tisdag 7 december 2010

Obama och förlängda skattesänkningar

I en tid av finansiell instabilitet och ekonomisk oro ville demokraterna i USA låta de temporära skattesänkningar som George W. Bush införde löpa ut vid årsskiftet.

Med hög arbetslöshet och en ekonomi på tomgång såg de alltså en utgiftsökning för landets invånare som rätt väg att gå.

Nu verkar det dock som att demokraterna har kommit överens med republikanerna om att tillfälligt permanenta skattesänkningarna i fråga. Eller åtminstone förlänga dem.

Oavsett vad vissa personer anser så är Europa och resten av världen beroende av att USA fungerar rent ekonomisk. De är en motor som tar med sig resten av världen upp om det går bra. Och därmed gäller även det motsatta förhållandet.

Att förlänga skatternas lägre nivå kan förhoppningsvis skänka lite stabilitet i amerikanernas ekonomi, samt på sikt få den att vända upp igen.

Det behövs så klart mer än skattesänkningar (eller att inte höja skatterna rättare sagt) men det kan vara ett första steg på väg mot en återhämtning.

Jag hoppas det i alla fall.

DI, DN, SvD, SR, HF1, HF2, HE, RM.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

10 kommentarer:

Anonym sa...

Obama är olaglig enligt grundlagens artikel 2, avdelning 1. Därför är allt han gör och beslutar som president ogiltigt. Kände du till det, Martin, eller blev allt bara lite för jobbigt nu?

Unknown sa...

Jag tror att vi ska låta amerikanska domstolar avgöra om så är fallet.

Anonym sa...

Du litar alltså inte på din egen tankeförmåga; tragiskt, särskilt med tanke på att du är politiker. USA:s rättssäkerhet är låg och Högsta domstolen är genomkorrupt. En av dess domare, Clarence Thomas, har i förbifarten beklagat sig över deras undvikande av alla de rättsprocesser som ifrågasatt Obamas laglighet som president. Vet du vad som hänt med de åtal som väckts mot Obama?

Anonym sa...

Jag vet inte om Obama är legitim som president, dvs om han är född på amerikanskt territorium, men ett verkligt födelsebevis bör nog publiceras på Vita Husets hemsida, och/eller uppvisas för USAs Högsta domstol.
Det lär finnas ett dokument som anger att Barack Obama är född på Hawaii, men det lär inte vara ett verkligt födelsebevis.

Beträffande Bush skattesänkningar, var det ju ytterst gott att dessa förlängdes, då skatter aldrig bör höjas i en recession.

Att Obama har det svårt sedan en tid tillbaka, är knappast underligt. Många ser honom som den mest vänsterradikala president som USA haft, ungefär "far left" på den ideologiska skalan. Inte center, inte center-left, eller ens left, utan långt ut i vänsteraktivisternas träskmarker enligt mångas synsätt. Detta medan USA i stort verkar vara center-right, eller right i många frågor.

Diskrepansen mellan den ideologiska positionen hos (ledande) demokrater och landet i stort går naturligtvis inte ihop, och jag antar att det är därför republikaner normalt väljs till president.

Obama kanske kan vinna presidentvalet år 2012, men det lär bli tuffare än 2008. Detta då Obama visat sig vara mindre enande och erfaren, mer polariserande och oerfaren jämfört med vad många hoppats på.

Perceptionen av den sittande presidenten tycks i stort vara att han är född i Kenya, troende muslim, elitistisk och okänslig för vanligt folks vardagsproblem likt arbetslöshet m m, att han är socialist, mindre handlingskraftig.
Det senare märks i att Obama ang ett antal allvarliga, händelser - bl a det enorma oljeutsläppet i Mexikanska gulfen, och flera terrorattacker ej verkar ha haft en aning om vad han ska göra.

Han ses av många som säkerhetspolitiskt svag efter att ha förbjudit water boarding, publicerat dokument rörande försvarets arbetsmetoder, och det under hans tid skett fyra terrorattacker. De senare är:

1. June 1, 2009 - Little Rock, Arkansas - Muslim terrorist Abdulhakim Mujahid Muhammad, opened fire on a U.S. military recruiting office. Private William Long was killed and Private Quinton Ezeagwula was wounded.

2. Nov 5th, 2009 - Muslim terrorist Nidal Malik Hasan - Fort Hood, Texas - killed 13 people and wounded 30 others.

3. Dec 25th, 2009 - Muslim terrorist Nigerian Umar Farouk Abdulmutallab attempts to detonate an explosive on an aircraft enroute from Amsterdam to Detroit. During the incident, the suspect ignites himself on fire until he is extinguished and overpowered by two passengers.

4. May 1st, 2010 - New York City, New York, United States New York's Times Square was evacuated after the discovery of a car bomb. Suspect Shahzad Faisal is in custody.

Därutöver kommer det fram alltmer konservativa och libertarianska debattörer, och right-wing radio, Fox News etc får allt större publik.

Sammantaget verkar det bli kämpigt att bli återvald för Barack Obama.

Mvh

Anonym sa...

Thomas: "Jag vet inte om Obama är legitim som president, dvs om han är född på amerikanskt territorium, [...]"

Det är inte enbart födelseorten som avgör om Obama är laglig eller ej som USA:s president. För att vara en naturligt infödd medborgare och alltså inte bara medborgare -- infödd, medborgare från födelsen eller naturaliserad -- krävs att båda föräldrarna var amerikanska medborgare. Obamas far var brittisk medborgare den 4 augusti 1961. Obama är således inte en naturligt infödd medborgare oavsett var han är född och därför olaglig som USA:s president. Så vilken var Obamas medborgarstatus vid födelsen? Eftersom pappan var brittisk medborgare (Kenya var en brittisk koloni 1961) och lydde under brittisk lag ärvde Obama brittiskt medborgarskap av sin far. Men mamman då, var inte hon, Ann Dunham, amerikanska? Jo, hon var amerikansk medborgare, men på grund av hennes låga ålder av 18 år krävde då gällande amerikansk lag att hon födde sonen på amerikanskt territorium för att hon skulle kunna vidareföra sitt medborgarskap till Obama. Så om Obama är född på Hawaii är han en infödd medborgare (OBS! inte naturligt infödd, bara infödd) med både brittiskt och amerikanskt medborgarskap från födelsen, men om han är född i Kenya var han endast brittisk medborgare vid födelsen. Det så kallade födelsebevis Obama har hänvisat till är en digital bild av ett sammanfattningsdokument, Certification of Live Birth, som bär tydliga spår av att vara sammansatt av åtminstone två andra bilder av samma slags dokument. Det är alltså dels bara en bild av ett dokument och dessutom en förfalskad bild. Den som vill kan ju försöka legitimera sig vid ett bankärende genom att hänvisa till en bild på nätet. Vad skulle bankpersonalen säga då? "Din sketna bedragare. Ut härifrån!" kanske?

Anonym sa...

Magnus m fl;

"... För att vara en naturligt infödd medborgare och alltså inte bara medborgare -- infödd, medborgare från födelsen eller naturaliserad -- krävs att båda föräldrarna var amerikanska medborgare. Obamas far var brittisk medborgare den 4 augusti 1961. Obama är således inte en naturligt infödd medborgare oavsett var han är född och därför olaglig som USA:s president...

... Det så kallade födelsebevis Obama har hänvisat till är en digital bild av ett sammanfattningsdokument, Certification of Live Birth, som bär tydliga spår av att vara sammansatt av åtminstone två andra bilder av samma slags dokument. Det är alltså dels bara en bild av ett dokument och dessutom en förfalskad bild..."

Hm. Det tycks s a s bli värre och värre. Inte nog med att Obama a) mest verkar vara en socialist, trots att han kandiderade som en liberal, eller att han b) gör sitt bästa för att köra USAs ekonomi i botten för generationer framåt via en smått vansinnig ökning av statsskulden.
Nu visar det sig dessutom att den dåvarande mycket oerfarne US-senatorn Barack Obama c) aldrig skulle ha tillåtits att kandidera till presidentposten överhuvudtaget.

Det här syns ju vara värre än Watergate!
Inte bra.
Inte alls bra.

En stilla fråga jag tillåter mig att ställa i sammanhanget, är följande: om nu allt av republikaner och konservativ skulle demoniseras i predidentvalet så som vänsterliberala gammelmedier ju gjorde med John McCain och Sarah Palin, kunde de då inte ha stött en liberal som verkligen var verkligt erfaren och ordentligt genomlyst sedan tidigare?
Här syftar jag naturligtvis på Hillary Rodham Clinton.

När det gäller 2012 års presidentval, är min fromma förhoppning att en genuint konservativ som t ex Newt Gingrich vinner.
Skulle en liberal - trots de generellt pro-konservativa stämningar som f n tycks råda i USA - segra, hoppas jag att det blir Hillary. Detta då en fortsättning med nuvarande innehavare av presidentämbetet känns tämligen tveksam, för att inte säga ytterst tveksam.

Jag böjer mig dock för att andra kan tycka helt annorlunda.

Mvh

Anonym sa...

Tack för respons, Thomas. Det är ytterst ovanligt att någon har sådan direktkontakt med sin moraliska sida att de skriver ett svar som ditt här ovan. Det kan jag säga efter att i över två år ha försökt upplysa allmänheten om att USA är en politiskt och juridiskt korrupt nation. Obama är förhoppningsvis den enorma skandal som kommer att avslöja allt taskspel som pågår där. Sanningen brukar segra till slut; med internet har dess chanser avsevärt förbättrats.

Angående fru Clinton tror jag hennes chanser att få någon nåd och fortsatt förtroende är lika med noll; hon är en del av Obama-skandalen och har medvetet medverkat till brott mot grundlagen, den som alla högre tjänstemän och många andra svär sin trohet. Alla inom toppskiktet är medvetna om att Obama är olaglig, naturligtvis även Obama själv.

Stig sa...

MartinE: Jag har bara två korta frågor till dig i din egenskap av bloggande politiker: Vet du vilken inkomstgrupp som gynnas av skattesänkningen? Har du inte ens försökt läsa in dig på om Obamas numera enormt ifrågasatta identitet?

Thomas: TACK för dina svar till Magnus! Jag tror jag talar för både mig och Magnus när jag säger att det känns så bra att äntligen se åtminstone en till i bloggvärlden som vågat se vad inga andra svenskar lyckats med, nämligen insikten om att Obamas identitet faktiskt ännu inte är löst. Och att USAs HD, inkl Obamas partivänner tyvärr är lika goda kålsupare, alltså lögnare.

För den som orkar läsa sig igenom den digra flora av bevis så finner man tidigt att Obamas hela politiska karriär, ja hela hans liv i USA, till 100% är fylld med lögner och åter lögner som alla försöker ge honom en legitimitet som inte existerar!

T o m de familjefoton mm som är utlagda på webben för att visa Obama som student, familjefoton från barndomen mm är också de falsarier som dokumenterat skickliga experter avslöjat gång på gång.

Det jag hela tiden frågat mig är VARFÖR skapades denna person? Vilket är slutmålet? Jag kan bara komma fram till att det bara finns två skäl. Det ena är att det finns makter som vill se ett USA i kaos. Det andra är att Obama ser ut att tycka om sin ondskans roll och sina strävanden efter att införa Islam som enda religion i denna en gång så stora och starka nation.

Unknown sa...

Stig: hur ska du ha det? Är det dåligt att Obama inte lyckades höja skatterna?

Och nej, jag sitter faktiskt inte och läser om allt som står på internet. Eftersom Obama trots allt är president nu så är det mer intressant att fokusera på vad han faktiskt gör.

Konspirationsteorier finns det gått om andra som ägnar sig åt.

Anonym sa...

Martin: "Eftersom Obama trots allt är president nu så är det mer intressant att fokusera på vad han faktiskt gör."

OK, Martin; då har du avslöjat ditt rättsmedvetande så att alla här vet var du finns på den skalan. Du tycker alltså inte det gör någonting att en bedragare olagligen har lurat till sig presidentposten. Ditt prat om konspirationsteorier är som grädde på moset.