torsdag 17 juni 2010

En liberal-konservativ ekonomi för Europa

Fredrik Reinfeldt och David Camerons artikel på DN-debatt i dag är ett tydligt rop på budgetbalans och frihandel. I mina ögon precis vad Europa behöver. Allt för många länder har levt över sina tillgångar, och allt för många flörtar med protektionism.

Om Europa som helhet ska komma på fötter igen så behöver vi mer utbyte länderna emellan, mer utbyte med övriga världen och bättre budgethushållning inom länderna. Sunda ekonomier helt enkelt... lite som Sveriges skulle man kunna säga. Kan man tänka sig att Vänsterpartiet är helt emot?

För det första måste vi få kontroll på dagens ohållbara skuldnivåer. Det står här klart att vissa länder har drabbats hårdare än andra. Sverige är, till följd av en ansvarsfull ekonomisk politik som inte levt över sina tillgångar, ett av de medlemsländer som klarat krisen bäst.
[...]
Svåra beslut kommer att krävas, men det är likafullt nödvändigt att regeringar med stora underskott minskar utgifterna för till exempel olika transfereringar och bidragssystem. I sken av den ekonomiska verkligheten behövs insikt om att det finns saker vi inte längre har råd med.
[...]
Att enbart hantera dagens ekonomiska underskott menar vi vore ett otillräckligt svar på den situation vi nu ser. Länder över hela Europa behöver i grunden förändra hur de hanterar sina offentliga finanser. Detta för att skuldkriser av den omfattning vi nu ser inte ska uppkomma igen. Intentionerna i stabilitets- och tillväxtpakten måste tas på allvar. Bättre säkerhetsmekanismer behövs för att förhindra att medlemsstater spenderar och lånar för mycket.

Inga kommentarer: