fredag 23 april 2010

Det är Kielos som vill styra ditt liv, inte ekonomerna

I dagens Aftonbladet skriver Katrine Kielos om att ekonomisk vetenskap inte säger något om mänskligt beteende. Hon klagar även på vissa ekonomer vill att deras teorier "ska in i sängkammaren också".

För den ekonomiska analysen av Katrines ledare hänvisar jag till Simons blogg. Det jag vill säga är bara, helt kortfattat... att i princip allt som Katrine själv står för och argumenterar för innebär intrång i människors "sängkammare", deras familjer och deras liv i övrigt.

Så vem är värst? Den som tror att människor är kapabla att fatta rationella val, eller den som tror att människor måste styras för att göra "rätt" val?

Inga kommentarer: