fredag 6 september 2013

En motvillig väljare

Den svenska kyrkan bör, precis som andra trossamfund, vara en trosgemenskap i första hand. En trosgemenskap kan sedan organiseras på olika sätt, mer eller mindre demokratiska ur medlemmarnas synvinkel.

Den svenska kyrkans organisering är utformad för att den politiska världen ska få maximalt inflytande över den andliga. Socialdemokraterna ansåg att Svenska kyrkan var ett hot mot modernismens framtåg. De valde därför att utvidga den politiska sfären till kyrkan, som ett sätt att kunna kontrollera och styra den senare.

Det här gör att jag högst motvilligt röstar i kyrkovalet. Jag känner mig ändå nödgad, om inte annat för att hålla Sverigedemokrater, vänsterpartister och socialdemokrater borta från inflytande. På sikt bör dock den politiska inblandning i Svenska kyrkan fasas ut. Läs gärna den här artikeln i Axess om varför.

Inga kommentarer: