tisdag 29 januari 2013

Olika perspektiv

Nej Lars Calmfors, att realvärdesäkra de offentliga utgifterna så att de alltid ökar i takt med antalet barn och äldre, eller att se till att de offentliga transfereringarna följer priserna är inte nödvändigtvis några "rimliga" ambitioner. För den som önskar en mindre och mer effektiv välfärd med ökade inslag av egenfinansiering kan dina önskemål snarare ses som orimliga. Som bekant är inte omfattningen av den svenska välfärdsstaten statisk eller självklar över tid.

Inga kommentarer: