torsdag 8 november 2012

Valanalys ett

Ok. Det har snart gått ett dygn sedan Obama först förklarades som segrare. Det råder ingen tvekan om att Obama har vunnit. Segern var knapp i vissa delstater och hoppet om en republikansk seger levde länge men resultatet blev ungefär som undersökningarna förutspått.

Marginalen blev inte lika stor som 2008, och om man ser till "the popular vote" (d.v.s. antalet faktiska röster oaktat antalet vunna elektorsröster) så är resultatet väldigt jämt. Att Obama ändå får så många fler elektorsröster än Romney beror helt enkelt på hur systemet är uppbyggt samt hur befolkningstätheten ser ut över USA.

I merparten av alla delstater i USA är valutgången näst intill given även utan kandidater. Vissa delstater röstar alltid på demokratiska kandidater och vissa röstar alltid på republikanska. Det faktum att det bor fler personer i de delstater som är givna för demokraterna gör att man redan från början kan konstatera ett knappt övertag i antalet elektorsröster för partiet.

För att säkra en tydlig majoritet utspelar sig därför det amerikanska valet i 10-12 delstater där allt står på spel. Respektive parti lägger därför ner kopiösa summor pengar på reklam i dessa delstater och de gör allt de kan för att få sina väljare att gå till vallokalerna för att rösta.

En del av förklaringen till att Obama lyckades bättre med det sistnämnda är att han lyckades nå ut till USA:s "blue collar whites" och Romney misslyckades med att nå ut till latinos, kvinnor och veteraner. Romney knappade in på presidenten efter en lyckad första debatt men han misslyckades med att rida på den våg som debattvinsten gav i opinionsbildande hänseende.

Frågan är dock vad Obamas knappa seger ger honom för mandat för de kommande fyra åren? Frågan blir särskilt aktuell med tanke på att Obama egentligen inte har sagt någonting om hur han vill hantera de kommande svåra besluten kring budgetunderskottet och nödvändiga nedskärningar i de offentliga utgifterna. Dessutom ställer de olika majoriteterna i senaten och representanthuset till det för Obama. Hans historia med att hantera detta förhållande är nämligen inte särskilt god. Eventuellt är det just detta som oroar aktiemarknaden nu.

Hur som helst så har Republikanerna en omfattande läxa att göra för att kunna vinna val igen framöver, men mer om det i kommande inlägg.


(Ronald Reagan ser, trots valförlusten, ganska glad ut)

Inga kommentarer: