fredag 22 oktober 2010

Hur rättvist är rättvisemärkt?

I princip inte alls visar det sig när Helena Johansson, fil.dr i nationalekonomi och föreståndare för Institutet för Livsmedelsekonomisk analys går igenom fenomenet i rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning? Hennes slutsats är:

Avslutningsvis har märkningen vissa positiva effekter i liten skala, men modellen kan inte skalas upp till större volymer. Det är dessutom viktigt att rättvisemärkning inte förleder människor att tro att vanlig handel är till nackdel för uländerna. Konventionell handel har, på grund av sin omfattning, möjlighet att lyfta många fler människor ur fattigdom än Fairtrade. Skulle rättvisemärkning leda till att konsumenterna avstår från att köpa arbetsintensiva varor som importerats från utvecklingsländerna får det en negativ effekt på fattiga jordbrukares och arbetares inkomster och försörjningsmöjligheter.

Så vilka försöker förespråkarna för rättvisemärkt egentligen lura? Sig själva eller oss andra?

Läs även andra bloggares åsikter om , .

3 kommentarer:

Anonym sa...

Rent generellt tycks det finnas många myter kring idealism och allsköns gröna ansatser. Det är dock alltid kapitalismen - förhoppningsvis humant bedriven - som lyfter människor ur fattigdom.

Tidigare stod väl en mer trubbig, icke grön, kapitalism i motpol till allsköns idealism med gröna förtecken. Detta förhållande förändras gradvis, och det spelar sannolikt in att det idag sker en omstöpningen av det republikanska partiet i USA.
I stort verkar republikanerna ha fått fram kandidater till det stundande kongressvalet som är mycket mer bekännande till konservativa principer som liten offentlig förvaltning, låga skatter, fiskal kontroll m m. Samtidigt tycks yngre republikanerna vara alltmer miljövänliga, även om de näringslivsbaserade gröna lösningar. Tankarna om gröna samhällen byggda på kapitalistiska principer, kanske blir framtiden melodi.

"... Skulle rättvisemärkning leda till att konsumenterna avstår från att köpa arbetsintensiva varor som importerats från utvecklingsländerna får det en negativ effekt på fattiga jordbrukares och arbetares inkomster och försörjningsmöjligheter."

Så fort vi gör avsteg ifrån en fri värld med utbredd handel, får vi problem. Detta står dock knappast klart för alla, och det är förbluffande hur strikt socialistiska tankar ännu omhuldas av många svenskar, t o m yngre sådana.
Än mer märkligt, är att många socialister tycks vara duktigt materialistiska.

Jag undrar ofta om inte någon socialist reflekterar över hur världen skulle kunna ha begåvats med fina elektronikprylar från japan, bilar från Tyskland och Sverige, dataapparater från Amerika osv, om det inte vore för kapitalismen? En sådan reflektion tycks dock sällan ske, och istället övervägs hur den personliga budgeten ska mäkta med den senaste Iphonen.

Denna uttalade socialistiska världsåskådning kombinerat med hängiven dyrkan av kapitalismens frukter, är för mig en sällsam - för att inte säga problematisk - paradox. För socialisterna tycks dock inte paradoxen existera.

Det finns mycket sällsamt i vår värld.

Mvh

Anonym sa...

Här blev det som synes väldigt många inlägg, på ett och samma tema, från en och samma skribent, varav merparten är borttagna.

Allt detta berodde inte på att jag ville "spamma" den gode Martins blogg, alls inte, utan pga att jag ständigt fick veta att mina inlägg var för långa för publicering, när jag sökte publicera dessa. Härigenom kortade jag ned mitt initiala inlägg, tills jag slutligen fick ett publicerat.

När detta skett, upptäckte jag att alla mina tidigare försök till publicering, trots allt hade accepterats, sent omsider. Genom denna märkliga procedur, kom mitt skrivande att få det besynnerliga resultat som det alltså fick.

Det blev som sagt lite tokigt. Jag hoppas att det inlägg som nu publicerats, inte är fullt lika tokigt. :)

Mvh

Unknown sa...

Jag trodde absolut inte att du spammade, misstänkte att det var något som hade gått snett. Och det kvarvarande inlägget var inte alls tokigt :)