söndag 20 mars 2011

Tala ur skägget!

Om det fanns en tävling som gick ut på att kritisera marknadslösningar i allmänhet, och moderaterna i synnerhet - utan att säga det rakt ut - så skulle Jesper Meijling och Sverker Sörlin tveklöst vara mästare.

Är det så säkert att värdegrundade partier som KD, FP och C i längden kommer att kunna stödja marknadsexperiment när deras egna kärnvärderingar om etik, kunskap och ett levande Sverige far illa?

Vore det inte enklare att skriva att Moderaterna är onda, deras marknadslösningar experiment och att KD, FP och C borde driva den goda politiken framåt tillsammans med Socialdemokraterna?

Det vore åtminstone ärligare eftersom det uppenbarligen är det som är budskapet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

3 kommentarer:

Anonym sa...

Martin m fl,

"Om det fanns en tävling som gick ut på att kritisera marknadslösningar i allmänhet, och moderaterna i synnerhet - utan att säga det rakt ut - så skulle Jesper Meijling och Sverker Sörlin tveklöst vara mästare..."

He. En allmän kommentar, är att jag har hört många utläggningar av Sverker Sörlin. I början imponerade de, men efterhand fick jag större distans. Överlag är han nog är en av dessa många vänsterintellektuella med duktigt stor bildning, ett imponerande ordförråd, och en högt driven förmåga att använda bildningen och ordförrådet till få fram sina budskap precis så distinkt att de går att uppfatta. Dock inte mer distinkt än att budskapen framstår som en högst naturlig del i ett mycket angeläget, generellt, akademisk anförande. :-)

Vad gäller herrarnas fråga om det är så "säkert att värdegrundade partier som KD, FP och C i längden kommer att kunna stödja marknadsexperiment när deras egna kärnvärderingar om etik, kunskap och ett levande Sverige far illa?", antar jag att detta är något för nämnda partier - och inte Jesper Meijling och Sverker Sörlin - att fatta beslut om. Jag kan ju dock ha missuppfattat detta med ett politiskt partis suveräna rätt att bestämma över sin agenda och sina åtaganden. :-)

"... Vore det inte enklare att skriva att Moderaterna är onda, deras marknadslösningar experiment och att KD, FP och C borde driva den goda politiken framåt tillsammans med Socialdemokraterna?"

Det vore enklare, det skulle ta mindre plats, men det skulle också - på ett närmast genant sätt - visa hur artikelförfattarna personligen är tämligen starkt vänsterorienterade. Detta duger självfallet icke för två gentlemän som sannolikt har för avsikt att försörja sig inom den påstått värdeneutrala akademien fram till sin pensionering.

Dessutom finns det någon realpolitiskt knepigt i ett ev förslag rörande att KD, FP och C skulle försöka skapa god politik med Socialdemokraterna. Det skulle kräva sådana omvälvande saker som att a) blockpolitiken rent allmänt och blixtsnabbt lades åt sidan.
Att b) borgerliga partier som är tämligen väsensskilda från socialism mer omfattande önskade samarbeta med ett socialistiskt parti som inte sällan uppvisar en starkt avvikande uppfattning om vad som är 'god politik'.
Även c) om vissa sossar möjligen kunde godta en del förslag från FP och C i enstaka frågor kommer de aldrig att gilla det distinkt borgerliga draget hos dessa partier.
Det torde d) vara få saker ett tämligen vänsterprogressivt parti likt S avskyr så intensivt som ett traditionellt värdeorienterat parti som KD. Det sistnämnda kan låta fränt, men jag tror tyvärr inte att det är en överdrift; 'vänsterreligiösa' hos Broderskap syns ju ex vara en helt annan politisk ras än 'högerreligiösa' hos KD.

Det kompakta motståndet hos S mot allting mer distinkt borgerligt i allmänhet, och allt traditionellt värdeorienterat i synnerhet, ser jag som en avgörande brist i resonemanget hos Jesper Meijling och Sverker Sörlin. De senare talar lite lättvindligt om 'värdegrundade partier', ung som om allt ordnar bara vi klumpar ihop politiska partier som på olika sätt uppvisar en tydlig värdegrund i samma kategori, och därefter väntar på att en god politik kommer ut i andra ändan.

Jag inbillar mig, att det är när vi granskar partiers resp värdegrund som vi verkligen hittar partiernas ideologiska rötter. När dessa väl är funna, kan vi visserligen skönja vissa likheter partierna emellan, men inte minst vad som mycket slutgiltigt skiljer partierna åt.

När det på detta vis distinkt har fastslagits vad som t ex skiljer partier med en solid borgerlig värdegrund från ett parti med en genuin socialistisk värdegrund, är det knappast läge att tala om samarbete i syfte att skapa god politik. Då är de snarast läge att tala om retoriskt skyttekrig för tid och evighet.

Denna slutsats kan förvisso låta bister, men till skillnad från Jesper Meijling och Sverker Sörlin önskar jag fastslå hur den politiska terrängen faktiskt ser ut.

Mvh

Micke sa...

Jag tror att friskolornas vara eller icke vara beror på hur myndigheterna kan kontrollera att friskolorna sköter sig. Ju fler avarter som förekommer t.ex. bokföringsbrott, ej följa kursplaner m.m. desto sämre rykte kommer friskolorna att få hos det svenska folket. Gärna friskolor men se till att de sköter sig.

Anonym sa...

Micke,

"Jag tror att friskolornas vara eller icke vara beror på hur myndigheterna kan kontrollera att friskolorna sköter sig. Ju fler avarter som förekommer t.ex. bokföringsbrott, ej följa kursplaner m.m. desto sämre rykte kommer friskolorna att få hos det svenska folket. Gärna friskolor men se till att de sköter sig..."

Om detta är vi helt ense. Inte minst mot bakgrund av den långa period som socialismen har ägt hegemonin i vårt land, är det ytterst viktigt att alla som verkar inom näringslivet gör detta lagligt och med god stil.

Skulle så inte ske, och vi mest får uppleva en massa avarter av gott företagande, lär det snabbt väckas krav på regleringar, för att inte säga förbud för privata initiativ inom massor av sektor.

Införs dylika begränsningar, och införs i stor omfattning, lär Sverige förlora mycket av allehanda nyttig samhällsdynamik. Det senare har vi knappast råd med.

Mvh