lördag 4 december 2010

Tänk om det gick så lätt

Utifall ni inte redan har förstått det så...

...normerar monarkin [in oss] i konservatism, kristendom, könsroller, heterosexualitet, äktenskap och barnafödande
-Lena Andersson, DN 2010-12-04

Om det ändå vore så enkelt... att det räckte med lite monarki alltså.

Lena Andersson kan uppenbarligen inte ha tittat ut ur bubblan allt för mycket på sistone. Hon kan inte heller ha någon större kunskap om hur det ser ut i andra länder, länder som inte är monarkier.

Monarki leder lika lite till det som det hon är rädd för, som republiker gör det. Det är knappast statsskicket som avgör människors inställning, åsikter eller ställningstaganden i ett land.

Lena Andersson är en typisk proffstyckare (jag är visserligen också en proffstyckare men jag ligger lite vid sidan av den åsiktsmässiga mittfåran, om man säger så). Hon drar sig inte för att raljera med människors åsikter, och hon använder gärna kraftord för att få folk att förstå att de inte kan tycka som de gör.

Att människor i gemen gillar "konservatism, kristendom, könsroller, heterosexualitet, äktenskap och barnafödande", eller åtminstone de fyra sistnämnda, beror emellertid inte på kungahuset, vilket jag redan skrivit.

Det beror, tror jag, på något så enkelt som att merparten av alla människor faktiskt finner dessa saker vara eftersträvansvärda. Vilket också resulterar i att de flesta trots allt gifter sig och skaffar barn med någon av motsatt kön.

Jag gillar också ovanstående saker. Jag tänker dock inte, likt en propagerande myndighet, kräva att alla andra också ska gilla det.

Jag tänker i stället skriva om det här på bloggen, i förhoppning om att någon läser och håller med. Och jag kommer prata om det med den som är intresserad av att lyssna.

Det är så opinionsbildning ska gå till... från individ till individ. Och den ska handla om att övertyga med argument, inte svartlistning och dumförklaring. Och det gäller för både proffstyckare och myndigheter.

Johan Ingerö, HB.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

5 kommentarer:

Anonym sa...

Martin m fl;

"Utifall ni inte redan har förstått det så...

...normerar monarkin [in oss] i konservatism, kristendom, könsroller, heterosexualitet, äktenskap och barnafödande
-Lena Andersson, DN 2010-12-04

Om det ändå vore så enkelt... att det räckte med lite monarki alltså..."

:-D :-D :-D :-D :-D

Jag måste erkänna samhällets allt högre grad av liberalisering, gör att jag börjar känna mig en smula obekväm. Det handlar helt enkelt om att jag, oavsett typ av statsskick, känner mig mest hemma i ett samhälle känneteckat av att folk - inom rimliga gränser - kan leva som de vill, även om detta innebär något så ohyggligt som ett bejakande av traditionella könsroller.

Därutöver ser jag inga problem om vi i Sverige rent generellt får alltmer av konservatism, kristendom, heterosexualitet, traditionella äktenskap och barnafödande.

Överlag undrar jag stillsamt om en förvirrad yngling som jag själv en gång för alla bör söka hjälp via samtalsterapi etc. Allt i syfte att bättre förstå samtida företeelser som liberalisering, normupplösning, och allehanda liknande, moderna, sällsamheter.

Vissa av oss tenderar att uppleva att samtiden inte alltid är helt lätt att ta till sig, och att tendensen förstärks ju äldre vi blir. Visste jag inte bättre, skulle jag rent av tro att vi ständigt blir alltmer konservativa.

:)

Mvh

Purpendicular sa...

Vilket dravel i den artikeln. Jag antar att Lena Andersson har ganska bittra erfarenheter av familjer, män och relationer.

Jag gissar också att mycket av det är självförvållat. Att inleda ett seriöst förhållande med en kvinna som tror att äktenskap är som Lars Norénpjäser och som inte förespråkar livlång trohet som ett idéal låter för mig som att med öppna ögon skapa sig ett litet helvete på jorden. Den ende som skulle klara av det skulle jag tro är en karl utan skrupler som har ett förhållande med henne på sidan om.

Angående monarkin och familjen så hoppas jag få se hennes kommentarer om en fembarnsmorsa, som är gift med sin ungdomskärlek, Sarah Palin, blir president i USA.

Unknown sa...

Vad menar du med att heterosexualitet är eftersträvansvärt?

Kan man påverka sin sexualitet genom strävan?

Anonym sa...

Är det någon här som vet om Lena Andersson är homosexuell? Jag frågade i en kommentar på DN.se men den raderades omgående.

Unknown sa...

Daniel: För ett samhälles stabilitet och fortlevnad så är det eftersträvansvärt att människor lever i parrelationer som genererar barn. Mest så jag menar.

Magnus: Det känns tämligen ointressant måste jag säga.