fredag 17 april 2009

barns rätt till sin familj

Magdalena Streijffert (s) står just nu i den migrationspolitiska debatten i kammaren och talar sig varm för barns rätt till sin familj (med anledning av förslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring). Hur kan det komma att det plötsligt är ett legitimt argument för (s) när de inte kan tänka sig att applicera samma tanke på andra områden?

Inga kommentarer: