torsdag 24 juni 2010

Claes Borgström hot mot egna val

Om jämställdhet är detsamma som millimeterrättvisa, exakt jämn fördelning i alla lägen och strukturella maktförhållanden, ja då har regeringen misslyckats.

Men nu ser ju inte min världsbild ut som Claes Borgströms... som tur är.

I Sverige har alla samma möjligheter att gå i skolan, utbilda sig och skaffa jobb. Vi är däremot olika och väljer därför olika... vilket leder till olika utfall på en mängd områden.

Vänsterns svar på dessa olika utfall, som de ofta ser som problem, är att vilja reglera människors liv så att de i stället gör "rätt" val.

Jag tror i stället att människor faktiskt är kapabla att göra de val som de själva tycker passar dem. Och det tycker jag att de ska få göra, utan pekpinnar från Claes Borgström och andra.

(Men om allt handlar om ekonomi, som Claes Borgström verkar anse, så är det mycket bättre för jämställdheten att öppna upp för ett större egenföretagande i kvinnodominerade yrken... i stället för att låsa in dem i monopoliserade offentliga institutioner. På så sätt så kan även Sveriges kvinnor få tjäna pengar på sitt företagande.)

Inga kommentarer: