tisdag 31 juli 2012

Mera kärnkraft

I dag meddelade energiföretaget Vattenfall att man lämnat in en ansökan om att få ersätta en eller två av sina befintliga kärnkraftsreaktorerna med nya. Så nu är Greenpeace sura och politikerna i Östhammar glada.

Gladast kommer dock Sveriges energikonsumenter bli, förutsatt att nya reaktorer byggs vill säga. Vägen dit är fortfarande lång.

För att vara ett land där det tidigare var förbjudet att forska på kärnkraft är dock ansökan ett stort fall framåt. Fram till 2006 fick ingen i Sverige "utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor".

Något som Vattenfall uppenbarligen har gjort nu. I alla fall de två förstnämnda sakerna.

Greenpeace må anse att att Vattenfall åsidosätter sina ägardirektiv, men jag ser hellre att de bygger kärnkraftverk än kolkraftverk.

(och ja, rubriken är vink åt Eddie Meduza)

1 kommentar:

bengan sa...

Dessvärre är kärnkraften inte den billigaste produktionsmetoden så glädjen för energikonsumenterna blir snarare att prisökningarna stagnerar. Bygg ut vattenkraften i stället, det är i särklass billigast för konsumenterna och viktigt för landets industriella konkurrensförmåga.