper som visar att barn från studieovana hem klarar sig sämre samt har lägre kunskap än barn från mer studievana hem. Svensk skola klarar såldes inte sitt mest grundläggande uppdrag, att förmedla kunskap till alla barn på ett likvärdigt sätt.

Citat från en av artiklarna:
-Inte i något annat land har elevernas sociala bakgrund så stor betydelse för resultatet, säger enhetschef Sverker Härd. Han syftade på att de elever vars föräldrar är högutbildade presterade bättre än lågutbildades barn.

Det är inte första gången som studier visar att barn från studieovana hem hamnar efter i svensk skola. Redan högpresterande barn klarar sig så gott som alltid men flumskolan har visat sig förödande för visa barn. Socialdemokraternas strävan efter att göra alla lika, samt undanröja alla eventuella hinder som kan verka jobbiga (som till exempel betyg och kunskapstester) har ofelbart gjort att de som hamnar efter stannar efter, genom hela sin skolgång och därmed också ofta genom hela livet.

Skolan måste återupprätta sin kunskapsförmedlande roll. Egen kunskapsinhämtning fungerar för vissa men de flesta behöver undervisning för att lära sig något. Och man behöver testa kunskaperna emellanåt för att kontrollera att alla uppnått de mål som skolplanerna stadgar. Genom kontinuerligt uppföljelsearbete med alla barn kan man också försäkra sig om att ingen hamnar efter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: