söndag 6 juni 2010

Kristna ungdomsförbund och diskriminering

Jag måste säga att jag tycker att Ungdomsstyrelsens definition av diskriminering är lite märklig. Om ett påstående om vilken samlevnadsform som är att föredra tolkas som diskriminering så borde väl även, om man ska vara stringent i alla fall, negativa uttalanden om "heteronormen" och den samlevnadsform som den förespråkar också vara diskriminering... men det antar jag att Ungdomsstyrelsen inte kommer att säga.

Nu ska självklart människor inte trakasseras eller utsättas för hot eller liknande. Men att säga att man inte accepterar homosexuell samlevnad, inom sin egen organisation, kan aldrig vara diskriminering. Det står heller inte i motsatsförhållande till att vilja arbeta för likabehandling och alla människors lika värde. Det gäller att skilja på sak och person.

Den stora frågan som väcks är emellertid huruvida ungdomsförbund och andra organisationer överhuvudtaget ska få statsbidrag. I ett system där organisationer sköter sig och sitt på egen hand så behövs inga statliga pekpinnar på hur de ska bedriva sin versamhet... så länge de skriver under på demokratiska värderingar och allas lika värde vill säga. Våld, hot om våld, trakasserier och liknande är alltid olagligt, oavsett vem som utför det.

Min idealsamhälle i just den här bemärkelsen måste nog sägas vara USA. Där kan Amishfolket leva sida vid sida med allehanda andra grupperingar (oavsett om det är andra kyrkor, trosinriktningar eller homosexuella det handlar om). För mig är det självkart att det är ett sådant samhälle vi vill ha.

Live and let live, som de säger over there.

20 kommentarer:

Robert sa...

Staten har i alla tider förringat och kvävt människans rätt att ha avvikande åsikter. Sverige börjar likna det landet vi hade runt 1920-talet, då frikyrkan fick slå sig fram för att höras. Om vi lyckades då utan statens judaspengar så kan vi göra det igen. Det är dags att de kristna organisationerna tuffar till sig utan statens kvävande översyn.

Josephine Freje Simonsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Josephine Freje Simonsson sa...

"Men att säga att man inte accepterar homosexuell samlevnad, inom sin egen organisation, kan aldrig vara diskriminering"

Diskriminering är ju precis vad det är. Att stänga ute folk och säga att de på grund av sin sexuella läggning inte kan få vissa poster inom organisationen är solklart diskriminering, precis som Ungdomsstyrelsen slår fast.

Om de inte fick bidrag och inte ha krav på sig att inte diskriminera hade det varit en annan sak. Vi är fria att tro vad vi vill i Sverige.

Det måste väl till och med du hålla med om?

Uffe sa...

Du skriver att man ska skilja på sak och person. Menar du att man gör det om en person inte får vara medlem eller inneha en viss post på grund av sin sexuella läggning? Eller gäller det där med sak och person bara åt ena hållet?

Anonym sa...

Kan bara hålla med bloggägaren.

Varför ska kyrkor diskrimineras och inte (som andra organisationer) få kräva att medlemmar följer organisationens ideologi? Problemet är inte sexuell läggning, problemet är en avvikande ideologi - och en sådan kan såväl heterosexuella som homosexuella ha.

Uffe sa...

Trollare: Enkelt! Om ideologin inte respekterar människors lika värde så blir det ingen kosing. Svårare än så är det inte.

Du kanske inte har hört det, men utanför er lilla bubbla så anser man att det är fel att neka folk delaktighet på grund av till exempel hudfärg eller sexuell läggning. Jag vet att ni tycker att sånt är ok men vi andra har tillsammans bestämt att det är etiskt förkastligt. Dålig etik = 0 kronor...

Anonym sa...

Det är oförenligt med demokratin att tvinga föreningar att acceptera som medlemmar dem som går emot föreningens ideologi - oavsett vilken sexuell läggning dessa personer har.

Uffe sa...

Trollare: Det är både ovärdigt och oförenligt med en demokrati att underhålla ideologier som gör skillnad på människor baserat på t.ex. hudfärg eller sexuell läggning. Är det verkligen så svårt att förstå?

Anonym sa...

Uffe: Ideologin gör inte skillnad på människor - den gör skillnad på olika former av sexuella relationer. Det hade varit annorlunda om alla homosexuella stängts ute, men så är ju inte fallet i de religiösa ungdomsförbund som granskats.

För övrigt är det knappast förenligt med demokratin att försöka likrikta föreningslivets syn på sex och samlevnad genom att hota med indragna statsbidrag.

Uffe sa...

Trollare: Det finns ingen skillnad mellan människor och deras sexualitet. Man är vad man är. Eller menar du att du gjorde ett aktivare val när du valde din sexualitet än när du valde din hudfärg?

Jag kan aldrig tänka mig att Ungdomssstyrelsen skulle vilja "likrikta föreningslivets syn på sex och samlevnad". Varför skulle någon ha nåt slags sjukt behov av att likrikta hur medlemmarna har sex?

Ja, just ja!! Ni har ju tydligen åsikter det.

Bengt sa...

Bloggaren och ”Trollare” har helt rätt. De kristna ungdomsförbunden gör sig inte mer skyldiga till diskriminering än andra ideellla föreningar som får statligt stöd, inte minst de politiska ungdomsförbunden. Bara kristofobisk enögdhet hos kritikerna hindrar dem från att upptäcka den saken.

Personer som inte delar Moderaternas eller Vänsterpartiets värderingar är heller inte välkomna där, eftersom de inte delar de politiska värderingarna. Inte heller kan de som regelmässigt bryter mot stadgarna i en nykterhetsförening räkna med att få behålla sitt eventuella medlemskap.

Inte ens de enögda journalisterna på P1:s ”Kaliber” skulle få för sig att stämpla de här fallen som exempel på ”diskriminering” och ett avsteg från principen om ”alla människors lika värde”. Men av någon underlig anledning döms de kristna ungdomsförbunden med en helt annan måttstock, och den är inte rättvis.

Alla som nu ropar högt mot de religiösa ungdomsförbundens påstådda diskriminering bör nog sansa sig och tänka efter en smula. Varför ojar de sig inte alls över att även andra typer av ideella föreningar ställer vissa grundläggande krav för ett medlemskap? Ska inte alla dömas och bedömas på samma sätt?

Innerst inne inser givetvis journalisterna på ”Kaliber” inkonsekvensen och orimligheten i deras arbetshypotes om den påstådda diskrimineringen. I annat fall skulle de naturligtvis ha ställt samma absurda krav på andra ideella föreningar. Ändå svalde ”Rapport” och andra medier helt okritiskt den här nyheten med hull och hår...

Den kristna tron bygger på Bibeln. Och den är klar och tydlig med att utlevd homosexualitet är ett brott mot Guds uttalade vilja med människan. Däremot står det lika klart att ”Gud älskar syndaren men hatar synden”! Det är alltså väldigt viktigt att skilja här mellan sak och person.

Men det innebär givetvis inte att kristna ungdomsförbund eller de kyrkliga samfunden ska acceptera medlemmar som öppet lever i synd, och det gäller oavsett om det handlar om homosexuella handlingar, medverkan i stöldligor eller gängkriminalitet. Det är bara några få exempel på synder mot Gud.

I Guds perspektiv finns ingen motsats mellan att å ena sidan ta avstånd från synden och människors lika värde. Inför Gud är vi alla lika mycket värda. Den här frågan handlar egentligen inte alls om den saken. Poängen är att en Guds församling ska hållas helgad och ren inför honom.

Även homosexulla människor är förstås välkomna i en kristen gemenskap. Det avgörande är inte den sexuella identiteten eller läggningen i sig. Men alla kristna samfund (utom den avfallna Svenska kyrkan) bygger på en vilja hos alla medlemmar att de vill omvända sig från ett liv i synd och leva ett liv i samklang med Guds vilja.

Att kalla det grundlläggande kravet för ”diskriminering” och ett avsteg från principen om ”alla människors lika värde” är bara patetiskt och ett resultat av en huvudlös kristofobisk hållning.

Anonym sa...

Uffe: Att en människa är som hon är betyder inte att allt är önskvärt eller ens tillåtet.

När det gäller likriktning av åsikter: Varför skulle någon vilja bestämma vilken sexualmoral som ska vara tillåten för att en förening ska få statsbidrag? Det är väl upp till varje förening att tycka vad den vill? Åsikter om vem/vilka man ska få ha sex med ingår ju inte i kriterierna för statsbidrag.

Och ändå talas det om indragna bidrag just pga värderingar inom detta område ...

Uffe sa...

"Att en människa är som hon är betyder inte att allt är önskvärt eller ens tillåtet."

Precis. Homosexualitet är tillåtet och diskriminering är det inte. Det har vi ute i det riktiga samhället bestämt. Demokrati kallas det.

Att du och Bengt jämför homosexualitet med "medverkan i stöldligor eller gängkriminalitet" visar ju ganska tydligt hur långt ifrån vårt demokratiska samhälle ni står.

Josephine Freje Simonsson sa...

Intressant debatt. Är homosexualitet en ideologi?

Jag håller dock helt med om att det finns andra organisationer som också behöver granskas - som inte är religiösa.

Men en sak i taget. Ungdomsstyrelsen gav i år bidrag till 93 ungdomsorganisationer. Och Ungdomsstyrelsen är inte ensamma om att ge bidrag.

Om ni har tips eller åsikter så är det bara att maila TipsaJosse@sr.se

Nu ska jag sova.

Anonym sa...

Diskriminering? Det är tillåtet för en förening att säga nej till medlemskap om personen ifråga inte delar föreningens värderingar.

Indraget statsbidrag? Uppfattningen att det är moraliskt fel att människor av samma kön har sex med varandra står vad jag kan se inte i motsatsförhållande till Ungdomsstyrelsens kriterier för bidrag.

De aktuella ungdomsföreningarna kan därmed enligt min mening vare sig beskyllas för diskriminering eller nekas statsbidrag enbart på grundval av det som förts fram i debatten.

Unknown sa...

Härligt att se så många aktiva kommentatorer! Ursäkta att jag själv är lite sen men jag jobbade i går.

Precis som flera redan har klargjort så står det varje organisation eller förening fritt att avgöra vilka kriterier som gäller för medlemskap samt vilken vandel man efterfrågar från sina medlemmar. Samtidigt så finns det ingen självklar rätt för en enskild individ att få medlemskap i en förening bara för att man själv önskar det. Nykterhetsrörelsen kräver nykterhet, KRIS kräver laglydighet och vissa religösa samfund kräver en viss typ av samlevnadsideal. Det är inte konstigare än så och säger ingenting om att man inte skulle acceptera människan i fråga.

Det betyder inte eller att man diskriminerar. Och... det betyder inte heller att man inte anser att människor inte har samma värde. Jag tycker att signaturerna Bengt och Trollare har många bra poänger och tackar för dem.

Sen anser jag fortfarande att den stora frågen egentligen är huruvida ungdomsförbund (eller andra organisationer) överhuvudtaget ska få statsbidrag. Men den frågan verkar underordnad just nu.

Anonym sa...

En ännu större fråga som jag tycker mig se är hur stor mångfald av åsikter som får plats i ett samhälle som håller tolerans som något viktigt.

Unknown sa...

Verkligen, det är en jättefråga. Tyvärr är den intoleranta toleransen alltför utbredd i Sverige, ständigt påhejad av proffstyckare, socialliberaler och socialister. Man skulle kunna sammanfatta deras hållning i att "det är ok att tycka vad som helst... så länge ni tycker som vi."

Uffe sa...

Den intoleranta toleransen :-)

Det är alltid lika kul när det blir så tydligt att vissa står kvar på den gamla unkna perrongen när vi andra har åkt vidare. Utvecklas eller avvecklas. När ni väl kommer till insikt om vad er människosyn ställer till med så lovar jag att skicka ett skämslok som kan ta er in i värmen igen.

Anonym sa...

MartinE: Mottot verkar vara "ett land, ett folk, en åsikt"