torsdag 20 augusti 2009

Sjukskrivningar

Trots ökande arbetslöshet och allmänn ekonomisk oro så fortsätter ohälsotalet att minska. Under den senaste 12-månadersperioden har antalet pågående sjukskrivningar minskat med nästan 22 procent, en helt otrolig siffra egentligen. Ohälsotalet är nu nere på 34,1 procent vilket är en minskning med 7,6 procent sedan förra året.

Om det är något som jag är stolt över under den här mandatperioden så är det regeringens förändringar inom sjukförsäkringssystemet. Kanske kommer vi lyckas med intentionen att återställa sjukförsäkringen till en försäkring vid sjukdom. Vad härligt det vore...

Inga kommentarer: