onsdag 28 november 2007

Rasbiologi

För de allra flesta så är Rasbiologiska institutet i Uppsala en mörk del av den svenska historien, likaså tvångsstereliseringarna av romer och "sinnesslöa" (som inte tog slut förrän i mitten av 70-talet). Att man i dag ägnar sig åt avancerad fosterdiagnostik verkar dock inte ses som ett problem, vilket tas upp på dagens Brännpunkt.

Vad många inte heller verkar känna till är att det som en gång i tiden var Rasbiologisk institutet i sig aldrig har lagt ner, utan endast bytt inriktning. Där man tidigare mätte skallar och gjorde rasmässiga bedömningar, gör man i dag värderingar av vilka gener som kan tänkas vara önskvärda inom mänskligheten. Det är mer subtilt, det medger jag, men utgångspunkten är fortfarande den samma.

Är det verkligen rimligt att forska inom dessa områden är min stora fråga? Jag vet att det görs under förevändingen att det räddar liv, med det resulterar också i att liv aldrig får starta... och vad är egentligen värst? För liv kan man faktiskt aldrig rädda, det ända man kan göra är att i viss mån skjuta på döden. För vi ska faktiskt alla dö, vare sig vi vill det eller ej.

Vad man kan göra är emellertid att hjälpa människor till livet, och det sker inte genom fostervattensdiagostik och genforskning.

tisdag 27 november 2007

Hakelius

Idealism innebär att det abstrakta går före det konkreta
och att det generella går före det partikulära.
I den meningen är idealism en mycket praktisk hållning,
när man saknar erfarenhet och kunskap.
Det är därför barn och unga i alla tider varit idealister.
De har inte så mycket val.

- Johan Hakelius

Citatet är taget från en mycket underhållande artikel av Hakelius som går att läsa här. Den är väl inte helt färsk men det förtar inte värdet av texten i fråga. Jag håller väl inte med om all kritik som han framför mot Amerika men jag kan ändå förstå hur han tänker. Infantiliseringen och likriktningen av den svenska debatten är hur som helst tragisk och måste bekämpas.

torsdag 22 november 2007

Anomi

I dag har jag lärt mig ett nytt ord; Anomi. Ordet betyder, enligt Émile Durkheim, "ett tillstånd av desorientering och förvirring utlöst av samhällets brist på sammanhållande normsystem".

Jag skulle säga att det på ett tydligt sätt sammanfattar bakgrunden till vår allt mer koleriska tillvaro i ett av världens friskaste länder. Bristen på sammanhang och förankring skapar rotlösa människor som inte klarar av att skapa sig en egen meningsfull tillvaro. Vi förstår inte vad vi gör här, vi förstår inte (och kan inget om) vår plats i historien, vi har inget "sammanhållande normsystem" på grund av sekulariseringen. Vi är helt enkelt vilsna.

Och i brist på sammanhang skapar vi nya, långt mer ohälsosamma dito. Vi jagar berömmelse och kändiskap, kickar och upplevelser, utan att egentligen veta varför... kanske för att vi tror att det förväntas av oss. Men på kuppen blir vi sjuka i stället, för att vi inser att vi aldrig kommer att nå eller uppleva allt som vi tror oss vilja nå eller uppleva.

Att riktig lycka skapas tillsammans med andra, i sammanhang där utsvävelser förlorar betydelse, där man i stället inser vikten av eftertänksamhet, gemenskap, måttfullhet och arbetsvilja. Det läser man allt för sällan om i dagens media.

onsdag 21 november 2007

Pengar

Tjänar Du över 28 500 kronor i månaden?

Grattis!!!

Det betyder nämligen att du i (fattig)Sverige tillhör den tiondel av befolkningen med högst inkomst.

Känns det rimligt?

Ca 28 000 är också den genomsnittliga svenska familjens tillgångar, hus och fastigheter inräknat. Det betyder att merparten av hushållen i Sverige fördubblar sina tillgångar den 25:e varje månad.

Känns det rimligt?

korporatism

Brännpunkt ondgör sig i dag en före detta (väldigt anonym) socialdemokratisk minister över, en enligt honom oroväckande utveckling. Tydligen är det ett problem att det korporativa samhället sakta men säkert fasas ut.

