måndag 6 juli 2009

Göran Hägglund


Det är svårt att inte tycka om Göran när han säger sådana här saker:

Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit.

http://www.youtube.com/watch?v=RNqZqeFQ08U

Inga kommentarer: