tisdag 4 maj 2010

Förmögenhetsskapande motåtgärder

För att kunna skapa en förmögenhet genom arbete så måste man ha en inkomst, därtill en tämligen hög sådan. Problemet i Sverige är att allt för få lyckas bygga upp en personlig förmögenhet genom lönearbete. Allt för få tjänar helt enkelt tillräckligt mycket, plus att det svenska skattesystemet missgynnar högre inkomster.

Ta Mona Sahlin som exempel. Hon har under relativt lång tid tjänat förhållandevis bra med pengar. Man hör dock aldrig talas om att hon skulle ha en egen privat förmögenhet. Tvärtom visade tobleroneaffären att hon inte klarade av att betala för sig, trots statsrådslön.

Mot den bakgrundsbilden har den rödgröna oppositionen lagt en skuggbudget, som om det blev verkligenhet, skulle missgynna privat förmögenhetsbildning, hårt arbete, entreprenörskap och riskvillighet. Hela skuggbudgeten genomsyras av jantelagen så till den milda grad att det nästan är skrämmande.

Hur ska vi kunna skapa välstånd om det lönar sig bättre att gå på bidrag än att arbeta? Hur ska vi kunna skapa välstånd om vi inte tillåter att människor som jobbar hårt och tar risker också lyckas ekonomiskt? Hur ska vi kunna skapa välstånd om merparten av våra intjänade kronor och ören går till skatt?

5 kommentarer:

Anonym sa...

"... Hur ska vi kunna skapa välstånd om det lönar sig bättre att gå på bidrag än att arbeta? Hur ska vi kunna skapa välstånd om vi inte tillåter att människor som jobbar hårt och tar risker också lyckas ekonomiskt? Hur ska vi kunna skapa välstånd om merparten av våra intjänade kronor och ören går till skatt?"

Det kan vi inte. Min djupa övertygelse, är att Sverige snarast måste tänka om i ett antal avseenden för att klara sig som land.

Vi måste på allvar börja tänka bort det socialistiska paradigmet, och börja öppna oss för tanken på att bli ett marknadsliberalt paradigm.

Ett paradigm som socialt, kulturellt och juridiskt styrs av konservativa värderingar.

Ett i grunden konservativt samhällssystem, vilandes på en kapitalistisk ekonomi.

Mvh

Anonym sa...

Funderar du inte lite över vad Jesus menade när han tipsade köpmannens son om att göra sig av med sina pengar? Eller att rika kommer till himmelen lika lätt som de tar sig igenom ett nålsöga?

Unknown sa...

I de flesta fall i Bibeln där Jesus talar om pengar så handlar det om människor som blivit förblindande av pengar och materiella ting. Det handlar således inte om att idealet är att människor är fattiga. Och nålsögat som Jesus talar om ska (inte enligt mig, utan enligt experter) tydligen tolkas som den port i muren in till Jerusalem som kallades för Nålsögat. Även i det fallet handlade det alltså om att man inte ska förblindas av sina ägodelar, snarare än att man bör vara fattig.

Anonym sa...

Tack för dina klargöranden Martin!

Därutöver går det väl att tillägga, att vem som kommer till himlen eller ej, torde avgöras av krafter så mäktiga, och så höjda över våra jordiska liv, att det knappast förefaller särskilt meningsfullt att vi högst begränsade människor ska spekulera över detta.

En kommentar kring detta med att tillåta eller inte tillåta framväxten av ett samhälle som mer reellt möjliggör bildandet av privata förmögenheter, finns väl åtminstone ett moraliskt skäl till att inrätta ett sådant, privat egendomsbejakande, samhälle; de som blir ordentligt rika får åtminstone möjligheten att - om de så önskar - skänka pengar till välgörenhet i en omfattning som aldrig kan ske i ett samhälle av mer marxistisk art. Där finns helt enkelt inga rika! ;)

I USA däremot – ett land som uppenbarligen allsköns vänstermänniskor i Sverige och Europa lärt sig att intensivt hata - finns ju stora kapitalister som Bill Gates och Warren Buffet m fl. Dessa är visserligen omåttligt rika, men också omåttligt stora donatorer till aidsforskning osv.

Någon slags poäng, är att i ett samhälle med högre skatter, och utan den stora ekonomiska dynamik som USA alltid tycks uppvisa, hade aldrig sådana som Gates, Buffet m fl kunna skapa sina betydande förmögenheter i det första läget, och därför inte kunnat ge substantiella donationer i det andra läget.

Detta förhållande är möjligen värt att tänka på för alla närmast ursinnigt vänsterorienterade européer, vilka enbart tycks se skattehöjningar och en allt större offentlig sektor som svaret på alla problem.

Personligen börjar jag luta mer och mer åt att Europa bör gå över till en marknadsliberalt orienterad, grön, och verkligt medkännande konservatism.
Det är dock jag det..! :)

Mvh

Anonym sa...

Martin: Det finns ju ett flertal tolkningar av nålsögats betydelse. Du väljer den som passar din ideologi och antyder samtidigt att experterna är eniga i frågan.

Och vad jag vet står det inget som antyder att köpmannens son skulle varit förblindad av sin rikedom. Om så vore hade det ju räckt att ge bort det mesta och inte alltihop.