onsdag 15 december 2010

Drömmen om en kunskapsfokuserad skola

Som bekant så visade årets PISA-undersökning att svenska elevers resultat fortsätter gå ner. Sedan den presenterades i förra veckan har en rad människor kommenterat den, samt kommit med förslag på vad som bör göras för att komma till rätta med problemen.

Oppositionen säger så klart att resultatet visar att Björklunds "hårda" skola inte fungerar. Jag skrev att resultatet snarare bör ses mot bakgrund av fortsatt dåliga lärare och bristfällig kunskapskontroll. Något som tar tid att komma till rätta med, definitivt längre än fyra år.

Som tur är så får vi snart en ny skollag som förhoppningsvis kan leda saker och ting på rätt köl igen.

Men om man bortser från mig så finns det faktiskt fler personer som kommit med konstruktiva (och realistiska) förslag på vad den svenska skolan bör göra för att utveckla sig.

Till exempel så skrev Johan Lundberg i Svenskan att en kunskapsfokuserad skola besparar oss från relativism, Elisabeth Höglund (yes, den Elisabeth Höglund) skrev här om dagen i Aftonbladet att vi måste tillbaka till en syn på kunskap som något viktigt, något som faktiskt gör att människor växer och hjälper dem på vägen genom livet.

Roligaste inlägget i PISA-debatten kom dock från Hans Bergström i dag. I en kolumn i DN slår han hål på skolverkets slutsatser som gav vid handen att det skulle vara ökad segregation som låg bakom de allt sämre resultaten i svenska skolor. En analys som verkar vara hemmasnickrad å det grövsta.

DN1, DN2, SvD1, SvD2, AB, KSF.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Inga kommentarer: