måndag 10 maj 2010

Relativt kloka idéer på socialförsäkringsområdet

Gunnar Wetterberg har ofta kloka tankar på socialförsäkringsområdet. I dag har han presenterat några av dem på Expressens ledarsida. De är väl visserligen inte nya men eftersom debatten främst förs kring höjda eller sänkta tak, eller vilka tidsperspektiv som ska gälla, så är det positivt att någon faktiskt för fram några tänkbara realistiska lösningar.

Det är även viktigt att som Gunnar gör, påpeka att det enda som vänsterns förslag om höjda tak leder till är att skälen för att sluta kollektivavtal på sikt minskar.

Jag tror dock inte att allt kan kopplas till avtalslösningar. Jag tror inte heller att det är önskvärt då det måste finnas möjlighet för personer som står utanför fackföreningens hägn att teckna egna lösningar.

Det är dock en god idé att koppla sjukfrånvaron på arbetsmarknaden till kostnaderna för densamma. Till exempel genom att faktiskt låta den minskade sjukförsäkringsavgiften få genomslag genom att ta bort den allmäna löneavgiften, och inte använda den som regulator.

Inga kommentarer: