söndag 4 juli 2010

Allmänintresse vs. särintresse

Det tidiga 1900-talets högerparti (eller Allmänna valmansförbundet som det då hette) var en stark motståndare till ett utpräglat partiväsende. Man ansåg att politikers främsta uppgift var att sätta allmänintresset i första rummet. Partiväsendet baserades dock på särintressen vilket man var rädd skulle slita isär landet samt ställa grupp mot grupp.

Partiväsendets belackare fick i stor utsträckning rätt. Under hela 1900-talet har vi set en utveckling av politiken där så gott som allt handlat om olika grupperingars särintressen i förhållande till andra särintressen.

I det ljuset så är statsminister Fredrik Reinfeldts DN-debatt i dag är ren fröjd för ögat. På ett tydligt sätt så gör han upp med historien genom att bland annat skriva:

Det finns samtidigt problem med alla dessa särintressen. Annars skulle de helt enkelt inte finnas. I särintressets idé ligger att ställa sina egna intressen mot andra, att aldrig vara nöjd och aldrig behöva ta ansvar för vare sig ekonomin eller helheten i samhället.

Detta problem ställs på sin spets när särintresset söker sig in i politiken. Då ställs människor mot varandra, löften ställs ut om att lova allt till alla eller att företräda vissa på andras bekostnad. Följden blir att lova riktade reformer, stöd eller satsningar där särintressen står i fokus. Allt kretsar kring vinnare och förlorare på kort sikt. Svåra avvägningar om ekonomin, arbetsmarknaden eller långsiktiga utmaningar sätts på undantag. Mot detta politiska särintresse står allmänintresset. Ett allmänintresse som många gånger har svårt att göra sin röst hörd då det inte företräds av resursstarka grupperingar eller organisationer.


Det ska bli spännande att höra hur statsministern följer upp det här i sitt tal i Almedalen i kväll. Artikeln ger i alla fall ett mycket positivt intryck i mina ögon och det verkar som att många uppskattar statsministerns ansats (och insats).

Andra som håller med mig.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

Löttingebloggen sa...

Skönt att det äntligen kommer upp till ytan: särintresset kontra allmänintresset. Socialismen har ett stort problem: den vill ställa vissa samhällsgrupper mot andra grupper. Det är bara tomt prat när (s) säger att "alla ska med". De talar bara för de egna intressegrupperna/särintressena egentligen. Det är mycket bra och mycket ideologiskt riktigt att Fredrik Reinfeldt lyft fram motsättningen mellan allmän- och särintresse. Fortsätt med det.

Unknown sa...

Det hoppas jag också att han ska fortsätta med.

Tack för kommentar!