torsdag 1 juli 2010

Meritokrati är de underprivilegierades bästa vän

I dagens DN skriver Hans Bergström på samma tema som jag skrev om i går. Det vill säga Socialdemokraternas svek mot skolan.

Citat från artikeln
Det är dock svårt att förstå varför ”arbetarepartiet” så plötsligt och så katastrofalt övergav sin syn på skolan, i stort sett med Tage Erlanders avgång som statsminister. När alla, även barn från familjer med små medel, gavs lika tillgång till god utbildning borde man rimligen ha varit extra angelägna om att skolan skulle vara bra. Meritokrati är de underprivilegierades bästa vän. Varje individ får lika chans att bevisa sig.

Precis, meritokrati är de underprivilegierades bästa vän. När det finns tydliga mål, mätvärden att använda sig av, ja, då kan alla ta sig fram. I ett system där man frångår formella kriterier för till exempel anställning, där blir det i stället kontakter och familj som avgör var man hamnar.

För ett par år sedan skrev Barbro Hedvall en ledare på samma tema, då om utvecklingen inom den svenska diplomatkåren.

UD har ryktet om sig att vara ett socialt reservat för överklassen. Riktigt så enkelt visar det sig inte vara. Berggren har studerat antagningsårgångarna vart tjugonde år med början 1919/20. Det visar sig då att rekryteringen smalnat, inte breddats - numera kommer de nyantagna nästan uteslutande från högre medelklass i offentlig tjänst. Grupper som jordbrukare och näringsidkare i stor eller liten skala samt så kallade fria yrken som var företrädda bland fäderna till de blivande diplomaterna i de första årgångarna finns inte längre med.
...
Att den sociala rörligheten avtagit sammanfaller med att formella krav - betyg, examina - togs bort inte bara i skolan utan också för en rad tjänster. Därmed kommer informella faktorer som kontakter, föräldrars yrkesställning, möjligheten till praktikant- eller vikarietjänst att spela större roll.

Svart på vitt mina damer och herrar. Meritokrati är till gang för alla, men kanske mest för de underprivilegierade.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: