fredag 22 januari 2010

Moms, rimligt eller bara konstigt?

I dag i svenskan skriver elva "kända" svenskar att momsen på frukt och grönt borde tas bort, allt för att öka konsumtionen (och ätandet) av dessa varor. Jag tänkte inte skriva så mycket om det egentligen men jag tror faktiskt inte att priset är den största enskilda faktorn till ens val av matvaror i butiken. Slopad moms på grönsaker skulle troligt få som effekt att de som redan i dag äter mycket grönt, skulle köpa ännu mer.

Men det var som sagt inte det jag skulle skriva om. Med risk för att jag ger mig ut på en slak lina här (då jag inte är ekonom utan statsvetare och historiker) så skulle jag, till skillnad från ovan nämnda kändisar, vilja ifrågasätta hela systemet med moms. Varför ska man som konsument betala ytterligare en skatt, med redan beskattade pengar, bara för att man köper en tjänst eller vara? Eller rättare sagt; varför ska jag som försäljare/egen företagare behöva betala en extra skatt bara för att jag antas ha förädlat ett värde? Formellt så är det nämligen näringsidgaren som betalar momsen men den läggs ju alltid på priset på den köpta varan.

Vi har redan ett skattesystem där man betalar inkomsskatt, arbetsgivaravgifter, vinstskatt och avkastningsskatt (plus en mängd andra skatter), behöver vi verkligen också en skatt på skatten... bara för att vi konsumerar, med redan beskattade pengar. Jag är inte så säker på att jag tycker att det känns rimligt men någon får gärna försöka motbevisa mig.

Jag vet dock att momsen drar in ganska mycket pengar till staten så den kommer nog inte försvinna i första taget.

1 kommentar:

Anonym sa...

"... Varför ska man som konsument betala ytterligare en skatt, med redan beskattade pengar, bara för att man köper en tjänst eller vara? Eller rättare sagt; varför ska jag som försäljare/egen företagare behöva betala en extra skatt bara för att jag antas ha förädlat ett värde? Formellt så är det nämligen näringsidkaren som betalar momsen men den läggs ju alltid på priset på den köpta varan..."

Tja. Vi ska helt enkelt betala alla de skatter vi har, inte sällan liggandes på en närmast konfiskatorisk nivå, för att Sverige - trots perioder med borgerliga regeringar - i mångt och mycket är ett socialistiskt land.
Förmodligen det mest socialistiska landet i den öppna, demokratiska, delen av världen.

Om statsmakterna på allvar satte igång att ta bort alla svårförsvarbara skatter som momsen, och därtill sänkte nivån på resterande skatter till ex genomsnittlig EU-nivå, skulle vi få ett helt annat samhälle. Ett samhälle där politikerna visserligen skapat förutsättningar för mycket mer individuella, entreprenörsmässiga, och näringslivsaktiga verksamheter, men i övrigt lämnade medborgarna ifred. Det vore ett samhälle med mycket mindre av skatter, lägre skatter, färre offentliga monopol, mindre offentlig sektor, mer av privata företag, och en luft som måhända kändes godare att andas... :)

Denna senare samhällsform skulle kanske kunna beskrivas som ett liberalt, liberal-konservativt, eller konservativt samhälle. Det skulle dock inte kunna betraktas som ett socialistiskt dito.
Ett sådant mer marknadsliberalt samhälle avskyr vänstern blotta tanken på, och borgerligheten har hittills inte haft kraft att nedmontera det socialistiska bygget, och därefter uppmontera en modern kapitalistisk konstruktion.

Jag tror att din utmärkta fråga om momsen måste besvaras med dessa övergripande ideologiska resonemang. Momsen finns till därför att den ger skatteintäkter, och därför att det var möjligt att införa denna skatt. Denna skatt kunde införas därför att landet i princip är socialistiskt, både när det gäller politisk makt och beträffande svenskens preferenser och världsåskådning i stort.
Fortfarande upplever jag nog att det är så.

Jag undrar om jag under min livstid kommer att få uppleva någonting annat än denna eviga socialism. Lite grann har jag börjat misströsta, eftersom inte ens borgerliga regeringar innebär något garanti för ett verkligt tankemässigt eller praktiskt skifte.

Sverige är socialistiskt, och i socialistiska länder frodas allsköns skatter.

Exempelvis mervärdesskatten.

Mvh,
En uppgiven tvilling