lördag 11 januari 2014

Intervjuad om Lundbergs nya hyresregler

I dag intervjuas jag i lokaltidningen, i egenskap av hyresgäst, med anledning av fastighetsbolaget Lundbergs nya regler om rökförbud i alla deras hyresfastigheter.
Jag konstaterar att det är Lundbergs som äger sina fastigheter och att det råder avtalsfrihet och att de därför bör kunna ställa vilka krav och villkor som de vill.

Det är inte min lägenhet. Jag hyr bara rätten att uppehålla mig på en av bolaget Lundbergs ytor. Att de kan ställa krav på mig känns därför högst rimligt. Det handlar för bolaget om ekonomi och förvaltning, och för mig som hyresgäst om trivsel.

Jag har således inga problem med de nya reglerna, även om de inte gäller mig som redan befintlig hyresgäst.