onsdag 19 december 2007

Uppvärmning och avkylning

Här om dagen presenterade forskare vid Göteborgs universitet rön som visar att den globala uppvärmningen kan ha naturliga orsaker och att uppvärming och avkylning av världen rör sig i cykler över tid. I mina ögon förefaller detta som mycket rimligt. Läs och begrunda.

torsdag 13 december 2007

Heraldik

Det finns tydligen ingen hejd på vilka områden som kan genusteoretiseras.

tisdag 4 december 2007

Göran Rosenberg

Den organiserade religionens ställning har onekligen försvagats, men därmed inte nödvändigtvis människors behov av något att tro på. Sekulariseringens outtalade ”religion” är tron på det materiella framsteget. Sekulariseringens akilleshäl är och förblir det materiella framstegets potentiella bräcklighet som löfte och potentiella otillräcklighet som mening.

Vad Mark Lilla vill visa är att det behov som religion eller tro i någon form har svarat mot i varje mänskligt samhälle svårligen kan avskaffas eller trivialiseras. Och att de passioner och konflikter som detta behov från tid till annan har utlöst inte kan betraktas som slutgiltigt pacificerade eller bemästrade. Och att det slags formella separation mellan religion och politik som vi i dag betraktar som en oundgänglig följd av samhällets modernisering och demokratisering är det högst specifika resultatet av en högst specifik västerländsk erfarenhet och utveckling.

Västvärlden har ingen anledning förvänta sig att andra civilisationer, präglade av en annan historisk relation mellan religion och politik, kommer att hantera problemet på samma sätt, skriver Lilla. Vi måste ständigt påminna oss att vi lever i ett experiment och att det är vi som är undantaget.

Göran Rosenberg - ur en recension av Mark Lillas bok Det västerländska undantaget, publicerad i DN den 2 dec (dock ej på nätet).


När ska lilla Sverige inse att det är vi som är undantaget, och inte normen i världen? Vi vill så gärna att vår upplysta tillvaro ska vara rättesnöret även för resten av världen att vi inte ser att så inte är fallet. Det är synd... eftersom det lätt leder till en nedvärderande syn på dem som inte tycker eller tror som vi.

måndag 3 december 2007

Folkomröstning

Hugo förlorade!!!

Man skulle nästan kunna säga att lyckan är total.
Grattis Venezuela, rösta nu bort dåren nästa gång ni får möjlighet.

onsdag 28 november 2007

Rasbiologi

För de allra flesta så är Rasbiologiska institutet i Uppsala en mörk del av den svenska historien, likaså tvångsstereliseringarna av romer och "sinnesslöa" (som inte tog slut förrän i mitten av 70-talet). Att man i dag ägnar sig åt avancerad fosterdiagnostik verkar dock inte ses som ett problem, vilket tas upp på dagens Brännpunkt.

Vad många inte heller verkar känna till är att det som en gång i tiden var Rasbiologisk institutet i sig aldrig har lagt ner, utan endast bytt inriktning. Där man tidigare mätte skallar och gjorde rasmässiga bedömningar, gör man i dag värderingar av vilka gener som kan tänkas vara önskvärda inom mänskligheten. Det är mer subtilt, det medger jag, men utgångspunkten är fortfarande den samma.

Är det verkligen rimligt att forska inom dessa områden är min stora fråga? Jag vet att det görs under förevändingen att det räddar liv, med det resulterar också i att liv aldrig får starta... och vad är egentligen värst? För liv kan man faktiskt aldrig rädda, det ända man kan göra är att i viss mån skjuta på döden. För vi ska faktiskt alla dö, vare sig vi vill det eller ej.

Vad man kan göra är emellertid att hjälpa människor till livet, och det sker inte genom fostervattensdiagostik och genforskning.

tisdag 27 november 2007

Hakelius

Idealism innebär att det abstrakta går före det konkreta
och att det generella går före det partikulära.
I den meningen är idealism en mycket praktisk hållning,
när man saknar erfarenhet och kunskap.
Det är därför barn och unga i alla tider varit idealister.
De har inte så mycket val.

- Johan Hakelius

Citatet är taget från en mycket underhållande artikel av Hakelius som går att läsa här. Den är väl inte helt färsk men det förtar inte värdet av texten i fråga. Jag håller väl inte med om all kritik som han framför mot Amerika men jag kan ändå förstå hur han tänker. Infantiliseringen och likriktningen av den svenska debatten är hur som helst tragisk och måste bekämpas.

torsdag 22 november 2007

Anomi

I dag har jag lärt mig ett nytt ord; Anomi. Ordet betyder, enligt Émile Durkheim, "ett tillstånd av desorientering och förvirring utlöst av samhällets brist på sammanhållande normsystem".

Jag skulle säga att det på ett tydligt sätt sammanfattar bakgrunden till vår allt mer koleriska tillvaro i ett av världens friskaste länder. Bristen på sammanhang och förankring skapar rotlösa människor som inte klarar av att skapa sig en egen meningsfull tillvaro. Vi förstår inte vad vi gör här, vi förstår inte (och kan inget om) vår plats i historien, vi har inget "sammanhållande normsystem" på grund av sekulariseringen. Vi är helt enkelt vilsna.

Och i brist på sammanhang skapar vi nya, långt mer ohälsosamma dito. Vi jagar berömmelse och kändiskap, kickar och upplevelser, utan att egentligen veta varför... kanske för att vi tror att det förväntas av oss. Men på kuppen blir vi sjuka i stället, för att vi inser att vi aldrig kommer att nå eller uppleva allt som vi tror oss vilja nå eller uppleva.

Att riktig lycka skapas tillsammans med andra, i sammanhang där utsvävelser förlorar betydelse, där man i stället inser vikten av eftertänksamhet, gemenskap, måttfullhet och arbetsvilja. Det läser man allt för sällan om i dagens media.

onsdag 21 november 2007

Pengar

Tjänar Du över 28 500 kronor i månaden?

Grattis!!!

Det betyder nämligen att du i (fattig)Sverige tillhör den tiondel av befolkningen med högst inkomst.

Känns det rimligt?

Ca 28 000 är också den genomsnittliga svenska familjens tillgångar, hus och fastigheter inräknat. Det betyder att merparten av hushållen i Sverige fördubblar sina tillgångar den 25:e varje månad.

Känns det rimligt?

korporatism

Brännpunkt ondgör sig i dag en före detta (väldigt anonym) socialdemokratisk minister över, en enligt honom oroväckande utveckling. Tydligen är det ett problem att det korporativa samhället sakta men säkert fasas ut.

Bengt K Å Johansson verkar anse att det tidigare systemet med intresserepresentation i svenska myndighetsstyrelser borgade för i folkrörelserna väl förankrade beslut. Min syn på det hela är dock att det korporativa Sverige i stort var en chimär.

Rent praktiskt satt representanter för intresseorganisationer, näringslivet och folkrörelsesverige med i myndighetsstyrelserna, men att dessa i sin tur verkligen representerade den breda massan kan nog diskuteras.

Som jag ser det så kan Odells förändringar i myndighetsstyrningen leda till mer kostnadseffektiva (och i övrigt mer effektiva) myndigheter. Jag anser att det är en välkommen förändring.

Jag kan dock hålla med B K Å Johansson om att systemet med breda parlamentariska utredningar är att föredra framför ensamutredare. De förra tar ofta lite längre tid, men de borgar ändå för breda uppgörelser, vilket på sikt är att föredra framför ihophaffsade utredningar a la Hans Regner (för att ta ett exempel).

Demokrati måste ju som bekant få ta lite tid.

tisdag 13 november 2007

Karl-Bertil

"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."

Snart är det julafton!

måndag 12 november 2007

fredag 9 november 2007

No for an answer

"Imperfection"

I've spoken my piece, please leave me, Let me sleep,

I'm not a saviour, can't be a judge,
I will not enter one's life as such,
Is it the burden of one who speaks his mind,
To then defend it with all of his time?

My guilts, my instincts, they guide me, My beliefs,

And thus I see mine as a just cause,
Full knowing my compensation has it's flaws,
Aware of the fact that I am just a man,
Accepting of the strength and wisdom you might have,

I'm imperfect...and just a man,
I'm imperfect...I am just a man, human.

I've spoken my piece, please leave me, Let me sleep,

I live and love outspoken and that's my fate,
Ignoring the oppurtunity curse that's hate,
Stating it for the record as is my right,
I still pursue the cleanest most righteous life.

torsdag 8 november 2007

Kravlöshet

En mycket bra artikel om den svenska skolans kravlöshet och brist på respekt för kunskap och inlärning går att läsa i SvD i dag. Att det är vänsterns antiauktoritära pedagogik som fått genomslag är inte svårt att se. "Egen inlärning", "söka kunskap"... är ju tyvärr bara nys och gör barn och ungdomar en stor otjänst. Läs och begrunda.

onsdag 7 november 2007

Earth Crisis pt. III

(Förutom passagen om att straight edge gör en till en effektiv revolutionär så gillar jag den här texten, jag tycker trots allt att det är omoraliskt att supa bort sitt liv.)

Gomorrah's Season Ends

From the core of my being comes this promise to myself,
that I won't break my honor before all.
A one-way mission through life, I won't change my course.
There's far too much to experience and accomplish
to waste a precious second drunk or hazed.

An effective revolutionairyn (sic.) through the clarity of mind that I've attained.
I see it all for what it is as Gommorah's Season Ends in the grave.

So many have become demoralized
that now a change must be forced
or all will perish in the lunacy once it befalls.
Parasites gnaw at the basis,
their vulgar ways bring pointless ends.

Perpetuating the degeneration.
In this self is all I need with this oath that keeps me free.
To this I am forever true.
I am straight edge.
I am straight edge.
I am straight edge.
I am straight edge.

Earth Crisis pt. II

Forced March

Humanity devours itself alive.
Forced march down this path of sorrow to an end that doesn't justify.
Hands chained, running driven upon those that fall they tread.
Conditioned by a warped value system to not look back, just push ahead.

Lives of excess, lust and material greed.
A slave to their own desires, apathetic to those in need.
Devoid of love no peace inside. Blinded by their manic greed.
Thoughts consumed with the thoughts of the worthless. This is their reality.

I have to free myself from all this madness in my struggle to survive.
As time progresses time reveals the answers.
At last I break through the surface and come to life.

Minds filled with turmoil, nothing pacifies.
Forced march down this path of sorrow to an end that doesn't justify.
Hands chained, running driven upon those that fall they tread.
Conditioned by a warped value system to not look back, just push ahead.

Lives of excess, lust and material greed.
A slave to their own desires, apathetic to those in need.
Devoid of love no peace inside. Blinded by their manic greed.
Thoughts consumed with the thoughts of the worthless. This is their reality.

tisdag 30 oktober 2007

Kärnämne

Det här är goda nyheter, Tack Jan Björklund!!!

Äntligen blir historia ett kärnämne i svenska skolor. All heder åt läsning och räkning, men om man inte känner till sin plats i historien så förblir man rotlös. Man har heller ingen möjlighet att relatera dagens skeenden till tidigare epoker, något som allt som oftast leder till att man gör om samma misstag som tidigare generationer. Genom vår historia är vi förankrade i framtiden. Låt oss därför använda den kunskap vårt förflutna ger oss för att bygga en bättre morgondag.

tisdag 23 oktober 2007

Uppslagsverk

Besök gärna den konservativa motsvarigheten till Wikipedia:

http://www.conservapedia.com/Main_Page

Mycket roligt.

Yttrandefrihet

Vi menar att det finns goda skäl att bevara äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna – inte minst för barnens skull. Den åsikten delas av många svenskar och måste självklart få uttryckas offentligt i ett land med grundlagsskyddad yttrandefrihet. - Stefan Gustavsson SEA

Och självklart är det så, att alla ska ha rätt att saluföra och göra reklam för sina åsikter, det kallas yttrandefrihet och vi har en lång tradition av det i Sverige. Miljöpartiet och RFSL verkar dock vilja inskränka denna frihet till förmån för de åsikter som deras egna små organisationer hyser. Det glädjer mig dock att Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo) konstaterar att: "det kan inte vara förbjudet att bedriva den här formen av opinionsbildande verksamhet". Skönt att det finns någon som värnar yttrandefriheten i den politiska korrekthetens hemland.

måndag 22 oktober 2007

Klimatalarmister

Återigen får klimatalarmisterna utrymme i dagsmedia. Bo Ekman från Tällberg Foundation skrev igår på svenskans Brännpunkt om att världens ledare inte har förstått allvaret i miljöhotet. Jag föreslår dock att ni i stället går in på bloggen moderna myter och läser om världens verkliga tillstånd. Det är nog inte riktigt så illa som Al Gore vill göra sken av. Hur gärna han än vill det.

torsdag 18 oktober 2007

"Lydnad borde återupprättas"

I en intervju med tidningen Fokus poängterar biskop Caroline Krook att respekten för vuxna, tillsammans med lydnaden för dessa, borde återupprättas i dagens samhälle. Jag kan inte annat än att hålla med. Vuxna måste våga vara vuxna och sätta tydliga gränser för sina barn. Gränser betyder omtanke, och lär barnet hur man ska och bör agera i samhället och gentemot sina medmänniskor.

Earth Crisis pt. I

När jag var yngre så lyssnade jag mycket på ett band som heter Earth Crisis, och även om jag inte riktigt förstod det då så var det deras konservativa språk som främst fångade mig (det och att de förespråkande veganism). Jag har tänkt att publicera en del av deras texter här på sidan framöver, som ett bevis på att man inte måste lyssna på klassisk musik bara för att man är konservativ.

Earth Crisis - Fortress
Encircled. Sodom's children on every side.
Feeding their selfishness with no regard for the pain that theiractions bring.
Forked tounges spill promises of release through submission through carnal thoughts.
Their greed or a druginduced deadened state. Pain awaits the fools who fall prey to the lies.

Time melts their false idols into pools of worthless lead.
Exhume myself from the wreckage to drag my body free.
Crawling through the ashes as their profane creation collapses inupon itself.
Unscatched. I have not partaken.

The X symbolizes my lifetime committment to live free from their poisons.
I've built myself to last. Fortress. Time melts their false idols into pools of worthless lead.

Encircled. Sodom's children on every side.
Feeding their selfishness with no regard for the pain that their actions bring.

tisdag 16 oktober 2007

Klasskamp?

Ett tips om en bra debattartikel som handlar om vänsters förskjutning i fokus. Vad handlar egentligen vänsterns "klasskamp" i dagsläget om? Handlar det om att få tillgång till produktionens frukter, eller handlar det om att kämpa för rätten att bli försörjd av någon annan? Att det är det senare som gäller är nog tyvärr allt för uppenbart för de flesta.

måndag 15 oktober 2007

Monarki

På tidningen Svensk Tidskrifts nätversion skriver Adam Nelvin ett mycket bra inlägg i debatten kring monarkins vara eller inte vara. Som bekant så är jag en varm anhängare av kungahuset och monarki och jag tycker att Adam i sin artikel beskriver kungahusets roll som kulturbärande och sammanhållande kitt på ett mycket föredömligt sätt. Läs hans inlägg!

fredag 12 oktober 2007

Historieförfalskning

Henrik Höjer skrev oerhört bra om historieanakronism i SvD här om dagen. En mycket relevant och bra skriven artikel måste också tilläggas. Historien finns där för att vi ska lära oss av den, inte för att applicera vår tids tankegods på. Historien kan självklart analyseras utifrån moderna teorier, men vi ska inte använda moderna teorier för att misskreditera historiska personer eller skeenden som mindre värda, bara för att de inte tyckte som vi gör i dag.

En självklarhet kan tyckas men det känns som att allt fler av dagens historiker vill anpassa historien till vår tids tankar och idéer, något som per se är omöjligt. Försök i stället att acceptera att tankar och åsikter har förändrats över tid, analysera varför och hur detta har gått till, och använd sedan den kunskapen för att bättre förstå vår tids samhälle.

onsdag 10 oktober 2007

Kärnkraft

Det är inte ofta man håller med socialdemokrater men ibland så händer det. Sören Wibe skriver i dag på DN-debatt om vikten av att bygga ut kärnkraften. Och ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde få till en blocköverskridande överenskommelse om en vidarutveckling av den svenska kärnkraften.

Kärnkraften är fortfarande den säkraste och mest effektiva elproducent vi har i dagsläget. Det vore förödande att bortse i från det, bara för att ett fåtal i Sverige har fått för sig att det är skadligt.

tisdag 9 oktober 2007

Psalm 791

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.

onsdag 3 oktober 2007

fredag 28 september 2007

Folkrätten

Nu när regimen i Burma skjuter mot demonstranterna sker det med fullt godkännande av folkrätten. Det är vi som protesterar mot dödandet som inte har stöd i folkrätten. Folkrätten gav Slobodan Milosevic rätt att döda tusentals muslimer i Srebrenica. Folkrätten gav Saddam Hussein rätt att systematiskt döda hundratusentals irakier. Och folkrätten ger Burmaregimen rätt att skjuta buddhistiska munkar på gatorna.

Detta eftersom folkrätten sätter staternas suveränitet i centrum. De här nämnda händelserna är "inre angelägenheter" som folkrätten förbjuder FN och omvärlden att agera emot. Mänskliga rättigheter är underordnad folkrätten. Staternas rätt går före människornas liv. Detta är vidrigt och fullständigt otidsenligt. I vår globala värld måste mänskliga friheter komma först i världssamfundets värderingar. Burmaregimens agerande borde innebära att det är legitimt för världssamfundet att avsätta dem. - Saxat från Dick Erixon

Är det inte konstigt att folk helt plötsligt går man ur huse för burmesernas rätt till liv och frihet, men att (i stort sätt) samma personer demonsterade mot en invasion av Irak? Har det att göra med att det är munkar som protesterar och blir mördade, och inte bara "vanligt" folk, vilket var fallet i Irak?

Jag är helt för statssuveränitet, men någonstans går ändå gränsen för vad som är en "inre angelägenhet". Att stå upp för det burmesiska folkets rätt till frihet och demokrati borde vara lika självklart som att stå upp för det irakiska folkets rätt till detsamma.

torsdag 27 september 2007

stressad +Lomborg

På grund av höstbudget, allmän motionstid och ett i övrigt stressat schema så har det inte blivit så mycket skrivet här på sistone. I dag uppmanar jag dock alla att läsa Björn Lomborgs utmärkta artikel som publicerades i DN i dag.

Alarmism och panikåtgärder kommer aldrig att svara mot ett problem, hur reellt det problemet än må vara. Det kommer snarare att leda till, mer eller mindra negativa, oförutsedda konsekvenser. Eftertänksamhet som idé borde på ett mer tydligt sätt genomsyra dagens miljörörelse. Eller dagens miljödebatt över huvudtaget.

fredag 21 september 2007

irriterad

Det fanns mycket att bli upprörd över den här morgonen upptäckte jag på väg till jobbet. Hugo Chávez har fått för sig att han ska ändra på tiden i Venezuela, med motiveringen att de minsann inte ska följa ett tidssystem som imperialistiska USA har dikterat. Som om det är just den här förändringen som Venezuela behöver.

Vidare står det i Metro i dag att Svenska kyrkan i Stockholm har beslutat att brudens far inte längre får lämna över bruden i samband med vigseln. Vad det är tänkt att man ska uppnå förstår jag inte riktigt men det känns onekligen som en något missriktad jämställdhetssatsning (för att uttrycka sig milt).

Det tredje som irriterade mig (som så många gånger förr) var Mugabes framfart i Zimbabwe. Nu har han drivit igenom att han själv ska få välja sin efterträdare. Någon som tror att saker och ting kommer att förändras nämnvärt efter Mugabes bortgång?

Härlig dag det här... tur att man ha så mycket att göra på jobbet så att man slipper tänka på alla konstigheter där ute.

tisdag 18 september 2007

Ella Bohlin

Vi människor behöver moraliska kompasser i tillvaron. Utan dessa hållpunkter seglar vi vilse. Det är min övertygelse att valet 2010 kommer att handla om värderingar. Den relativisering av viktiga värdefrågor som nu sker är enbart destruktiv och leder inte mot framtiden. Vi behöver tala om ägande och den enskildes ansvar. Om familjens betydelse för samhällsutvecklingen, om den unga generationens välbefinnande och hur vi med vår livsstil kan främja hållbar utveckling. Jag vill förena ett genomgripande förändringsperspektiv - med socialt ansvarstagande. Det får inte enbart handla om individens projekt utan om varje människa som en del av någonting större. Ensam är inte stark - utan oftast bara ensam.

Saxat ur en artikel i senaste numret av Kristdemokraten. Mycket välformulerat och tänkvärt. Ella har sina fördelar. Ska dock bli spännande att se vad Charlie kan göra nu när Ella ska vara mammaledig. Den som lever får se.

fredag 14 september 2007

Gorilla Biscuits

I går fick jag äntligen se ett av mina absoluta favoritband, Gorilla Biscuits live. Eftersom de la ner 1991 så trodde jag länge att jag aldrig någonsin skulle få se dem men efter en återföreningsvåg över hardcore-världen så bestämde sig även GB för att göra en turné. Och vilken spelning det var. 500 personer på Debaser, trångt, varmt... och ett helt sagolikt framförande av GB. De var samspelta, tighta och ärligt peppade... vilket syntes på dem.

Gårdagen överträffade verkligen alla förväntningar. Och i morgon ska jag till Linköping och se Bane och Have Heart. Har visserligen sett båda banden tidigare men de är två av mina favoritband bland aktiva band. Tre bra band inom loppet av 48 timmar, det är inte ofta det händer.

Time Flies

tisdag 11 september 2007

Svenskt? (del II)

Jacob Söderbaum är inne på samma spår som jag var i mitt senaste inlägg. Läs gärna hans blogg för ett utförligare resonemang.

Endast när man vet att alla människor har ett inskränkt omvärldsperspektiv, grundat på ens egna erfarenheter och den kultur man lever i, kan man uppbåda sann respekt för andra människor av annan bakgrund. Om Du går och tror att alla är som Du, att olika bakgrund inte spelar någon som helst roll och att det inte finns någon skillnad mellan mig och Dig eller vi och de, så är Du både blind och saknar möjlighet att visa kärlek och respekt för andra människor. Frågan är om Du då ens är människa?

torsdag 6 september 2007

Svenskt?

Med anledning av en artikel i Sydsvenskan i dag skriver Dick Erixon ett mycket tänkvärt inlägg på sin blogg.

Att förbjuda barn från att bära blågula landslagströjor är exakt det som skapar främlingsfientlighet. Då har makthavarna sagt att det svenska är något fult och misstänkliggjort, medan allt främmande görs till något eftersträvansvärt. Den som trivs med och vill leva med svenska värderingar tvingas då ta avstånd från det främmande för att kunna utöva sin egen kultur - i sitt eget land. Snacka om att driva fram främlingsfientlighet!

Inte förrän vi inser att Sverige besitter en egen kultur kan vi acceptera andra människors kulturyttringar. Att erkänna och bejaka det är antagligen det bästa sättet att motverka främlingsfientlighet och rasism på. Det är i alla fall vad jag tror.

onsdag 5 september 2007

Trygghetsnarkomani

Håller för närvarande på att läsa David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land, en bok som jag varmt rekommenderar alla att läsa. I boken gör han upp med vår ständiga strävan efter "trygghet" och konstaterar att det faktiskt är denna strävan som gör oss så otrygga.

Genom att leva skyddat och kravlöst så skapar vi ett samhälle med människor som inte ens klarar av de enklaste av motgångar. Något som i sin tur är förödande, både för enskilda individer och för samhället i stort.

Människor behöver redan från tidig ålder lära sig att livet kommer att bjuda på motgångar, att detta är naturligt, och att man faktiskt klarar sig igenom det mesta... även om det känns jobbigt för stunden. Att följa "minsta motståndets lag" håller inte i längden. Det skapar otrygga människor som skriker efter "trygghet"... trots att vi redan lever i världens kanske mest trygga och skyddade land.

fredag 31 augusti 2007

Elfström

Då jag själv inte orkar lämna en redogörelse för vad som hände på Konservativt Forums sommarkonferens den gånga helgen kan en kort sammanfattning läsas här. Mycket nöje.

torsdag 30 augusti 2007

Mellan arv och utopi

Här om dagen upptäckte jag, till min stora glädje, att min C-uppsats i historia omnämns i Torbjörn Nilssons bok Mellan arv och utopi, Moderata vägval under hundra år, 1904-2004. Min handledare, Niklas Stenlås, ingick i projektet (Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende) och min motivation under uppsatsskrivandet bestod till stor del av möjligheten att uppsatsen i fråga skulle vara användbar för det material som producerades av projektgruppen. Det tog dock ganska lång tid innan det verkligen publicerades någon bok och jag glömde bort att undersöka huruvida jag hade bidragit till forskningen eller ej.

Nu kan jag dock konstatera att Mellan arv och utopi innehåller en fotnot till min uppsats En studie i blått. Jag kom visserligen inte fram till något revolutionerande (uppsatsens slutsats var att det hade skett en professionalisering av politikeryrket inom moderaterna) men ändå, den finns med där som en referens. Och det känns kul.

måndag 27 augusti 2007

Liberalism som ett medel

Konservativt inriktade personer måste i dagsläget stödja en nyliberal politik eftersom det är enda sättet för dem att få sina livsval respekterade. I ett nyliberalt samhälle så kan alla, såväl de med traditionella värderingar som feminister, få leva som de vill. Den enda önskning som de inte kan få uppfylld är den att påtvinga andra sin livsstil. Det senare skrämmer särskilt då feministerna, eftersom de vet att utan statens tvångsapparat kommer få välja att leva deras onaturliga livsstil. - Stefan Karlsson

Läs gärna bloggen http://kulturrevolution.wordpress.com/ för fler intressanta inlägg.

fredag 24 augusti 2007

Söderbaum

"Man tager inte bort det sämre hos mänskligheten genom att beröva människorna möjligheten att bli bättre."

"Värt att påpeka i sammanhanget är också att utveckling av de individuella talangerna sker bäst genom utomstående faktorer som föredömen, förväntningar och krav. Den enskilde kan aldrig växa tillräckligt i sig själv, det krävs också vägledning."

Kloka ord från Jakob E:son Söderbaum. Läs gärna hans blogg under helgen.

KF

I morgon bär det av till Uppsala för Konservativt Forums sommarkonferens. Ser fram emot intressanta föredrag och innehållsrika debatter och diskussioner. En lite resumé över helgen kommer att publiceras i nästa vecka

måndag 20 augusti 2007

Roger Scruton

It is one of the most deeply rooted superstitions of our age that the purpose of education is to benefit those who receive it. What we teach in school, what subjects we encourage in universities and the methods of instruction are all subject to the one overarching test: what do the kids get out of it? And this test soon gives way to another, yet more pernicious in its effect, but no less persuasive in the thinking of educationists: is it relevant? And by “relevant” is invariably meant “relevant to the interests of the kids themselves”.

From these superstitions have arisen all the recipes for failure that have dominated our educational systems: the proliferation of ephemeral subjects, the avoidance of difficulties, methods of teaching that strive to maintain interest at all costs – even at the cost of knowledge. - Roger Scruton

Läs gärna hans blogg för fler intressanta inlägg.

Göran Skytte

Vi svenskar är politiskt lättlurade och utan minne. Det är sossarna som har skapat det dåliga samhället, segregationen, förorterna, arbetslösheten, utanförskapet, bidragsberoendet, skoleländet. Men det räcker med att Sahlin gör ett kort besök i förort och lovar guldregn, så verkar allt annat glömt, förlåtet, bortsopat. -Göran Skytte

Som vanligt skriver Göran Skytte bra i helgens SvD. Jag tycker allt som oftast att hans analyser av världen är sakliga och välgrundade. Även jag har svårt att se hur Alliansens stöd hos det svenska folket kan vara så lågt. Men jag är också plågsamt medveten om att vi inte förvaltar vårt pund på bästa sätt. Framför allt har vi varit extremt dåliga på att förklara varför vi för den politik vi gör.

Men; "bättre en rödgrön topp idag än på valdagen". Blir vi bättre på att kommunicera vår politik tror jag opinionen kommer att se annorlunda ut 2010. Jag hoppas det i alla fall.

torsdag 16 augusti 2007

Shai Hulud


I will serve as an example to man as hope.
By defending those I love with my life.

Gravida kvinnor

"Ingen gravid kvinna ska som första fråga få höra ”vill du göra abort?” utan snarare ”vad kan vi hjälpa till med för att du ska kunna föda ditt barn?”"

Ann-Lis Söderberg slår huvudet på spiken på dagens Brännpunkt.

onsdag 15 augusti 2007

Plattans budskap

På dagens Brännpunkt skriver Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokomminister i s:t Klara kyrka om det tydliga budskap som kan utläsas av de människor som bor och lever på Plattan (Sergels torg i Stockholm). Hans text är en uppmaning till alla att ta familjebildande på allvar, att inte lämna barn vind för våg, att våga leva ett helnyktern liv, samt att beakta de baksidor som finns i porrindustrin.

Jag hållar inte med om alla förslag till åtgärder som Sahlberg lägger fram, men hans text är ett viktigt rop på förändring i ett samhälle som är på väg åt fel håll. Det är i familjen som barn växer upp till ansvarstagande och moraliskt medvetna vuxna. Utan familjens stöd och vägledning är det därför lätt gjort att man hamnar på villovägar. Därför instämmer jag i Sahlbergs uppmaning:

"Stöd åt familjen", i stället för "död åt familjen".

tisdag 14 augusti 2007

Skolpolitik

Äntligen ett steg i rätt riktning mot ett bättre inlärningsklimat i våra svenska skolor. Att läraren ska vara en auktoritet i klassrummet ser jag som en självklarhet. Därför är det också rimligt att man som lärare har rätt att beslagta telefoner och andra störande föremål från elever, inget konstigt i det.

måndag 13 augusti 2007

Miljöhot?

Nu är jag tillbaka från semestern och med mig har jag några tips på hemsidor som är för er som ställer er lite skeptiska till alla larmrapporter om vår utsatta miljö.

http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk/

http://www.junkscience.com/

Det är otroligt skönt att emellanåt faktiskt läsa artiklar och texter som inte följer rådande dogma inom miljödebatten så håll till godo!

fredag 27 juli 2007

Semester

Nu går jag på semester, så blir inte förvånade om det inte dyker upp några nya inlägg här på ett par veckor.

Håll ställningarna tills jag kommer tillbaka!

torsdag 26 juli 2007

Moraliskt indignerad, del 2

Har nu läst i en mängd olika tidningar de senaste dagarna att könssjukdomarna ökar bland svenska ungdomar. För mig är detta bara ännu ett tecken på att vi behöver en ny syn på sex och samlevnad bland unga. Sex bör inte vara en slit-och-släng-vara som man brukar hur som helst. För den egna självkänslans skulle bör man handskas med sex på ett ansvarsfullt sätt. I det innefattas inte oskyddade one-night-stands eller andra tillfälliga sexuella förbindelser.

Sex, som jag ser det, ska vara en del av ett kärleksfullt förhållande mellan två individer som älskar varandra. Inte något som man gör för sakens skull, eller för att tillfälligt stilla sina lustar.

tisdag 24 juli 2007

Biståndspolitik

I Expressen i dag skriver Fredrik Sjöholm om svårigheterna med internationellt bistånd. Hans slutsats sammanfattar dock mina tankar i frågan.

"Lika uppenbart är att ekonomisk tillväxt är centralt för alla utvecklingsländer. I avsaknad av tillväxt kan en långsiktig förbättring av folks levnadsstandard inte åstadkommas. Befolkningens missnöje och intressegruppers kamp om stagnerade resurser kommer då leda till politisk instabilitet."

Vårt bistånd måste fokusera på hjälp-till-självhjälp. I decennier har vi skickat pengar som har gått direkt in i korrupta administrationer och ner i fickorna på giriga ledare. Där västerländska pengar har strömmat in, där har man också dragit tillbaka sin egen finansiering... vilket lett till att inga förbättringar har skett.

Bistånd bör gå till småskaliga projekt som syftar till att hjälpa människor att bygga upp företag och demokratiska organisationer. Projekt som sedan kan utvärderas. Vi kan inte bara skicka pengar som försvinner in i svarta hål i undermåliga administrationer. Hellre då att satsa pengarna på befolkningen i utvecklingsländerna direkt. Först då kan ekonomisk tillväxt bli verklighet.

Tillägg: läs även Nima Sanandajis artikel i VLT på samma ämne. Mycket bra och läsvärd.


måndag 23 juli 2007

Narkotikapolitik

Sven Britton skriver i dagens Aftonbladet att ett införande av fria sprutor vore att släppa taget om stadens narkomaner och jag hållar med. Staten ska inte, och bör inte underhålla och underlätta för människor att nyttja droger. Det sänder helt fel signaler och det hjälper tyvärr ingen. Narkomaner och alkoholister behöver få hjälp med att komma loss från sina beroenden, inte substitut som hjälper dem att leva kvar i dem.

Tillägg: Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd i Stockholms län, skriver på samma tema i dagens Expressen.

Moraliskt indignerad, del 1

I väntan på 18-nyheterna i lördags så tittade jag på några minuter av Allsång på Skansen, och döm av min förvåning när jag för första gången hör Markoolios "sommarhit" i sin helhet. Jag tycker faktiskt inte att det är ok att en artist, som har sin fanbase bland barn mellan 6 och 13 år, sjunger om att dricka "hemkört och cola" och om att vara "lullig varje dag".

Jag säger inte att alla artister måste vara moraliska föredömen. Men om man har sin allra största publik bland barn anser jag att man ska tänka efter innan man släpper en ny skiva. Att associera sommar med olaglig alkohol och konstant berusning kan inte ligga i en "barnstjärnas" intresse. Eller borde åtminstone inte göra det.

fredag 20 juli 2007

Liv?

Ett viktigt inlägg i den ack så infekterade debatten om när livet får sin början. Synd bara att det i princip är omöjligt att diskutera den frågan här i Sverige.

Familjen

I min värld där jag vistas dagligdags så finns det en enhet som är viktigare än alla andra enheter; min famlj. Min fru, våra katter, vår hund, mina syskon, min frus syskon samt våra föräldrar bildar navet kring vilket mitt liv snurrar. Allt fungerar inte alltid smärtfritt men de är min familj och jag älskar dem över allt annat. Hos dem hämtar jag kraft och inspiration och för mig är det självklart att det här är en fredad zon för utomstående, och då särskilt för "staten". Jag vill inte att någon annan ska ha möjlighet att ens försöka diktera villkoren för hur vi lägger upp vårt gemensamma "livspussel". Jag anser nämligen att vi är fullt kapabla att göra det själva... vi är trots allt vuxna.

onsdag 18 juli 2007

Blev lite chockad i dag när jag läste Adaktussons kolumn i SvD. Tydligen så håller Jurgen Habermas (den gamla vänsterfilosofen) med om att kristendomen är den tydligaste kraften vi har i kampen för ett fritt samhälle.

Adaktusson skriver: "Enligt Habermas är bibelns budskap ”det mest grundläggande fundamentet för frihet, samvete, mänskliga rättigheter och demokrati”."

Det kunde jag faktiskt inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig att han skulle skriva. Att hela det västerländska samhället är uppbyggt kring det judisk-kristna arvet är dock svårt att bortse ifrån, även om Sturmark gärna försöker. Omtanke om sin nästa, att behandla som man själv vill bli behandlad, är trots allt grunden för hela vår samhällsbyggnad. Det har skapat gemenskap och tillhörighet... och slutligen även demokrati och frihet.

måndag 16 juli 2007

Världens modernaste land

Gårdagens avsnitt av Världens modernaste land med Fredrik Lindström handlade i mångt och mycket om svenskarnas förhållande till religion. Att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder står klart sedan länge, vad detta har betytt för oss som land har det dock inte forskats lika mycket på.

Vi ligger långt fram när det gäller fysisk hälsa och vi lever länge, dock dras vi med en ovanligt hög andel invånare med psykiska besvär. Tillika har vi en hög levnadsstandard, men vi har aldrig varit så ensamma som vi är i dag.

Som jag ser det så hänger det här ihop med det faktum att en stor del av den svenska befolkningen inte säger sig delta i någon form av organiserad relionsutövning. Man tror inte på Gud och man går inte i kyrkan.

Dock har många vad man kallar en privatreligiös inställning till livet. Man tror inte på Gud, men... man tror på ett högre väsen eller dylikt.

En privatreligiös inställning till livet kan dock aldrig ge samma svar och trygghet som man får av att gemensamt med andra diskutera livet, Gud, moral och etik. Den privatreligiösa inställningen ger således inte en lika stabil grund att stå på för den enskilda människan. Man är därför inte lika förberedd på de svårigheter som man med största sannolikhet kommer att stöta på under livets gång. Man har inte heller samma kontaktnät där det är möjligt att diskutera livets svåra frågor på ett öppet och konstruktivt sätt.

Att vistas i en religiös miljö, att tillsammans med andra dela sin tro, ger styrka att klara av vardagen på ett sätt som de flesta inte klarar av på egen hand. Man får även en naturlig gemenskap där man alltid får plats, och där man alltid syns. Det ger kraft till att leva ett liv fullt ut, ett liv där motgångar blandas med glädje och framgång på ett mer naturligt sätt. Utan att motgångarna och ensamheten får chans att ta över.

Kungahuset

I lördagens DN skrev Per Andersson en bra debattartikel om kungahusets demokratiska och folkliga aspekter. Han menar att:

"[m]onarki utan avgränsning framstår som lika odemokratiskt som riksdagsval utan allmän rösträtt. Paradoxen är uppenbar: ju folkligare kungahus, desto oförenligare med demokratin."

Jag måste säga att jag tycker att det är problematiskt att medlemmar av kungahuset i dag kan gifta sig med vem de vill. Den avskärmade sfär som de tidigare har tillhört kommer på sikt att naggas i kanterna och tunnas ut. Och hela vitsen med ett kungahus, som symbol och representant för en nation, bygger på otillgänglighet och oberoende. Som Per skriver så är inte kungliga giften en privatsak utan en statssak.

Om vi vill ha vårt kungahus kvar i framtiden så är det viktigt att dess roll som ouppnåelig symbol förblir intakt.

fredag 13 juli 2007

Konflikträtten

Läser i dagens DN att SACO vill begränsa fackförbundens rätt att sätta företag i blockad för att tvinga fram kollektivavtal. SACO:s ordförande Anna Ekström säger:

- Jag tycker att det ska finnas två förutsättningar för att man ska ta till stridsåtgärder. Ett kollektivavtal ska ge bättre villkor än de som redan finns och det ska finnas ett tryck från medlemmarna att vilja ha kollektivavtal.

Bra där, ett steg i rätt rikting. Fast vi får väl se om LO-förbunden går med på det.

Alltid en början

Efter lång tids grubblande har jag valt att skaffa mig en blogg. Den kommer antagligen inte uppdateras varje dag men åtminstone några gånger i veckan, det är i alla fall tanken. Inget är så tråkigt som en blogg som aldrig uppdateras.

Här kommer jag delge er mina tankar om politik, musik, religion och annat som intresserar mig.

Mycket nöje!