måndag 1 februari 2010

Världens högsta skattetryck

I dag tänkte jag fortsätta på mina skriverier kring skatterna i Sverige. Förra inlägget handlade ju om momsen och nu tänkte jag skriva ner några funderingar kring skattetrycket i allmänhet.

Sverige har i dagsläget världens högsta skattetryckt. Vi låg tvåa från toppen ett tag men sedan nyår så leder vi igen eftersom Danmark genomfört ett antal förändringar i sin skattelagstiftning. Det har dock inte alltid varit så utan skattetryckets nivå drevs upp under en förhållandevis kort period i Sveriges historia, nämligen mellan 1950 och 1980. Under dessa år gick vi från ett 20 procentigt skattetryck till ett 50 procentigt... på 30 år! Hur var detta möjligt?

I de flesta länder där skattehöjningar kommer på tal så reagerar de flesta med skepsis, även länder där skattetrycket är lågt. Det finns således ett inbyggt motstånd mot skattehöjningar i större skala. Hur lyckades då Socialdemokraterna med att höja skatten så mycket på bara 30 år?

Jag har en teori, som jag säkert inte är först om. Jag tror nämligen att förändringen från självförsörjning till yrkesförsörjning är den stora bidragande orsaken, samt det faktum att en stor grupp som tidigare inte hade lönearbetat över huvudtaget tog sig ut på arbetsmarknaden (läs kvinnor).

Sveriges befolkning var helt enkelt inte vana vid att få inkomst av tjänst, därför hade man inte heller något förhållningssätt till den skatt som man var ålagd att betala. Därtill var åren mellan 1950-1980 förhållandevis goda år för Sverige varpå många säkert såg sina löner stiga utan att reflektera över att en allt större andel försvann i skatt.

Min mor är född 1952 och uppvuxen på en bondgård i Östergötland. Morfar (och senare min morbror) drev lantbruket och mormor var hemmafru. De levde av vad jorden och skogen gav, hade låga eller inga inkomster från tjänst... och så här såg det faktiskt ut för många i Sverige, kanske längre in i modern tid än vad många tror.

Skattehöjningarna genomfördes helt enkelt i en tid då svensk ekonomi skiftade, och många som tidigare inte hade haft inkomst över huvudtaget blev lönearbetare. Socialdemokraterna utnyttjade således tidens förändring till förmån för sin egen politik.

Ni som har en annan förklaring får gärna delge min den.

Under tiden så kanske det är på sin plats att påminna landet om att skatter i 50 procentsnivån inte är någon självskriven naturlag...

1 kommentar:

Anonym sa...

Martin E m fl,

"Sveriges befolkning var helt enkelt inte vana vid att få inkomst av tjänst, därför hade man inte heller något förhållningssätt till den skatt som man var ålagd att betala. Därtill var åren mellan 1950-1980 förhållandevis goda år för Sverige varpå många säkert såg sina löner stiga utan att reflektera över att en allt större andel försvann i skatt... Skattehöjningarna genomfördes helt enkelt i en tid då svensk ekonomi skiftade, och många som tidigare inte hade haft inkomst över huvudtaget blev lönearbetare. Socialdemokraterna utnyttjade således tidens förändring till förmån för sin egen politik."

Detta låter som en mycket rimlig förklaring till att a) sossarna lyckades att förvandla ett 20-procentigt skattetryck till ett 50-procentigt dito på blott 30 år, och b) därutöver verkar ha lyckats med magin att få svenskarna att förhålla sig närmast passionerat förtjusta gentemot (höga) skatter.

Detta fenomen är sannerligen märkligt, och bör uppmärksammas likt vad den gode Martin här förtjänstfullt gjorde.

Därutöver kan jag lägga in egen stilla fundering om hur i hela fridens namn socialdemokratin lyckades med magin att få svenskarna att älska (vår jättelika) offentliga sektor..?

Det finns en del att grunna på beträffande det sällsamma landet Sverige..! ;)

Mvh,
En stillsam Tvilling