söndag 18 maj 2014

Ordning och reda

Nedanstående beskrivning av hur de arbetar på Engelska Skolan i Uppsala är nästan den enda man behöver för att förstå varför elever som hade det svårt för sig ändå klarade sig bättre i skolan förr jämfört med motsvarande barn i dag.

"– Vi jobbar väldigt mycket med struktur. Och vi tror inte att någon mår dåligt av det. De elever som har lätt för sig, de mår inte sämre och presterar inte sämre av att ha en tydlig struktur. Men de som har det svårare, de mår bättre och presterar bättre. Är man som elev lite orolig och har svårt att koncentrera sig, då lugnas det."

Jag tror faktiskt inte att det är fler barn som har koncentrationssvårigheter i dag jämfört med för 50 år sedan. Den stora skillnaden som jag ser det ligger i stället i skolan och undervisningens utformning. En stökig miljö förstärker negativa beteenden hos barn medan en lugn och strukturerad miljö hämmar dem.

Att dagens skola ser allt för mycket av det förra gör därför att de barn som är i bäst behov av ordning och reda hamnar efter redan från början.

Vissa politiker och utbildningsdebattörer får det gärna att låta som att disciplin och struktur hämmar barns utveckling, att det på något sätt skulle vara elakt att undervisa barn i dylika strukturer. Men det är de personerna som sviker de barn som har det svårast för sig. Inte vi som hävdar att ordning och reda gagnar alla barn.

1 kommentar:

Anonym sa...

Martin; "... Vissa politiker och utbildningsdebattörer får det gärna att låta som att disciplin och struktur hämmar barns utveckling, att det på något sätt skulle vara elakt att undervisa barn i dylika strukturer. Men det är de personerna som sviker de barn som har det svårast för sig. Inte vi som hävdar att ordning och reda gagnar alla barn."
Just det. Alla påståenden om att det resultatmässigt är egalt huruvida det finns ordning, reda och struktur i en pedagogisk praktik torde vara felaktiga påståenden.
Ytterst felaktiga, till och med.