Bengt K Å Johansson verkar anse att det tidigare systemet med intresserepresentation i svenska myndighetsstyrelser borgade för i folkrörelserna väl förankrade beslut. Min syn på det hela är dock att det korporativa Sverige i stort var en chimär.

Rent praktiskt satt representanter för intresseorganisationer, näringslivet och folkrörelsesverige med i myndighetsstyrelserna, men att dessa i sin tur verkligen representerade den breda massan kan nog diskuteras.

Som jag ser det så kan Odells förändringar i myndighetsstyrningen leda till mer kostnadseffektiva (och i övrigt mer effektiva) myndigheter. Jag anser att det är en välkommen förändring.

Jag kan dock hålla med B K Å Johansson om att systemet med breda parlamentariska utredningar är att föredra framför ensamutredare. De förra tar ofta lite längre tid, men de borgar ändå för breda uppgörelser, vilket på sikt är att föredra framför ihophaffsade utredningar a la Hans Regner (för att ta ett exempel).

Demokrati måste ju som bekant få ta lite tid.

tisdag 13 november 2007

Karl-Bertil

"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."

Snart är det julafton!

måndag 12 november 2007

fredag 9 november 2007

No for an answer

"Imperfection"

I've spoken my piece, please leave me, Let me sleep,

I'm not a saviour, can't be a judge,
I will not enter one's life as such,
Is it the burden of one who speaks his mind,
To then defend it with all of his time?

My guilts, my instincts, they guide me, My beliefs,

And thus I see mine as a just cause,
Full knowing my compensation has it's flaws,
Aware of the fact that I am just a man,
Accepting of the strength and wisdom you might have,

I'm imperfect...and just a man,
I'm imperfect...I am just a man, human.

I've spoken my piece, please leave me, Let me sleep,

I live and love outspoken and that's my fate,
Ignoring the oppurtunity curse that's hate,
Stating it for the record as is my right,
I still pursue the cleanest most righteous life.

torsdag 8 november 2007

Kravlöshet

En mycket bra artikel om den svenska skolans kravlöshet och brist på respekt för kunskap och inlärning går att läsa i SvD i dag. Att det är vänsterns antiauktoritära pedagogik som fått genomslag är inte svårt att se. "Egen inlärning", "söka kunskap"... är ju tyvärr bara nys och gör barn och ungdomar en stor otjänst. Läs och begrunda.

onsdag 7 november 2007

Earth Crisis pt. III

(Förutom passagen om att straight edge gör en till en effektiv revolutionär så gillar jag den här texten, jag tycker trots allt att det är omoraliskt att supa bort sitt liv.)

Gomorrah's Season Ends

From the core of my being comes this promise to myself,
that I won't break my honor before all.
A one-way mission through life, I won't change my course.
There's far too much to experience and accomplish
to waste a precious second drunk or hazed.

An effective revolutionairyn (sic.) through the clarity of mind that I've attained.
I see it all for what it is as Gommorah's Season Ends in the grave.

So many have become demoralized
that now a change must be forced
or all will perish in the lunacy once it befalls.
Parasites gnaw at the basis,
their vulgar ways bring pointless ends.

Perpetuating the degeneration.
In this self is all I need with this oath that keeps me free.
To this I am forever true.
I am straight edge.
I am straight edge.
I am straight edge.
I am straight edge.

Earth Crisis pt. II

Forced March

Humanity devours itself alive.
Forced march down this path of sorrow to an end that doesn't justify.
Hands chained, running driven upon those that fall they tread.
Conditioned by a warped value system to not look back, just push ahead.

Lives of excess, lust and material greed.
A slave to their own desires, apathetic to those in need.
Devoid of love no peace inside. Blinded by their manic greed.
Thoughts consumed with the thoughts of the worthless. This is their reality.

I have to free myself from all this madness in my struggle to survive.
As time progresses time reveals the answers.
At last I break through the surface and come to life.

Minds filled with turmoil, nothing pacifies.
Forced march down this path of sorrow to an end that doesn't justify.
Hands chained, running driven upon those that fall they tread.
Conditioned by a warped value system to not look back, just push ahead.

Lives of excess, lust and material greed.
A slave to their own desires, apathetic to those in need.
Devoid of love no peace inside. Blinded by their manic greed.
Thoughts consumed with the thoughts of the worthless. This is their reality.