måndag 28 januari 2008

Mana

I fredags beslutade tyvärr Kulturrådet att bevilja tidsskriften Mana's ansökan om 225 000 kr till produktionsstöd. Vad som hade varit mer rimligt hade varit att avslå den, samt alla andra politiska tidsskrifters ansökningar om detsamma.

Om jag vill nå ut med mitt budskap så är det upp till mig att presentera det på ett sådant sätt att människor blir intresserade av att ta del av vad jag har att säga. Varför skulle jag begära av det allmänna att bidra till min egen produktion av mina åsikter. Är folk intresserade så köper de antagligen (eller på annat sätt tar del av) det jag producerar.

Det är inte rimligt att skattepengar går till produktion av politiska tidskrifter (eller andra tidningar för den delen). Och det är definitivt inte ett angrepp på yttrandefriheten att tycka så. Om man inte lyckas prångla ut sina idéer och tankar utan produktionsstöd så beror det med största sannolikhet på att inte tillräckligt många människor är intresserade. Lev med det, eller lägg ner.

Läs mer om Tommy Hanssons tankar om det hela här. Tommy är redaktör för den borgerliga tidskriften Contra (som inte mottar produktionsstöd).

torsdag 24 januari 2008

Äktenskapet som folkhälsofråga

I dagens Dagen skriver Alf B Svensson om vikten av fungerande äktenskap. Han lyfter fram tydliga argument för att personer i stabila parförhållanden både mår bättre och är lyckligare. Viktigar synpunkter som sällan hörs i debatten. Han skriver:

Socialstyrelsen uppmanar oss äta mer frukt och grönsaker, röka mindre och röra på oss mer. Men folkhälsa handlar inte bara om rökning, kost och motion. Det handlar minst lika mycket om fungerande familjer. Därför bör Socialstyrelsen i en informationskampanj tydligt framhålla hur bra det är för vår hälsa och livskvalite med stabila äktenskap. I våra hälsopolitiska program både på nationell och kommunal nivå bör vi sätta upp ett nytt mål - att stödja parförhållanden och förebygga separationer i synnerhet i barnfamiljer.

Att det är socialstyrelsen som ska informera om fördelarna med äktenskapet ställer jag dock mig skeptisk till. Av samma anledningar som att de inte ska uppmana oss till andra saker (läs: motionera, äta grönsaker etc.) ska de inte heller gå ut och sjunga äktenskapets lov. Det är, som i alla andra sammanhang, vi som ska göra det. Vi som tror på äktenskapet och dess fördelar för både samhälle och individ måste också bli duktigare på att göra våra röster hörda.

Sluta upp med att alltid ropa på att staten ska lösa våra problem. Det är vi, genom att agera i civilsamhället, som kan göra skillnad. Staten ska skydda oss från våld genom våldsmonopol, samt från godtycke genom rättssäkerhet. Mycket mer än så behövs inte. Resten klarar vi av att göra själva.

onsdag 23 januari 2008

Upprörd

I dagens PunktSE hyllar Sonja Schwarzenberger göteborgskravallerna 2001 som visad solidaritet. Visad solidaritet? Till vad då? Till butiksägarna som fick sina butiker sönderslagna? Till alla göteborgare som inte vågade sig ut i sin egen stad på grund av kravaller? Jag har ärligt svårt att förstå hur Sonja tänker i den här frågan.

Hon verkar dock vara på det klara med att självuppoffring och oegennyttigt handlande är någonting gott. Hon skriver: "När jag istället vänder mig utåt och hjälper någon annan föder det gemenskap och lycka – en framåt-rörelse för oss som individer – och på ett kollektivt plan."

Problemet med Sonjas fokus är att hon gör ett logiskt felslut eftersom hon verkar efterfråga en lösning uppifrån. Att det är du och jag som skapar denna "framåt-rörelse" genom vårt gemensamma agerande i civilsamhället (kyrkor, idrottsföreningar, intresseorganisationer etc.) verkar inte föresväva Sonja. Det är inte, och bör inte heller vara, statens uppgift att agera självuppoffrande i vårt ställe.

tisdag 22 januari 2008

Äktenskapet (igen)

Det är för övrigt tråkigt att se att Fredrik inte kan tänka sig att införa en samlevnadsbalk i stället för könsneutrala äktenskap. Som jag ser det så är en samlevnadsbalk det enda alternativet... om man nu känner att man måste förändra lagstiftningen över huvudtaget.

Jag hoppas att regeringens proposition landar i ett förslag om att frånta samfunden vigselrätten och att i stället inför en neutral samlevnadsbalk. Det borde vara det enda rimliga kompromissalternativet, åtminstone om kd (och m för den delen) vill ha någon form av heder kvar.

Äktenskapet

Saxat från en kommentar på Politikerbloggen:

"Om Kärleken sätts som den enda grunden för att ingå äktenskap och man annars har frihet att bilda juridiska förbund hur man vill, samtidigt som äktenskapet kopplas helt bort från inte bara barnalstringen, utan också tvåsamheten och principen om att en av varje sort ska ingå äktenskap, så finns de argument vi idag har mot månggifte och incest inte kvar längre."

Detta är vad som brukar kallas för ett sluttande plan. Vad finns det för argument mot syskonsäktenskap eller månggifte om endast kärlek ses som legitim grund för att ingå äktenskap? Vem är jag att förneka någons kärlek?

Detta är tyvärr bara ännu ett exempel på svensk särlagstiftning som genomdrivs med hjälp av högljuda minoriteter. Vi är så oroliga för att trampa någon på tårna att vi genast anpassar oss efter alla tänkbara krav på rättvisa och upprättelse. Är vi på väg mot det samhälle som beskrivs i Fahrenheit 451 månne tro?

måndag 21 januari 2008

sambeskattning

Varför jobbar ingen hårdare för ett återinförande av sambeskattning av äkta makar? På samma sätt som vårdnadsbidraget nu finns som ett alternativ (förutsatt att man bor i en kommun som har valt att tillämpa det) så borde också sambeskattning vara ett alternativ för de äkta par som vill det.

Att bilda familj är ett stort ekonomiskt åtagande, men nödvändigt för samhällets fortbestånd. Om samhället kan uppmuntra till familjebildning och barnafödande så bör det också göra det. Sambeskattningen togs bort 1972 (som en del av den vänsterretorik som då flödande får man anta). I dag finns dock inga argument för att inte återinföra denna för familjerna så viktiga självbestämmandeåtgärd. Gör det valfritt på samma sätt som det redan är i Tyskland.

(Blev just uppmärksammad på att KDU jobbar för ett återinförande av sambeskattningen. Så att ingen skulle göra det var tydligen att ta i. Jag ber om ursäkt för det Dag.)

fredag 18 januari 2008

Wing-Plast vann i AD

Efter en dom i Arbetsdomstolen står det nu klart att IF metall bröt mot fredsplikten när de varslade Wing-Plast om blockad, vilket känns mycket bra.

Hoppas att facket nu äntligen kan inse att deras metoder varken är önskvärda eller accepterade. Det bör inte vara möjligt för facket att vidta stridsåtgärder mot företag utan organiserade anställda, punkt slut.

tisdag 15 januari 2008

Sverige

Sverige - landet där den politiska korrektheten ligger som en våt filt över både tanke och debatt.

Sverige - landet där alla uppfattningar som avviker från den gängse uppfattning per automatik uppfattas som felaktig, alternativt farlig.

Sverige - landet där det alltid finns någon annan som förväntas ta ansvar för enskilda människors väl och ve.

Sverige - landet där merparten av befolkning vägrar att inse att det är de själva som lever i en anomali i förhållande till resten av världen, och inte resten av världen som är avvikande i förhållande till Sverige.

Tänk så det kan gå.

fredag 11 januari 2008

Anti-demokrater

Läs här om sossarnas och ABF:s flörtande med anti-demokratiska organisationer och grupperingar, och läs här om vad (s) och ABF egentligen borde göra. Är det verkligen rimligt att skattepengar slussas vidare till organisationer som mer eller mindre direkt har som uttalat mål att störta den nu rådande samhällsordningen?

Sen bör det även diskuteras om våra skattepengar verkligen ska finansiera ett fåtal människors snedvridna syn på vad som är viktigt i den politiska debatten. Bör inte tillställningar som den som beskrivs i artikeln bekostas av deltagarna? Varför ska jag behöva betala för deras missriktade engagemang?

Mount Everest

En av den gamla världens allra sista upptäckare och äventyrare är nu död. Sir Edmund Hillary dog i sitt hem i Nya Zeeland i går, 88 år gammal. Visst känns det som att en länk till det förflutna plötsligt har försvunnit?

onsdag 9 januari 2008

Du ska va' president

Gjorde just ett test på Fox angående vilken presidentkandidat jag ligger närmast. Resultatet blev som följer:

1. Duncan Hunter 60%
2. Fred Thompson 48%
3. Ron Paul 45%
4. Mike Huckabee 43%
5. John McCain 43%
6. Mitt Romney 43%
7. Rudy Giuliani 35%
8. Mike Gravel 18%
9. Bill Richardson 18%
10 Hillary Clinton 15%
11. Barack Obama 15%
12. John Edwards 10%
13. Dennis Kucinich 10%

Prova du också, på http://wnyw.4wmt.com/cmm/

fredag 4 januari 2008

nytt år, ny frisyr

Det har varit en lång julledighet, jag vet... men nu är jag tillbaka. Vi får väl se om jag orkar skriva något av vikt snart igen. Mike Huckabee vann primärvalen i Iowa i alla fall, det bådar gott. Jag tror visserligen att Rudy kommer att vinna till slut, men Huckabee känns som en frisk fläkt i sammanhanget.