tisdag 22 juni 2010

Privat vs. offentlig sektor

Jag håller med Patrik Engellau och Thomas Gür i deras bakomliggande analys till att något behöver göras för att främja företagande i Sverige. Det är häpnadsväckande att antalet sysselsatta i det privata näringslivet har legat konstant sedan 50-talet, samtidigt som den offentliga sektorn har svält kontinuerligt. Att det på sikt inte är en hållbar utveckling torde stå klart för de flesta.

Tyvärr så måste jag hålla med den socialdemokratiske bloggaren Peter Andersson om att artikelförfattarna inte direkt levererar några förslag på vad som bör göras för att ändra utvecklingen. Det hade varit på sin plats att åtminstone redogöra för några förslag. Men de kanske levereras i boken som de gör reklam för med sin DN-debattartikel?

Om jag gissar på lägre skatter, lägre kapitalskatter, lägre arbetsgivaravgifter och förändrade fåmansbolagsregler så tror jag visserligen inte att jag är helt ute och cyklar.

Inga kommentarer: