torsdag 26 februari 2009

människovärde

Jag skulle vilja rikta en stor elogé till tidningen City som under de senaste dagarna haft en artikelserie om problematiken med fosterdiagnostik och samhällets iver att utpeka vissa sjukdomstillstånd som icke önskvärda. Det går även att diskutera huruvida till exempel Downs syndrom överhuvutaget är en sjukdom.

Vem ska få födas? frågar sig Katarina Lagerwall, och frågan är verkligen berättigad. Vad är det egentligen för samhälle vi vill ha? Vi är ofta snabba att lovorda mångfald och pluralism, men det gäller tydligen bara för "friska" personer.

Inga kommentarer: