fredag 27 november 2009

Kvinnligt företagande

Här kommer lite lästips på temat jämställdhet. Vi tror ju gärna att vi är så framstående på det området i det här landet. Att det är långt ifrån sant visar Nima Sanandaji i sin senaste bok Jämställdhet inom räckhåll. Vi har en internationellt sett låg företagsamhet bland kvinnor i Sverige och svenska kvinnor tjänar mindre än män, till stor del för att de arbetar i en monopoliserad offentlig välfärd. Detta spår har även Anita lignell Du Rietz forskat om.

Alla som kämpar för jämsdtälldhet och lika lön borde rimligtvis ha den offentliga sektorn som största fiende. Att vänstern inte ser att de stängt in kvinnor i låglöneyrken är en skämt. Menar vi allvar med att det behövs nya företagare i Sverige borde vård- och omsorgsmarknaden vara en självklar arena att börja på. Då skulle kvinnligt företagande få blomsta på samma sätt som för män. Staten skapar inga jobb, företag gör det.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det torde vara alldeles riktigt, att som Martin betona, att om vi önskar fler nya företagare i Sverige borde vård- och omsorgsmarknaden vara en självklar arena att förändra. Detta skulle sannolikt ge stora möjligheter för en uppblomstring av kvinnligt företagande. Staten skapar som bekant inga jobb, utan företag, som Martin riktigt framhåller.

För att få fler företagare inom vård- och omsorgssektorn, måste dock de offentliga monopolen bort, och att vare sig regeringen Bildt i början på 90-talet, eller nuvarande gäng har tagit bort dessa monopol lär vara en stor besvikelse för många borgerliga väljare.

Om Reinfeldt & Co vinner nästa års val har jag tre försiktiga förslag:

- Skapa ett mer rättvist inkomstskattesystem, där alla betalar samma procentsats. Går det inte med annat; inför platt skatt.
Därutöver kan vi börja diskutera rejäla sänkningar för de verkliga låginkomsttagarna, kanske t.o.m. skattefrihet. Genom att sänka skatten mest för de som har de sämst ställt, skapas en hög, jämn, efterfrågan som hela samhället konstant har nytta av.

- Sätt igång massor med infrastruktursatsningar som i alla fall måste göras någon gång. Att inte detta är gjort under dessa år med extrem finanskris, är en skandal! Byggandet av vägar, järnvägar, offentliga byggnader, och renoveringar av de samma, kunde mycket väl ha gjorts av en borgerlig regering utan att gränsen till socialism hade korsas. Snarare hade de visat svenska folket att vi mycket väl kan ha en liberal-konservativ regering utan att politiken behöver bli brutalt nyliberal. Nu har Reinfeldt, Borg m fl kraftfullt missat att visa det. Illa.

- Slopa snarast de s k landstingsavtalen som mer eller mindre innebär en monopol, eller åtminstone en tämligen extrem oligopol-situation inom vård- och omsorgssektorn.

Om ingen av dessa åtgärder utförs senast nästa mandatperiod, kanske speciellt detta med slopandet av de sjukliga spärrarna för egenföretagarna inom sjukvårdssektorn, lär det kunna bli en ordentlig svekdebatt efter en ev borgerlig valseger nästa år.

Detta tror åtminstone jag, men måste naturligtvis reservera mig för möjligheten att jag har fel.

Mvh,
En stillsam tvilling