onsdag 7 juli 2010

Fel slutsatser från oppositionen (igen)

Återigen visar oppositionen att de inte har förstått vad som utvecklar vården i Sverige. Om de hade varit intresserade av att titta på verkligheten när de själva styrde så hade de sett att vården var mer "ojämt fördelad" då.

I ett system med ransonerad vård tar den som redan har kunskap och kontakt sig bäst fram. Människor utan läkare i släkten eller bekantskapskretsen, utan kunskap om hur vårdkedjan fungerar får snällt vänta i väntrummet tills det blir deras tur. Under tiden slösas det med offentliga medel på operationssalar som står tomma och utrustning som inte används i full utsträckning.

Alliansregeringen och alliansledda landsting har under de senaste åren öppnat upp den svenska sjukvården för innovationskraft och förnyelse. Det vill oppositionen få ett slut på.

Vi får väl se vem som får bäst tillgång till vård då.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: