tisdag 13 maj 2014

Jan Guillou och skatterna


Gårdagens Aktuellt var en märklig historia. Under braskande rubriker meddelades att det Svenska skattesystemet inte längre omfördelar inkomster i samma utsträckning som tidigare. Detta framställdes som att ojämlikheten samtidigt hade ökat. Undersökningen som man refererade till visar dock att det som har hänt är att skatteskalans progressivitet numera slår något mindre hårt mot de som tjänar över medelsnittet om man jämför med 1998. 

Att marginalskatterna och dess tröskeleffekter har minskat är dock något positivt. Att, som inslaget konstaterar, låg- och medelinkomsttagare fortfarande efter flera jobbskatteavdrag betalar en förhållandevis stor del av sin inkomst i skatt borde så klart förändras. Men, skattesystemet är i mångt och mycket mer rimligt i dag än vad det var 1998. 

I Aktuellt i går fick Jan Björklund debattera frågan med vänsterns Jonas Sjöstedt. Jonas försökte då med emfas måla upp bilden av ett orättvist system som slår hårt mot låginkomsttagare. Jonas vann därmed gårdagens tävling i skenhelighet. Jonas och hans parti är nämligen inte intresserade av göra systemet mindre orättvist genom att sänka skatten för samma låginkomsttagare. Det Jonas vill göra är i stället att höja skatten för alla, men mer för dem som han betraktar som rika. I hans värld innebär det nämligen att det så kallade gapet mellan fattiga och rika minskar. 

Att det de facto innebär att kapital och människor drivs ur landet samtidigt som låg- och medelinkomsttagare får ännu mindre pengar att röra sig med verkar inte bekymra honom. 

Det är något som är märkligt med skattedebatten i Sverige. Ja, jag skulle gärna se att vi hade ett högre grundavdrag i Sverige, men. Även vid samma skattesats så betalar den som tjänar mer också mer i skatt redan som det är. Ska det vara så himla svårt att förstå?

Gårdagens märkligaste var dock inslaget med Jan Guillou. Varför hans åsikter är relevanta i inslaget förstår jag inte, men här kommer ett tips i alla fall. Man måste inte göra avdrag i sitt företag om man inte vill. Det är inget tvång. Tycker man att det är ett dåligt system så kan man låta bli och i stället argumentera för varför det bör förändras.

Inga kommentarer: