torsdag 31 mars 2011

Vem äger historiska föremål?

Föremål av både stort och litet värde har genom århundradena bytt ägare. I bland har privatpersoner ägt föremålen men ganska ofta står en stat för ägandet. Detta rör så klart främst sådant som bytt ägare i krigstid men föremål och artefakter har även bytt ägare i fredstid. Kanske genom handel, kanske som gåva.

Historiskt sätt har har man i väldigt liten utsträckning återlämnat eller bytt föremål mellan länder. Trots att proveniensen talar för att den/det hör hemma i ett visst land. Detta motiveras bland annat med att själva ägarbytet i sig är en viktig del av historien kring föremålet i fråga. Var det kommer ifrån spelar således liten roll. Det är var det är nu som är avgörande.

Nu har emellertid Sverige och Danmark bytt lite föremål med varandra. Danmark får tillbaka Jydkse Lov (Jyllandslagen) från 1200-talet och Sverige får tillbaka Södermannalagen från 1300-talet. Formellt sätt kommer lagböckerna dock inte byta ägare. De kommer bara deponeras i det andra respektive landet.

Ett fiffigt sätt att komma runt problemet med återlämnande av föremål kan tyckas. Lite fånigt tycker jag.

SR1, SR2, SR3, P.

Läs även andra bloggares åsikter om , .

Inga kommentarer: