måndag 6 december 2010

Mer skattekronor leder inte nödvändigtvis till mer välfärd

Under helgen så rapporterades det att svenskarna är villiga att betala mer i skatt om det går direkt till vård, skola och omsorg. Ett resultat som sett ungefär likadant ut så länge som man gjort den undersökning som artiklarna refererar till.

Problemet med frågorna som ställs är emellertid att de inte tar hänsyn till att skattepengar inte öronmärks till vissa områden. Det generella problemet med att ha en offentlig sektor som är så pass omfattande som den i Sverige blir då att de extra skattekronor som tas in riskerar att hamna någon helt annanstans än där medborgarna egentligen vill.

Frågorna i undersökningen borde därför handla om vad man anser att skattepengar ska gå till över huvud taget. Jag tror att de flesta är ganska samstämmiga över att vård, skola och omsorg i största utsträckning ska betalas gemensamt. Likaså säkerhet som till exempel polis och militär.

Men hur är det med allt annat som det offentliga lägger pengar på (ishallar, kulturprojekt etc)? Är vi verkligen lika överens där?

Jag tror att vi behöver en debatt om vad som ska vara det offentliga åtagandet i Sverige. För om vi lägger mindre pengar på sådant som vi i stor utsträckning anser att folk kan betala för egen del, så kan vi också lägga mer pengar på det som vi ska betala gemensmt.

Och då behöver man inte höja skatten.

SvD, DK, OB, SVT, ML, Dagen, ÖC, Exp, VP, GP, FK, DS.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Inga kommentarer: