torsdag 3 juni 2010

Drömmen om lika utfall leder till att svagare grupper hamnar efter

I både Svenskan och DN finns det i dag ledare som tydligt klargör vad socialdemokraternas strävan efter lika utfall leder till.

I skolan leder det till att svagare grupper hamnar efter, får svårare att klara skolan och därmed också får det svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Inom vården så handlar det om att redan resursstarka personer kan få den hjälp de behöver utan att vänta (genom att kunna systemet, känna läkare etc) medans resurssvaga snällt får vänta i väntrummet.

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna drömmer sig emellertid tillbaka till en tid då ovan nämnda utfall var ännu tydligare. På vårdområdet tar sig drömmandet uttryck i ett motstånd till vårdval och fri etablering och på skolområdet genom ett vurmande för en betygslös flumskola.

Det de inte har förstått är att en ransonerad och centralstyrd vård leder till köer och gräddfiler för dem som kan, och att en betygslös flumskola leder till att de barn och ungdomar som inte kan tillgodagöra sig eller hitta kunskap på egen hand, och dessutom aldrig får veta det genom betyg, hamnar efter och får det svårare senare i llivet.

Drömmen om lika utfall för alla leder således till att svagare grupper hamnar efter...

Inga kommentarer: